La Bibliographie de Belgique


Décembre 2015


25. HISTOIRE ET CRITIQUE LITTERAIRES

316
Roggeman, Willy
Arabesken met zot polleken / Willy Roggeman ; redactie : Kris Latoir en Colette Broeckaert. - Aalst : Het balanseer, 2014. - 108 p. ; 21 cm. - ISBN 978-90-79202-26-3: 18 EUR
BB A 2015 9.041

317
Vandekerckhove, Josť
Rechts is waar de duim links staat : 33 tinten taal : 33 beschouwingen over het Nederlands en over taalgebruik / Josť Vandekerckhove. - Kalmthout : Pelckmans, 2015. - 83 p. : ill. ; 19 x 18 cm. - ISBN 978-90-289-8373-1
BB A 2015 8.762


Cette page est mise à jour par la Bibliographie de Belgique. Dernière modification : 02/19/2016