La Bibliographie de Belgique


Février 2016


14. ASTRONOMIE, PHYSIQUE

399
Bogaerts, Thomas
Design of metal organic frameworks for the catalytic production of fine chemicals : a combined experimental and computational investigation / Thomas Bogaerts. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2015. - XXXI, 227 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Toegepaste Fysica, 2015. - Title in another language : Ontwerp van metaalorganische roosters voor toepassingen in de katalyse van fijnchemicaliŽn : een gecombineerd experimenteel en computationeel onderzoek. - ISBN 978-90-8578-832-4
BB A 2016 136

400
Joos, Lennart
Advanced molecular models for the design of entropy-driven processes and tailored nanomaterials to reduce CO2 and NOx emissions / Lennart Joos. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2015. - Xl, 284 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Toegepaste Fysica, 2015. - Title in another language : Geavanceerde moleculaire modellen voor het ontwerp van entropiegestuurde processen en op maat gemaakte nanomaterialen ter reductie van CO2- en NOx- emisissies. - ISBN 978-90-8578-842-3
BB A 2016 137

401
Vanduyfhuys, Louis
Insights in the behaviour of metal-organic frameworks through molecular modeling : from force field derivation to thermodynamic analysis / Louis Vanduyfhuys. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2015. - XXIX, 372 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Toegepaste Fysica, 2015. - Title in another language : Het gedrag van metaal-organische roosters bestudeerd met behulp van moleculaire modellering : van krachtveldontwikkeling tot thermodynamische inzichten. - ISBN 978-90-8578-847-8
BB A 2016 124


Cette page est mise à jour par la Bibliographie de Belgique. Dernière modification : 04/14/2016