La Bibliographie de Belgique


Août 2016


9. ECONOMIE COMMERCIALE

505
De Lembre, Erik
Vennootschapsboekhouden na 1 januari 2016 / Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2016. - XXXIV, 716 p. : tab., graf. ; 26 cm. + bijlagen
Bijlagen bewaard in de map "Begeleidend materiaal 2016". - Bevat : Bijlage 1 : rekeningenstelsel voor ondernemingen ; Bijlage 2 : minimum algemeen rekeningenstelsel van de VZW. - ISBN 978-94-000-0704-8: 65 EUR
BB B 2016 8.346

506
Ivinza Lepapa, Alphonse Christian
Monétique et transactions électroniques / Alphonse Christian Ivinza Lepapa. - Edition 2016. - Bruxelles : Alphonse Christian Ivinza Lepapa, 2016. - 132 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN 978-2-9601365-2-4: 15 EUR
BB A 2016 8.484

507
Van der Sluis, Yuri
Vertrouw me, ik ben verkoper! : het boek voor verkopers die denken dat ze geen verkoper zijn / Yuri Van der Sluis. - Amsterdam ; Antwerpen : Business Contact, 2016. - 93 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 978-90-470-0852-1: 14,99 EUR
BB A 2016 8.725


Cette page est mise à jour par la Bibliographie de Belgique. Dernière modification : 12/20/2016