La Bibliographie de Belgique


Février 2017


17. BIOLOGIE

229
Andersen, Stephen John
Electrochemical extraction, recovery and valorization of carboxylic acids from biorefineries / Stephen John Andersen. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XV, 158 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Elektrochemische extractie, recuperatie en valorisatie van carbonzuren van bioraffinaderijen. - ISBN 978-90-5989-936-0
BB A 2017 428

230
Jaarverslag
Jaarverslag ... / Nationale Plantentuin van België. - Nederlandse ed. - 2012-. - Meise : Jardin botanique national de Belgique, 2012-2013 ; ensuite : Meise : Jardin botanique Meise, 2014-. - ill. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Annual report ... / National Botanic Garden of Belgium. English ed.. - Zie (ook) anderstalige editie(s) : Rapport annuel ... / Jardin botanique national de Belgique. Ed. française. - Jaarlijks
BD 60.467

231
Kamiloglu, Senem
Bioavailability and bioactivity of black carrot polyphenols using in vitro digestion models combined with a co-culture model of intestinal and endothelial cell lines / Senem Kamiloglu. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XIII, 219 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Biobeschikbaarheid en bioactiviteit van zwarte wortel polyfenolen met behulp van in vitro verteringsmodellen gecombineerd met een co-cultuur model met intestinale en endothelium cellen. - ISBN 978-9-0588994-6-0
BB A 2017 562

232
Ma, Zongwang
The role of cyclic lipopeptides produced by Pseudomonas protegens and related species in control of fungal diseases on bean and rice / Zongwang Ma. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XII, 185 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : De rol van cyclische lipopeptiden geproduceerd door Pseudomonas protegens en aanverwante soorten ter bestrijding van schimmelziekten op boon en rijst. - ISBN 978-90-5989-952-0
BB A 2017 398

233
Meerburg, Francis A.
High-rate activated sludge systems to maximize recovery of energy from wastewater : microbial ecology and novel operational strategies / Francis A. Meerburg. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, 2016. - XIV, 214 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Hoogbelast actief slib voor het maximaliseren van energieherwinning uit afvalwater : microbiële ecologie en nieuwe operationele strategiën. - ISBN 978-90-5989-934-6
BB A 2017 396

234
Mokrini, Fouad
Root-lesion and cyst nematodes in cereal fields in Morocco : species indentification, population diversity and crop resistance / Fouad Mokrini. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XXVI, 180 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Wortellesie- en cystenematoden in de graanteelt in Marokko : soortbepaling, populatiediversiteit en gewasresistentie. - ISBN 978-90-5989-931-5
BB A 2017 474

235
Nguyen, Minh Phuong
Development and evaluation of soil water retention pedotransfer functions for Mekong Delta soils in Vietnam / Nguyen Minh Phuong. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Ontwikkeling en evaluatie van pedotransferfuncties voor het voorspellen van bodemwaterretentie in de Vientnamese Mekongdelta. - ISBN 978-90-5989-940-7
BB A 2017 598

236
Rapport
Rapport annuel ... / Jardin botanique national de Belgique. - Ed. française. - 2012-. - Meise : Jardin botanique national de Belgique, 2012-2013 ; ensuite : Meise : Jardin botanique Meise, 2014-. - ill. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Annual report ... / National Botanic Garden of Belgium. English ed.. - Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Jaarverslag ... / Nationale Plantentuin van België. Nederlandse ed.. - Annuel
BD 60.468

237
Tout
Tout savoir . Ressources naturelles. - [Namur] : Service Public de Wallonie . Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, 2013-. - 24 cm. - ISSN 0772-5248
Dans cette collection:
- Espèces (Les) exotiques envahissantes / texte de;I Etienne_ Branquart, Isabelle_ Caignet, Céline_ Prévot ; photos de;I Antoine_ Rivière, Ben_ Kieft, Christine_ Heinesch ; préfacier;I René_ Collin ; ;I Cellule interdépartementale Espèces invasives .

238
Van Bogaert, Noémie
Viroid-insect-plant interactions in view of transmission routes / Noémie Van Bogaert. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, 2016. - XXI, 170 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Viroïden-insect-plant interacties in het licht van transmissierisico's. - ISBN 978-90-5989-935-3
BB A 2017 442

239
Viaene, Jarinda
Optimal valorization of organic-biological byproducts from the primary sector with a focus on composting / Jarinda Viaene. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XXXV, 236 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Optimale valorisatie van organisch-biologische reststromen uit de primaire sector met focus op compostering. - ISBN 978-90-5989-938-4
BB A 2017 432


Cette page est mise à jour par la Bibliographie de Belgique. Dernière modification : 04/25/2017