La Bibliographie de Belgique


Décembre 2017


6. ADMINISTRATION PUBLIQUE, ASSURANCES, DROIT, PROBLEMES ET SERVICES SOCIAUX, SANTE PUBLIQUE

302
Administratieve
Administratieve rechtsbibliotheek . Algemene reeks / onder redactie van Jean Dujardin, Ingrid Opdebeek, Marnix Van Damme, Johan Vande Lanotte. - 5-. - Brugge : Die Keure, 1993-. - 24 cm. - ISSN 2295-8401
In deze reeks:
- 16: Alternatieve conflictoplossing met de overheid / Eric_ Lancksweerdt

303
Adriaens, Johan
Vermogens- en successieplanning : 80 actuele technieken voor een optimale en veilige vermogens- en succesieplanning / Johan Adriaens, Bruno Bosch. - Brussel : Indicator, 2017. - XXIX, 461 p. ; 24 cm. - (Tips & advies . Boeken)
Inleidende titel(s) : Praktische gids 2017. - ISBN 978-94-6135-531-7: 111 EUR
BB A 2017 10.676

304
Advies
Advies : recente budgettaire evoluties en evaluatie ten opzichte van de doelstellingen / Hoge Raad van Financiën . Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid. - Brussel : Hoge Raad van Financiën, 2015. - 169 p. : tab., graf. ; 30 cm
: http://www.docufin.fgov.be
BB B 2017 10.569

305
AdvocatenPraktijk
AdvocatenPraktijk . Handels- en economisch recht. - 17-. - Mechelen : Kluwer, 2002-. - 25 cm. - ISSN 0770-3252
In deze reeks:
- 31: Boedelschulden / Gillis_ Lindemans

306
AdvocatenPraktijk
AdvocatenPraktijk . Strafrecht. - Mechelen : Kluwer, 2002-. - 25 cm. - ISSN 0770-4844
In deze reeks:
- 17: Polygraaf / Marc_ Bockstaele, Gregorio_ Cornelis

307
Aidants
Les aidants proches ressources indispensables des familles resteront ils toujours invisibles dans votre projet socio-politique? : memorandum / Aidants Proches. - Belgrade : Aidants Proches, 2013. - 9 p. ; 30 cm
BRO 2017 2.011

308
Ancelin, Julien
La lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre / Julien Ancelin ; préface de Michel Bélanger ; avant-propos de Louis Balmond. - Bruxelles : Bruylant, 2017. - XXIII, 770 p. ; 25 cm. - (Collection de droit international / Université libre de Bruxelles. Institut de sociologie. Centre de droit international, directeurs : Jean Salmon et Olivier Corten ; 84)
Annexes. Bibliographie. Index thématique. - ISBN 978-2-8027-5863-1: 130 EUR
BB A 2017 10.694

309
Annual
Annual report ... : trafficking and smuggling in human beings ... / Myria, Belgian Federal Migration Centre. - English ed. - 2015-. - Brussels : Myria, Belgian Federal Migration Centre, 2015-. - ill. ; 30 cm
See (also) edition(s) in other language(s) : Rapport annuel : traite et trafic des êtres humains ... / Myria, Centre fédéral migration. Ed. française. - See (also) edition(s) in other language(s) : Jaarverslag ... : mensenhandel en mensensmokkel ... / Myria, Federaal Migratiecentrum. Nederlandse ed.. - Yearly. - ISSN 2593-371X
BD 60.673

310
Armoede
Armoede en ineffectiviteit van rechten : non-take-up van rechten / Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting = Pauvreté et ineffectivité des droits : non-recours aux droits / Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale. - Brugge : Die Keure ; Bruxelles : La Charte, 2017. - XI, 165 p. : tab. ; 24 cm. - (Droit en mouvement = Recht in beweging / Comité de rédaction : Rik Carton, Pierre Dohet, Filip Dorssemont... [et al.]). - ISBN 978-2-87403-456-5
BB A 2017 10.983

311
Auditoraat-generaal
Auditoraat-generaal bij het arbeidshof te Gent : opening gerechtelijk jaar 2015-2016, 2 sepember 2015 / Openbaar ministerie. - Gent : Openbaar ministerie, [s.d.]. - 38 p. : tab. ; 30 cm
BRO 2017 1.723

312
Ballarin, Laura
Wet werkbaar wendbaar werk / Laura Ballarin, Michel De Gols, Malwina Kowalska... [et al.]. - Dit boek werd afgesloten op 19 april 2017. - Mechelen : Kluwer, 2017. - XII, 223 p. ; 21 cm. - (Nieuwe wetgeving)
Omslagtitel : De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk. - ISBN 978-90-46-59416-2
BB A 2017 10.842

313
Begine, Sofie
Spoken Flemish : a survival guide for the office : blend in with your colleagues! / Sofie Begine. - Diest : Sofie Begine, 2017. - X, 207 p. : ill. ; 15 cm. - ISBN 978-90-824333-19: 12 EUR
BB A 2017 10.439

314
Beginselen
Beginselen van Belgisch privaatrecht. - Mechelen : Kluwer, 2011-. - 25 cm
In deze reeks:
- 10: Overeenkomsten . Deel 2 : Bijzondere overeenkomsten . E : Aanneming van werk - lastgeving / Aloïs_ Van Oevelen

315
Belgisch
Belgisch marien onderzoek : een overzicht. - Oostende : Vlaams Instituut voor de Zee, [201-?]. - 127 p. : ill. ; 30 cm
Andere informatiedrager(s) : URL : www.compendiumkustenzee.be. - ISBN 978-90-820731-3-3
BB B 2017 10.599

316
Bensoussan-Brulé, Virginie
Le Data Protection Officer : une fonction nouvelle dans l'entreprise / Virginie Bensoussan-Brulé, Antony Coquer, Dominique Entraygues... [et al.] ; préface d'Alain Bensoussan. - Bruxelles : Bruylant, 2017. - XII, 147 p. : graph., tab. ; 21 cm. - (Lexing - Technologies avancées & Droit)
Bibliographie. Lexique. Index. - ISBN 978-28027-5893-8: 45 EUR
BB A 2017 10.866

317
Bescherming
Bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen : welke zijn de rechten van de consumenten?. - Brussel : Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, 2015. - 43 p. : ill. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Les garanties en cas de vente de biens de consommation : quels sont les droits des consommateurs?. - Gratis
BRO 2017 1.975

318
Bibliotheek
Bibliotheek omgevingsrecht / redactie: G. Debersaques, F. De Preter, A.M. Draye... [et al.]. - Brugge : Die Keure, 2016-. - 25 cm
In deze reeks:
- Buiten de lijnen / Jan_ Bouckaert, Stefanie_ François, Bastiaan_ Schelstraete

319
Binnenband
Binnenband 12/2015 : BBC-analyse : de geconsolideerde financiën van de Vlaamse lokale besturen / Agentschap Binnenlands Bestuur ; verantwoordelijke uitgever : Guido Decoster. - Brussel : Vlaamse Overheid. Agentschap voor Binnenlands Bestuur, 2015. - 42 p. : tab., graf. ; 30 cm
BRO 2017 1.943

320
Binnenband
Binnenband : themanummer vrijwillige fusies / voorwoord : Jeroen Windey. - Brussel : Vlaamse Overheid. Agentschap voor Binnenlands Bestuur, 2017. - 42 p. : ill. ; 30 cm
BRO 2017 1.884

321
Binnenband
Binnenband : een band tussen binnenlands bestuur en de lokale besturen : afscheidsnummer Guido Decoster / Agentschap Binnenlands Bestuur ; voorwoord : Guido Decoster. - Brussel : Vlaamse Overheid. Agentschap voor Binnenlands Bestuur, 2016. - 34 p. : ill. ; 30 cm
2016/1-juni 2016
BRO 2017 1.942

322
Binnenband
Binnenband : een band tussen binnenlands bestuur en de lokale besturen : themanummer preventie van radicalisering / Agentschap Binnenlands Bestuur ; voorwoord : Sami Souguir. - Brussel : Vlaamse Overheid. Agentschap voor Binnenlands Bestuur, 2016. - 47 p. : ill. ; 30 cm
2016/2-juli 2016
BRO 2017 1.952

323
Bockstaele, Marc
Polygraaf / Marc Bockstaele, Gregorio Cornelis. - Bijwerkingsdatum : 1 januari 2017. - Mechelen : Wolters Kluwer, 2017. - 66 p. ; 25 cm. - (AdvocatenPraktijk . Strafrecht ; 17). - ISBN 978-90-46-53856-2
BRO 2017 1.750

324
Boordtabel
Boordtabel van de kmo's en zelfstandige ondernemers. - Brussel : Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, 2017. - 79 p. : ill. ; 30 cm
BRO 2017 1.691

325
Bouckaert, Jan
Buiten de lijnen : stedenbouwkundige afwijkingen en de beoordeling ervan binnen vergunningsaanvragen / Jan Bouckaert, Stefanie François, Bastiaan Schelstraete. - Brugge : Die Keure, 2017. - XV, 295 p. ; 25 cm. - (Bibliotheek omgevingsrecht / redactie: G. Debersaques, F. De Preter, A.M. Draye... [et al.]). - ISBN 978-90-4863-145-2: 85 EUR
BB A 2017 10.791

326
Bralpublicaties
Bralpublicaties. - Brussel : Brusselse Raad voor het Leefmilieu, 2015-. - ill. ; 21 x 30 cm
In deze reeks:
- 2: Kind (Het) van de rekening

327
Bürli, Nicole
Third-party interventions before the European Court of Human Rights : Amicus Curiae, member-state and third-party interventions / Nicole Bürli. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2017. - LII, 214 p. ; 25 cm
Bibliography. Index. - ISBN 978-1-78068-461-1: 79 EUR
BB A 2017 11.307

328
Cahiers
Cahiers Antwerpen Brussel Gent. - 2003/1-. - Gent : Larcier, 2003-. - ill. ; 24 cm
Afgekorte titel(s) : CABG. - ISSN 1781-7692
In deze reeks:
- 2017: Verkopingen met handelingsonbekwamen / Koenraad_ De Greve

329
Cahiers
Cahiers de fiscalité pratique / Sous la direction de André Culot et Jean Thilmany. - Bruxelles : Larcier, 2003-. - 24 cm. - ISSN 2030-6571
Dans cette collection:
- 31: Transmission des entreprises à titre gratuit entre vifs ou pour cause de mort / Bernard_ Goffaux

330
Collaborer
Collaborer pour une chaine alimentaire durable. - Bruxelles : Service public fédéral économie, P.M.E., classes moyennes et énergie, 2016. - [16] p. : ill. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Samenwerken aan een duurzame voedselketen
BRO 2017 1.989

331
Collection
Collection de droit international / Université libre de Bruxelles. Institut de sociologie. Centre de droit international, directeurs : Jean Salmon et Olivier Corten. - 12-. - Bruxelles : Editions de l'Université de Bruxelles : Emile Bruylant, 1984-. - 24 cm. - ISSN 2034-1636
Dans cette collection:
- 84: Lutte (La) contre la prolifération des armes légères et de petit calibre / Julien_ Ancelin ; préfacier;I Michel_ Bélanger, Louis_ Balmond
BD 19.146

332
Comment
Comment gérer la comptabilité de mon entreprise ? : Obligations comptables depuis le 01.01.2017. - Bruxelles : Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, 2017. - 84 p. : ill. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Hoe voer ik de boekhouding van mijn onderneming ? : boekhoudkundige verplichtingen sinds 01.01.2017
BB B 2017 11.122

333
Comment
Comment s'installer à son compte ?. - Bruxelles : Service public fédéral économie, P.M.E., classes moyennes et énergie, 2017. - 86 p. : ill. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Zelfstandige worden
BRO 2017 1.673

334
Commissie
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). - Brussel : Rekenhof, 2015. - 80 p. : tab. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg). - Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 12 november 2015. - Andere informatiedrager(s) : URL : www.rekenhof.be
BB B 2017 10.586

335
Commission
Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg). - Bruxelles : Cour des comptes, 2015. - 82 p. : tab. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). - Rapport adopté le 12 novembre 2015 par l'assemblée générale de la Cour des comptes. - Autre(s) support(s) d'information : URL : www.courdescomptes.be
BB B 2017 10.584

336
Coppens, Mario
Handboek sociaal recht / Mario Coppens. - Editie 2016, bij het opstellen van de editie 2016 van het handboek Sociaal Recht werd rekening gehouden met het wettelijk kader en het cijfermateriaal zoals van toepassing op 31 december 2015. - Turnhout : Story Publishers, 2016. - XLV, 1261 p. : tab. ; 24 cm. - ISBN 978-90-8764-125-2: 117,92 EUR
BB A 2017 10.889

337
Criminology
Criminology and the criminal justice system : a historical and transatlantic introduction / Cyrille Fijnaut. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2017. - 644 p. : ill. ; 24 cm
Bibliography. Register of names. - ISBN 978-1-78068-506-9: 65 EUR
BB A 2017 11.246

338
De Greve, Koenraad
Verkopingen met handelingsonbekwamen : de vrijwillige verkoping onder gerechtelijke vorm / Koenraad De Greve. - Brussel ; Gent : Larcier, 2017. - 151 p. ; 25 cm. - (Cahiers Antwerpen Brussel Gent ; 2017). - ISBN 978-2-8044-9504-6
BB A 2017 10.881

339
De Groof, Kris
Ramp op reis : handleiding voor reisbegeleiders bij een schokkende gebeurtenis, misdaad, ramp of overlijden in de groep / Kris De Groof. - Brussel : Toerisme Vlaanderen, 2015. - 34 p. : ill. ; 30 cm
BRO 2017 1.969

340
De Haen, Kurt
Werken met meerdere vennootschappen : fiscale aandachtspunten voor de dynamische kmo / Kurt De Haen. - 3de editie. - Leuven : Indicator, 2017. - VIII, 392 p. : graf., ill. ; 24 cm. - (Tips & advies . Boeken). - ISBN 978-94-6135-538-6: 111 EUR
BB A 2017 10.673

341
De Koker, Benedicte
Bouwstenen voor lokale netwerken mantelzorg : van erkennen tot verbinden / auteurs : Benedicte De Koker, Nadine De Stercke, Lieve De Vos... [et al.]. - Gent : Provincie Oost-Vlaanderen, 2016. - 64 p. : ill. ; 30 cm
BB B 2017 10.936

342
De Muynck, Harald
Vennootschapsrecht in België / Harald De Muynck, Kevin De Muynck. - Herwerkte editie. - Gent : Academia Press, 2017. - 327 p. ; 24 cm. - (Campus handboek). - ISBN 978 94 014 4510 8
BB A 2017 11.060

343
Debruyne, Eddy
BTW / Eddy Debruyne. - Mechelen : Wolters Kluwer, 2017. - XX, 1199 p. : tab. ; 24 cm. - (Fiscaal compendium / redactie : Luc Maes en Herman De Cnijf)
Trefwoordenregister. - ISBN 978-90-46-58921-2: 206,92 EUR
BB A 2017 10.970

344
Délais
Délais d'indemnisation du Fonds des maladies professionnelles : audit du suivi : rapport adopté le 15 juillet 2015 par l'assemblée générale de la Cour des comptes. - Bruxelles : Cour des comptes, 2015. - 60 p. : tab ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Fonds voor de Beroepsziekten: vergoedingstermijnen : opvolgsaudit : verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 15 juli 2015
BB B 2017 11.138

345
Digital
Digital content & distance sales : new developments at EU level / edited by Ignace Claeys, Evelyne Terryn. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2017. - XIV, 361 p. ; 25 cm. - ISBN 978-1-78068-415-4: 85 EUR
BB A 2017 11.275

346
Droit
Droit en mouvement = Recht in beweging / Comité de rédaction : Rik Carton, Pierre Dohet, Filip Dorssemont... [et al.]. - Bruxelles : La charte, 2002-. - 24 cm
Afgekorte titel(s) = Titre(s) abrégé(s) : DM
Dans cette collection = in deze reeks:
- Armoede en ineffectiviteit van rechten = Pauvreté et ineffectivité des droits / ;I Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting .

347
Dubois, Xavier
Chasse aux logements vides : le pouvoir d'action des communes / Xavier Dubois. - Namur : Les équipes populaires, 2013. - 44 p. : ill. ; 30 cm. - (Points de repères ; 41). - 6 EUR
BRO 2017 1.772

348
Durant, Isabelle
Droit des biens / Isabelle Durant. - Bruxelles : Larcier, 2017. - 768 p. ; 24 cm. - (Précis de la Faculté de droit et de criminologie de l'Université catholique de Louvain)
Glossaire. Références bibliographiques. Index. - ISBN 978-2-8044-6364-9
BB A 2017 10.755

349
Egmont
Egmont papers / Royal Institute for International Relations IRRI-KIIB. - Gent : Academia Press, 2004-. - 24 cm. - ISSN 2406-3762
Dans cette collection = in deze reeks:
- 68: EU (The) regime on biofuels in transport / Tania_ Zgajewski

350
Entreprise
Entreprise et droit social. - Waterloo : Kluwer, 2006-. - 21 cm
Variante(s) du titre : Entreprise & droit social
Dans cette collection:
- 2017/3: Congé-éducation (Le) payé décliné par les 4 entités fédérées / Marie-Lise_ Pottier

351
Eskens, Jan
Schapenhouderij . Vakkundig 1 / Jan Eskens, Norbert Vettenburg. - Brussel : Vlaamse overheid. Beleidsdomein Landbouw en Visserij, 2013. - 111 p. : ill., tab. ; 30 cm. - (Technische brochure ; 15)
BB B 2017 10.461

352
Essentiels
Les essentiels des pouvoirs locaux. - Namur : Union des villes et communes de Wallonie, 2016-. - 21 cm
Dans cette collection:
- Publicité (La) de l'administration en matière d'urbanisme et d'environnement / Louis_ Vansnick

353
Etat
État des lieux sur l'application et l'effectivité de la loi genre : analyse et recommandations. - Bruxelles : Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, 2017. - 79 p. : ill. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Stand van zaken inzake toepassing en doeltreffendheid van de genderwet : analyse en aanbevelingen
BB B 2017 10.509

354
Fajardo Garcia, Gemma
Principles of European Cooperative Law : principle, commentaries and national reports / Gemma Fajardo, Antonio Fici, Hagen Henrÿ... [et al.] ; foreword : Carlo Borzaga ; introduction : David Hiez. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2017. - XII, 721 p. ; 25 cm
List of abbreviations. - ISBN 978-1-78068-427-7: 150 EUR
BB A 2017 11.240

355
Fiscaal
Fiscaal compendium / redactie : Luc Maes en Herman De Cnijf. - Mechelen : Kluwer, 2012-. - 24 cm
Variante titel : Reeks Fiscaal Compendium. - Variante titel : FC
In deze reeks:
- BTW / Eddy_ Debruyne

356
Flamey, Peter
Overheidsopdrachten . Algemeen deel . Bijzonder deel / Peter Flamey en Constant De Koninck. - Mechelen : Wolters Kluwer, 2017. - 2 vol. (CXVIII, 1055, XXX, 1767 p.) ; 25 cm. - ISBN 978-90-46-59947-1
BB A 2017 10.595

357
Fonds
Fonds voor de Beroepsziekten: vergoedingstermijnen : opvolgsaudit : verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 15 juli 2015. - Brussel : Rekenhof, 2015. - 60 p. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Délais d'indemnisation du Fonds des maladies professionnelles : audit du suivi : rapport adopté le 15 juillet 2015 par l'assemblée générale de la Cour des comptes
BB B 2017 11.139

358
Frydman, Benoît
Penser le droit / directeur : Benoît Frydman. - 1-. - Bruxelles : Bruylant, 2004-. - 24 cm
Variante(s) du titre : Collection Penser le droit. - Autre(s) support(s) d'information : Site internet URL : www.philodroit.be. - ISSN 2031-5007
Dans cette collection:
- 26: Nouveaux (Les) pouvoirs / ;I Anne-Blandine_ Caire

359
Gandaius
Gandaius / Rijksuniversiteit Gent . Faculteit der Rechtsgeleerdheid. - 1-. - Diegem : Story-Scientia [E.], 1983-. - 24 cm
In deze reeks:
- Basisbegrippen van recht / Gerd_ dr rechten, docent UGent Verschelden, Piet_ Taelman
BD 36.851

360
Garanties
Les garanties en cas de vente de biens de consommation : quels sont les droits des consommateurs?. - Bruxelles : Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, 2015. - 43 p. : ill. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen : welke zijn de rechten van de consumenten?. - gratis
BRO 2017 1.974

361
Goffaux, Bernard
Transmission des entreprises à titre gratuit entre vifs ou pour cause de mort : application des dispositions régionales : addendum à la 3e édition / Bernard Goffaux. - 3e éd. - Bruxelles : Larcier, 2017. - 78 p. : tab. ; 24 cm. - (Cahiers de fiscalité pratique / Sous la direction de André Culot et Jean Thilmany ; 31). - ISBN 978-2-8079-0004-2
BB A 2017 10.864

362
Grega, Pierre
Evaluatie van de beleidsondersteuning door de institutionele actoren : eindverslag / Pierre Grega, Karen Bahr, Dominiek Dolphen... [et al.]. - Juli 2016. - Brussel : Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, 2016. - 84 p. : ill. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Evaluation de l'appui aux politiques par les acteurs institutionnels : rapport final. Juillet 2016. - Zie (ook) anderstalige editie(s) : Evaluation of the institutional actors' policy support : final rapport. July 2016. - Andere informatiedrager(s) : URL : http://diplomatie.belgium.be. - Gratis
BB B 2017 10.525

363
Grega, Pierre
Evaluation de l'appui aux politiques par les acteurs institutionnels : rapport final / Pierre Grega, Karen Bahr, Dominiek Dolphen... [et al.]. - Juillet 2016. - Bruxelles : Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. Service de l'Evaluation spéciale de la Coopération belge au développement, 2016. - 82 p. : ill. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Evaluation of the institutional actors' policy support : final rapport. July 2016. - Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Evaluatie van de beleidsondersteuning door de institutionele actoren : eindverslag. Juli 2016. - Autre(s) support(s) d'information : URL : http://diplomatie.belgium.be. - Gratuit
BB B 2017 10.526

364
Grega, Pierre
Evaluation of the institutional actors' policy support : final rapport / Pierre Grega, Karen Bahr, Dominiek Dolphen... [et al.]. - July 2016. - Brussels : Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation. Special Evaluation Office of the Belgian Development Cooperation, 2016. - 79 p. : ill. ; 30 cm
See (also) edition(s) in other language(s) : Evaluation de l'appui aux politiques par les acteurs institutionnels : rapport final. Juillet 2016. - See (also) edition(s) in other language(s) : Evaluatie van de beleidsondersteuning door de institutionele actoren : eindverslag. Juli 2016. - Also published as : URL : http://diplomatie.belgium.be. - Gratis
BB B 2017 10.527

365
Groene
Groene reeks . Financiën. - Brugge : Vanden Broele, 2011-. - 23 cm. - ISSN 2295-8363
In deze reeks:
- Handboek politiefinanciën / Anne_ Minsart, Guy_ Seyns ; voorwoord door;I Steven_ Houbrechts

366
Gunduz, Nursen
De la disposition au travail au service communautaire pour les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale / rédigée par Nursen Gunduz. - Bruxelles : L'Atelier des droits sociaux, 2017. - 31 p. ; 21 cm
BRO 2017 1.782

367
Haumont, Francis
Code du Développement Territorial : dispositions décrétales & réglementaires / F. Haumont. - Bruxelles : La charte ; Bruxelles ; Wavre ; Nice : HSP, 2017. - XXXI, 301 p. ; 21 x 30 cm. - ISBN 978-2-87403-464-0
BB B 2017 11.186

368
Hemelwater
Hemelwater : de stedenbouwkundige verordeningen / tekst : Rolf De Bruyn ; voorwoord : Monique Swinnen, Julien Dekeyser ; fotografie : René Maes, Kevin Van Campenhout, Peter Maris... [et al.]. - Leuven : Provincie Vlaams-Brabant, 2014. - 68 p. : ill. ; 30 cm
BRO 2017 1.923

369
Heylens, Luc
Praktijkgids BTW 2017 / Luc Heylens. - Izegem : Practicali, 2017. - 642 p. : tab. ; 30 cm. - ISBN 978-90-823-9276-0: 84,80 EUR
BB B 2017 10.771

370
Hoe
Hoe voer ik de boekhouding van mijn onderneming ? : boekhoudkundige verplichtingen sinds 01.01.2017. - Brussel : Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, 2017. - 84 p. : ill. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Comment gérer la comptabilité de mon entreprise ? : Obligations comptables depuis le 01.01.2017
BB B 2017 11.124

371
Hugelier, Sophie
Woonkredieten praktijkcases AJ 2017 / Sophie Hugelier & Tim Galloo. - Izegem : Practicali, 2017. - 549 p. : tab. graf. ; 30 cm
Omslagtitel : Praktijkgids woonkredieten AJ 2017. - ISBN 978-90-823-9279-1: 84,80 EUR
BB B 2017 10.772

372
In
In cijfers gevat : jeugd(werk) in de stad : (on)opvallend dichtbij / redactie en tabellen : Uschi Cop, Ann Vandenbussche, Hanna Martens... [et al.] ; eindredactie : Lieve Caluwaerts, Krista Van Santen ; voorwoord : Sven gatz. - Brussel : Vlaamse Overheid. Departement Cultuur, Jeugd, Sport & Media. Afdeling Jeugd, 2016. - 35 p. : ill. ; 30 cm
Andere informatiedrager(s) : URL : www.cjsm.be
BB B 2017 10.529

373
Jaarverslag
Jaarverslag ... : mensenhandel en mensensmokkel ... / Myria, Federaal Migratiecentrum. - Nederlandse ed. - 2015-. - Brussel : Myria, Federaal Migratiecentrum, 2015-. - ill. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Rapport annuel : traite et trafic des êtres humains ... / Myria, Centre fédéral migration. Ed. française. - Zie (ook) anderstalige editie(s) : Annual report ... : trafficking and smuggling in human beings ... / Myria, Belgian Federal Migration Centre. English ed.. - Jaarlijks. - ISSN 2593-3698
BD 60.672

374
Jaarverslag
Jaarverslag ... / Unia, Interfederaal Gelijkekansencentrum. - Nederlandse ed. - 2015-. - Brussel : Unia, Interfederaal Gelijkekansencentrum, 2015-. - ill. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Jahresbericht ... / Unia, Interföderale Zentrum für Chancengleichheit. Deutsche Ausg.. - Zie (ook) anderstalige editie(s) : Rapport annuel .... Ed. française. - Ondertitel varieert. - Jaarlijks. - ISSN 2593-3450
BD 60.669

375
Jahresbericht
Jahresbericht ... / Unia, Interföderale Zentrum für Chancengleichheit. - Deutsche Ausg. - 2015-. - Brüssel : Unia, Interföderale Zentrum für Chancengleichheit, 2015-. - ill. ; 30 cm
Siehe (auch) anderssprachige Ausgabe(n) : Rapport annuel .... Ed. française. - Siehe (auch) anderssprachige Ausgabe(n) : Jaarverslag ... / Unia, Interfederaal Gelijkekansencentrum. Nederlandse ed.. - Untertitel variiert. - Jährlich. - ISSN 2593-3477
BD 60.670

376
Kind
Het kind van de rekening : zin en onzin van rekeningrijden als oplossing voor de Brusselse mobiliteitsknoop. - Brussel : Brusselse Raad voor het Leefmilieu, 2015. - 46 p. : ill. ; 21 x 30 cm. - (Bralpublicaties ; 2)
BB B 2017 11.039

377
Kruispuntbank
Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) : verlag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 9 september 2015. - Brussel : Rekenhof, 2015. - 74 p. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Banque-carrefour des entreprises (BCE) : rapport adopté le 9 septe mbre 2015 par l'assemblée générale de la Cour de comptes
BB B 2017 11.141

378
Lancksweerdt, Eric
Alternatieve conflictoplossing met de overheid / Eric Lancksweerdt. - Brugge : Die Keure, 2017. - XVI, 505 p. ; 24 cm. - (Administratieve rechtsbibliotheek . Algemene reeks / onder redactie van Jean Dujardin, Ingrid Opdebeek, Marnix Van Damme, Johan Vande Lanotte ; 16). - ISBN 978 90 4863 057 8
BB A 2017 10.931

379
Lexing
Lexing - Technologies avancées & Droit. - Bruxelles : Larcier, 2014. - 24 cm
Variante(s) du titre : Minilex. - Variante(s) du titre : Codes métiers. - ISSN 2507-0606
Dans cette collection:
- Data (Le) Protection Officer / Virginie_ Bensoussan-Brulé, Anthony_ Coquer ; sous la dir. de;I Dominique_ Entraygues ; préfacier;I Alain_ Bensoussan

380
Lindemans, Gillis
Boedelschulden / Gillis Lindemans. - Bijwerkingsdatum : maart 2017. - Mechelen : Wolters Kluwer, 2017. - 74 p. ; 25 cm + leidraad. - (AdvocatenPraktijk . Handels- en economisch recht ; 31)
Leidraad bewaard in de ringmap "Begeleidend materiaal 2017". - ISBN 978-90-46-53856-2
BRO 2017 1.725

381
Lysens, Toon
Wet 10 april, 2014 nationaal register gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken / Toon Lysens, Luc Naudts. - Mechelen : Kluwer, 2017. - XV, 403 p. ; 21 cm. - (Nieuwe wetgeving)
Omslagtitel : Wet van 10 april 2014 tot instelling van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers-tolken zoals gewijzigd bij de wet van 19 april 2017. - ISBN 978-90-46-59468-1
BB A 2017 10.642

382
Migratie
Migratie in cijfers en in rechten / Myria, Federaal Migratiecentrum. - Nederlandse ed. - 2015-. - Brussel : Myria, Federaal Migratiecentrum, 2015-. - ill. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : La migration en chiffres et en droits. Ed. française. - Jaarlijks. - ISSN 2593-3728
BD 60.675

383
Migration
La migration en chiffres et en droits / Myria, Centre fédéral migration. - Ed. française. - 2015-. - Bruxelles : Myria, Centre fédéral migration, 2015-. - ill. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Migratie in cijfers en in rechten. Nederlandse ed.. - Annuel. - ISSN 2593-3736
BD 60.674

384
Milieuwetboek
Milieuwetboek. - Mechelen : Kluwer, 2012-. - 21 cm
In deze reeks:
- Milieuwetboek - milieuhandhaving 2013-2014 / Jan_ Heyman, Leopold_ Smout ; uitgegeven door;I Hans_ Suijkerbuijk

385
Minimale
Minimale ziekenhuisgegevens en verwante registratiesystemen. - Brussel : Rekenhof, 2017. - 77 p. : tab. ; 30 cm
Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 8 februari 2017. - Andere informatiedrager(s) : URL : www.rekenhof.be
BB B 2017 10.577

386
Minsart, Anne
Handboek politiefinanciën / Anne Minsart en Guy Seyns ; voorwoord : Steven Houbrechts. - Brugge : Vanden Broele, 2016. - 327 p. : tab. ; 25 cm. - (Groene reeks . Financiën)
Bijlagen. - ISBN 978-90-4961-523-9: 139 EUR
BB A 2017 10.793

387
Nieuwe
Nieuwe wetgeving. - Diegem : Kluwer Rechtswetenschappen, 1994-2002 ; daarna Mechelen : Kluwer, 2003-. - 21 cm
In deze reeks:
- Wet 10 april, 2014 nationaal register gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken / Toon_ Lysens, Luc_ Naudts
- Wet werkbaar wendbaar werk / Laura_ Ballarin, Michel_ De Gols, Malwina_ Kowalska

388
Nouveaux
Les nouveaux pouvoirs : approche pluraliste des foyers de création du droit / sous la coordination d'Anne-Blandine Caire. - Bruxelles : Bruylant, 2017. - V, 194 p. ; 24 cm. - (Penser le droit / directeur : Benoît Frydman ; 26)
Comprend une synthèse. - ISBN 978-2-8027-5765-8: 50 EUR
BB A 2017 10.702

389
Oranjeboek
Oranjeboek. - Brugge : Vanden Broele, 2005-. - ill. ; 23 cm
In deze reeks:
- Bevolking : het strafregister / Mark_ Vits
- Bevolking / Ludo_ Vankrunckelsven
- Bevolking / Ludo_ Vankrunckelsven
- Bevolking / Ludo_ Vankrunckelsven

390
Ouderenadviesraad
De ouderenadviesraad als schakel in het lokaal ouderenbeleid : handleiding ouderenadviesraden / voorwoord : Peter Bellens, Guy Braet. - Antwerpen : Provincie Antwerpen, [2014?]. - 78 p. : ill. ; 30 cm
BRO 2017 1.956

391
Pacolet, Jozef
De ontbrekende schakel : een echte meerwaardebelasting voor België / Jozef Pacolet, Frederic De Wispelaere & Joris Vanormelingen. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven. Hoger Instituut voor de Arbeid, 2014. - 138 p. : tab., graf. ; 29 cm. - ISBN 978-90-5550-546-3
BB B 2017 10.457

392
Pauwels, Lieven
Kwantitatieve criminologie : basishandboek kwantitatieve methoden van criminologisch onderzoek / Lieven Pauwels. - Herwerkte editie. - Gent : Academia Press, 2017. - XIII, 465 p. : graf., ill., tab. ; 24 cm. - ISBN 978-94-014-4508-5
BB A 2017 10.785

393
Pauwels, Lieven
Oorzakelijke mechanismen en verklaringsmodellen voor regelovertredend gedrag / Lieven Pauwels. - Herwerkte editie. - Gent : Academia Press, 2017. - 551 p. : ill. ; 28 cm. - (Campus handboek)
Bibliografie. - ISBN 978 94 014 4509 2
BB B 2017 10.783

394
Pottier, Marie-Lise
Le congé-éducation payé décliné par les 4 entités fédérées / Marie-Lise Pottier. - Waterloo : Kluwer, 2017. - 153 p. : diag., tab. ; 21 cm. - (Entreprise et droit social ; 2017/3). - ISBN 978-90-465-9759-0
BB A 2017 10.964

395
Précis
Précis de la Faculté de droit et de criminologie de l'Université catholique de Louvain. - Bruxelles : Larcier, 1968-
Variante(s) du titre : Précis de la Faculté de droit de l'Université catholique de Louvain. - Divers éditeurs et formats. - ISSN 2030-658X
Dans cette collection:
- Droit des biens / Isabelle_ avocat Durant

396
Primary
Primary EU law and private law concepts / edited by Hans-W Micklitz, Carla Sieburgh. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2017. - XLVII, 275 p. : graph. ; 24 cm
Summaries of the chapters. Tables of cases alphabetical. Tables of cases chronological. Index. - ISBN 978-1-78068-452-9: 79 EUR
BB A 2017 11.255

397
Provinciaal
Provinciaal plattelandsontwikkelingsplan 2014-2020 : update 2016 / tekst : Antea Belgium ; coördinatie en eindredactie : Geoffrey Meykens, Caroline Steensels, Wim Tollenaers... [et al.] ; voorwoord : Inge Moors ; fotografie : Guido Sweron, Monique Bogaerts en Robin Reynders. - Hasselt : Provincie Limburg, 2016. - 41 p. : ill. ; 30 cm
BRO 2017 1.676

398
Puissant, Nathalie
Manuel permanent des baux à loyer et commerciaux / commité de rédaction : Gauthier Lambeau, Sophie Lebeau, Christophe Lefevre... [et al] ; auteur : Nathalie Puissant. - Mise à jour mars 2016. - [Turnhout] : Story Publishers, 2016. - [134] p. : ill. ; 25 cm. - ISBN 978 9087 6402 62: 46,25 EUR
BB A 2017 11.233

399
Rapport
Rapport. - Federaal Planbureau, 2017-. - ill. ; 30 cm
In deze reeks:
- Indicateurs complémentaires au PIB / préfacier;I Jean-Marc_ Delporte

400
Rapport
Rapport annuel ... / Unia, Centre interfédéral pour l'égalité. - Ed. française. - 2015-. - Bruxelles : Unia, Centre interfédéral pour l'égalité des chances, 2015-. - ill. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Jahresbericht ... / Unia, Interföderale Zentrum für Chancengleichheit. Deutsche Ausg.. - Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Jaarverslag ... / Unia, Interfederaal Gelijkekansencentrum. Nederlandse ed.. - Sous-titre varie. - Annuel. - ISSN 2593-3469
BD 60.668

401
Rapport
Rapport annuel : traite et trafic des êtres humains ... / Myria, Centre fédéral migration. - Ed. française. - 2015-. - Bruxelles : Myria, Centre fédéral migration, 2015-. - ill. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Jaarverslag ... : mensenhandel en mensensmokkel ... / Myria, Federaal Migratiecentrum. Nederlandse ed.. - Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Annual report ... : trafficking and smuggling in human beings ... / Myria, Belgian Federal Migration Centre. English ed.. - Annuel. - ISSN 2593-3701
BD 60.671

402
Rapport
Rapport annuel CFDD 2014 : rapport de durabilité / Conseil fédéral du développement durable. - Bruxelles : Conseil fédéral du développement durable, 2015. - 32 p. : ill. ; 30 cm
Titre(s) de couverture : Rapport de durabilité 2014. - Autre(s) support(s) d'information : URL : http://www.frdo-cfdd.be
BRO 2017 2.060

403
Rapport
Rapport annuel CFDD 2014 : rapport administratif / Conseil fédéral du développement durable. - Bruxelles : Conseil fédéral du développement durable, 2015. - 29 p. : ill. ; 30 cm
Titre(s) de couverture : Rapport administratif 2014. - Autre(s) support(s) d'information : URL : http://www.frdo-cfdd.be
BRO 2017 2.061

404
Rapport
Rapport d'activités / AVIQ. - 2016-. - Charleroi : Agence pour une vie de qualité, 2017-. - ill. ; 22 x 30 cm
Suite de : Rapport d'activités ... / Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. - Annuel. - ISSN 2593-3922
BD 47.087

405
Reeks
Reeks Notariële praktijkstudies. - Deurne : Kluwer Rechtswetenschappen, 1993-. - 25 cm
Afgekorte titel(s) : RNPS
In deze reeks:
- Cohousing / Roland_ Timmermans

406
Référer
Référer aux normes dans les réglementations techniques : découvrez les avantages ! : guide destiné aux autorités réglementaires. - Bruxelles : Service public fédéral économie, P.M.E., classes moyennes et énergie, 2017. - 36 p. : ill. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Verwijzen naar normen in technische regelgeving : ontdek de voordelen! : gids bestemd voor regelgevende overheden
BRO 2017 1.672

407
Religion
Religion and law in medieval christian and muslim societies / series editor : John Tolan ; editorial board : Camilla Adang, Nora Berend, Nicolas De Lange... [et al.]. - Turnhout : Brepols, 2013-. - 24 cm
Variante titel = Variante(s) du titre : RELMIN. - ISSN 2466-6904
Dans cette collection = in deze reeks:
- 8: Religious minorities in christian, jewish and muslim law (5th-15th centuries) / onder redactie van = sous la dir. de;I Nora_ Berend, Youna_ Hameau-Masset, Capucine_ Nemo-Pekelman

408
Résumé
Résumé hospitalier minimum et systèmes d'enregistrement apparentés. - Bruxelles : Cour des comptes, 2017. - 80 p. : tab. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Minimale ziekenhuisgegevens en verwante registratiesystemen. - Rapport approuvé le 8 février 2017 par l'assemblée générale de la Cour des comptes. - Autre(s) support(s) d'information : URL : www.courdescomptes.be
BB B 2017 10.580

409
Roadmap
Roadmap voor de varkenssector in Vlaanderen : pleidooi voor een transparante, marktgerichte, samenwerkende en gedifferentieerde ketenstructuur met een sterk imago, een eerlijk verhaal, een gezond en smakelijk varken en een gezonde en competente producent / eindredactie : Philippe Belien, Wim Tollenaers, Joris Van der Flaas ; voorwoord : Inge Moors. - Hasselt : Provincie Limburg, 2016. - 63 p. : ill. ; 30 cm
BRO 2017 1.711

410
Ruimtelijke
Ruimtelijke planning in actie / voorwoord : Ann Schevenels ; fotografie : Lander Loeckx. - Editie 2017. - Leuven : Provincie Vlaams-Brabant, 2017. - 28 p. : ill. ; 24 cm
BRO 2017 1.931

411
Samenwerken
Samenwerken aan een duurzame voedselketen. - Brussel : Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, 2016. - [16] p. : ill. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Collaborer pour une chaine alimentaire durable
BRO 2017 1.987

412
Stand
Stand van zaken inzake toepassing en doeltreffendheid van de genderwet : analyse en aanbevelingen. - Brussel : Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2017. - 79 p. : ill. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : État des lieux sur l'application et l'effectivité de la loi genre : analyse et recommandations
BB B 2017 10.512

413
Supranational
Supranational criminal law . Capita selecta / editors : Roelof H. Haveman, Paul J.A. De Hert, Alette L. Smeulers. - 1-. - Antwerpen ; Oxford ; New York : Intersentia, 2003-. - 24 cm
Dans cette collection = in deze reeks:
- 23: Extended confiscation in criminal law / Malin_ Thunberg Schunke

414
Tableau
Tableau de bord des PME et des entrepreneurs indépendants. - Bruxelles : Service public fédéral économie, P.M.E., classes moyennes et énergie, 2017. - 79 p. : ill. ; 30 cm
BRO 2017 1.690

415
Technische
Technische brochure. - 15-. - Brussel : Vlaamse overheid. Beleidsdomein Landbouw en Visserij, 2013-. - ill., tab. ; 30 cm
In deze reeks:
- 15: Schapenhouderij . Vakkundig 1 / Jan_ Eskens, Norbert_ Vettenburg
- 21: Schapenhouderij . Vakkundig 2 / Norbert_ Vettenburg, Jan_ Eskens

416
Thunberg Schunke, Malin
Extended confiscation in criminal law : national, European and international perspectives / Malin Thunberg Schunke. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2017. - XXII, 353 p. ; 24 cm. - (Supranational criminal law . Capita selecta / editors : Roelof H. Haveman, Paul J.A. De Hert, Alette L. Smeulers ; 23)
Table of cases. Bibliography. Index. - ISBN 978-1-78068-478-9: 90 EUR
BB A 2017 11.168

417
Timmermans, Roland
Cohousing / Roland Timmermans. - Mechelen : Wolters Kluwer, 2017. - XII, 266 p. ; 25 cm. - (Reeks Notariële praktijkstudies). - ISBN 978-90-46-59598-5
BB A 2017 11.040

418
Tips
Tips & advies . Boeken. - Leuven : Indicator, 2007-. - ill. ; 30 cm
In deze reeks:
- Vermogens- en successieplanning / Johan_ Adriaens, Bruno_ Bosch
- Werken met meerdere vennootschappen / Kurt_ De Haen

419
Van Oevelen, Aloïs
Overeenkomsten . Deel 2 : Bijzondere overeenkomsten . E : Aanneming van werk - lastgeving / door Aloïs Van Oevelen. - Mechelen : Wolters Kluwer, 2017. - 691 p. ; 25 cm. - (Beginselen van Belgisch privaatrecht ; 10). - ISBN 978-90-46-52019-2
BB A 2017 10.380

420
Van Olmen, Joseph
Gevaarlijke stoffen 2017-2018 : praktijkboek wegtransport / Joseph Van Olmen. - Mechelen : Wolters Kluwer, 2017. - 619 p. : tab. ; 30 cm
Omslagtitel : Praktijkboek wegtransport gevaarlijke stoffen (ADR) 2017-2018. - ISBN 978-90-46-59687-6
BB B 2017 11.003

421
Vande Lanotte, Johan
België voor beginners : wegwijs in het Belgisch labyrint / Johan Vande Lanotte, Siegfried Bracke, Geert Goedertier. - 18de druk. - Brugge : Die Keure, 2017. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Tekst van de Belgische Grondwet. Trefwoordenregister. - ISBN 978-90-4863-122-3
BB A 2017 10.775

422
Vandelanotte, Geertrui
De rol van community building in de vermaatschappelijking van de zorg : investeren in sociaal en cultureel kapitaal, een belegging met een gegarandeerd sociaal dividend / auteurs : Geertrui Vandelanotte, Ina Lodewyckx. - Gent : Lus, 2017. - 84 p. : tab. graf. ; 22 cm. - ISBN 9789082240207
BB A 2017 10.366

423
Vankrunckelsven, Ludo
Bevolking : de bevolkingsregistratie / L. Vankrunckelsven. - Editie 2017. - Brugge : Vanden Broele, 2017. - 172 p. : tab. ; 24 cm. - (Oranjeboek)
Bijlagen. - ISBN 978-90-4961-532-1: 58 EUR
BB A 2017 10.218

424
Vankrunckelsven, Ludo
Bevolking : wonen / L. Vankrunckelsven. - Editie 2017. - Brugge : Vanden Broele, 2017. - 147 p. : tab. ; 24 cm. - (Oranjeboek)
Bijlagen. - ISBN 978-90-4961-533-8: 58 EUR
BB A 2017 10.220

425
Vankrunckelsven, Ludo
Bevolking : registratie / getuigschriften en uittreksels / L. Vankrunckelsven. - Editie 2017. - Brugge : Vanden Broele, 2017. - 148 p. ; 24 cm. - (Oranjeboek)
Bijlagen. - ISBN 978-90-4961-534-5: 58 EUR
BB A 2017 10.222

426
Vansnick, Louis
La publicité de l'administration en matière d'urbanisme et d'environnement : de la transparence aux mesures particulières de publicité / Louis Vansnick. - Namur : Union des villes et communes de Wallonie, 2017. - 140 p. ; 21 cm. - (Les essentiels des pouvoirs locaux). - ISBN 978-2-930923-12-3
BB A 2017 11.267

427
Verschelden, Gerd
Basisbegrippen van recht / G. Verschelden, P. Taelman. - 4de herz. ed. - Leuven ; Den Haag : Acco, 2017. - 226 p. : ill. ; 24 cm. - (Gandaius / Rijksuniversiteit Gent . Faculteit der Rechtsgeleerdheid). - ISBN 978-94-6344-228-2
BB A 2017 11.200

428
Verwijzen
Verwijzen naar normen in technische regelgeving : ontdek de voordelen! : gids bestemd voor regelgevende overheden. - Brussel : Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, 2017. - 36 p. : ill. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Référer aux normes dans les réglementations techniques : découvrez les avantages ! : guide destiné aux autorités réglementaires
BRO 2017 1.670

429
Vettenburg, Norbert
Grasland voor paarden / Norbert Vettenburg, Achiel Tylleman, André Calus. - Brussel : Vlaamse overheid. Beleidsdomein Landbouw en Visserij, 2014. - 42 p. : ill., tab. ; 30 cm. - (Technische brochure ; 48)
BRO 2017 1.785

430
Vettenburg, Norbert
Schapenhouderij . Vakkundig 2 / Norbert Vettenburg, Jan Eskens. - Brussel : Vlaamse overheid. Beleidsdomein Landbouw en Visserij, 2013. - 33 p. : tab. ; 30 cm. - (Technische brochure ; 21)
BRO 2017 1.718

431
Vits, Mark
Bevolking : het strafregister : nieuwe regels voor het beheer van het gemeentelijk strafregister / M. Vits. - Editie 2017. - Brugge : Vanden Broele, 2017. - 349 p. : tab. ; 24 cm. - (Oranjeboek). - ISBN 978-90-4961-531-4: 80 EUR
BB A 2017 10.968

432
Wegwijzer
Wegwijzer : financieringsinstrumenten voor Mariene Onderzoeks- en Innovatieprojecten 2015. - Oostende : Vlaams Instituut voor de Zee, 2015. - 39 p. : tab. ; 30 cm
Andere informatiedrager(s) : URL : www.compendiumkustenzee.be
BB B 2017 10.623

433
Zelfstandige
Zelfstandige worden. - Brussel : Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, 2017. - 86 p. : ill. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Comment s'installer à son compte ?
BRO 2017 1.671


Cette page est mise à jour par la Bibliographie de Belgique. Dernière modification : 03/13/2018