La Bibliographie de Belgique


Février 2017


19. BATIMENT, INDUSTRIE, INFORMATIQUE, METIERS, TECHNOLOGIE

261
Abbasi, Amin
High speed directly modulated III-V-on silicon DFB lasers / Amin Abbasi. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - XX, 105 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Informatietechnologie, 2016. - Title in another language : Directe modulatie aan hoge snelheid van III-V-op silicium-DFB-lasers. - ISBN 978-90-8578-951-2
BB A 2017 274

262
Allaeys, Frederik
Assessment of the bird strike robustness of turbofan compressor vanes through advanced numerical modelling and extensive calibration testing / Frederik Allaeys. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - XXXII, 363 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Toegepaste Materiaalwetenschappen, 2016. - Title in another language : Beoordeling van de weerstand van turbofan-compressorschoepen tegen vogelimpact door middel van geavanceerde numerieke modellering en uitgebreide kalibratietesten. - ISBN 978-90-8578-954-3
BB A 2017 289

263
Bavo, Alessandra
Integrating valve leaflet motion into patient-specific numerical blood flow simulations of the human heart : strategies and challenges / Alessandra Bavo. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - XlII, 180 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, 2016. - Title in another language : Integratie van hartklepbeweging in patiënt-specifieke numerieke simulaties van de bloedstroming in het menselijk hart : strategieën en uitdagingen. - ISBN 978-90-8578-965-9
BB A 2017 26

264
De Man, Hilde
Revenir au travail après une absence de longue durée pour raison médicale : brochure pour les travailleurs / auteurs & chef de projet : Hilde De Man, Marthe Verjans, Katrien Bruyninx. - Bruxelles : Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale, 2015. - 24 p. : ill. ; 30 cm
Autre(s) support(s) d'information : URL : www.emploi.belgique.be
BRO 2017 141

265
De Man, Hilde
Terug aan het werk na een lange afwezigheid om medische redenen : brochure voor werknemers / auteurs & projectleiders : Hilde De Man, Marthe Verjans, Katrien Bruyninx. - Brussel : Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 2015. - 24 p. : ill. ; 30 cm
Andere informatiedrager(s) : URL : www.werk.belgie.be
BRO 2017 140

266
Dinh, Tien Dung
Numerical analysis for tension membrane structures and multiscale modeling for the applied coated fabrics / Tien Dung Dinh. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - XXXIX, 190 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Toegepaste Materiaalwetenschappen, 2016. - Title in another language : Numerieke analyse van voorgespannen membraanstructuren en multischaalmodellering van de bijhorende textielmaterialen. - ISBN 978-90-8578-957-4
BB A 2017 37

267
Dispersyn, Jonas
Evaluation and optimisation of adhesive point-fixings in structural glass / Jonas Dispersyn. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - XXIV, 322 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Bouwkundige Constructies, 2016. - Title in another language : Evaluatie en optimalisatie van verlijmde puntverbindingen in toepassingen met constructief glas. - ISBN 978-90-8578-961-1
BB A 2017 220

268
Ebrahim Zadeh, Setareh
Extensive study of the interaction of a hot air plume with a water spray by means of CFD simulations / Setareh Ebrahim Zadeh. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - XXIX, 144 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding, 2016. - Title in another language : Uitgebreide studie van de interactie van een hete luchtpluim met een waterspray op basis van CFD-simulaties. - ISBN 978-90-8578-964-2
BB A 2017 265

269
Eurelectric
Eurelectric response paper / Eurelectric. - Brussel : Eurelectric, 2010-. - 30 cm. - ISSN 2506-7818
Dans cette collection = in deze reeks:
- European Commission's nuclear illustrative programme (PINC)

270
European
European Commission's nuclear illustrative programme (PINC). - Brussel : Eurelectric, 2016. - 4 p. ; 30 cm. - (Eurelectric response paper)
BRO 2017 1

271
Geltmeyer, Jozefien
Electrospinning and functionalization of silicon oxide nanofibers via sol-gel technology / Jozefien Geltmeyer. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2017. - XIX, 159 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Textielkunde, 2016. - Title in another language : Elektrospinnen en functionalisatie van siliciumoxidenanovezels met behulp van sol-geltechnologie. - ISBN 978-90-8578-967-3
BB A 2017 540

272
Ito, Keiichi
Sampling high-dimensional design spaces for analysis and optimization / Keiichi Ito. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - XXV, 165 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Informatietechnologie, 2016. - Title in another language : Bemonsteren van hoogdimensionele ontwerpruimtes voor analyse en optimalisatie. - ISBN 978-90-8578-952-9
BB A 2017 240

273
Kalmar, Alain
Innovative local pressure measurement techniques for diagnostic and therapeutic optimisation in organ systems / Alain Kalmar. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, 2016. - Title in another language : Innovatieve lokale drukmeting voor diagnostische en therapeutische optimalisatie in verschillende orgaansystemen. - ISBN 978-90-8578-943-7
BB A 2017 246

274
Liu, Wei
Radio spectrum analysis for frequency agile wireless networks / Wei Liu. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - XXXI, 177 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Informatietechnologie, 2016. - Title in another language : Analyse van het radiospectrum voor frequentie-adaptieve draadloze netwerken. - ISBN 978-90-8578-945-1
BB A 2017 365

275
Martens, Sabine
Rapporteren voor technici : instructiefiches voor instantrapportering / Sabine Martens. - Leuven : Acco, 2016. - 119 p. : tab. ; 22 x 30 cm. - ISBN 978-94-6292-710-0: 27,50 EUR
BB B 2017 267

276
Mélange, Willem
Queues with dedicated servers and global first-come-first-served scheduling / Willem Mélange. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - Veelv. pag. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking, 2016. - Title in another language : Wachtlijnsystemen met toegewezen bedieningsstations en globale first-come-first-served-bediening. - ISBN 978-90-8578-959-8
BB A 2017 236

277
Michiels, Nick
Representations and algorithms for interactive relighting / Nick Michiels. - Hasselt : Universiteit Hasselt ; Maastricht : Universiteit Maastricht, 2016. - XVI, 156 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Transnationale Universiteit Limburg. Faculteit Wetenschappen, 2016
BB A 2017 73

278
Mignon, Arn
Effect of pH-responsive superabsorbent polymers on the self-sealing and self-healing of cracks in concrete / Arn Mignon. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - XXIV, 248 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Bouwkundige Constructies, 2016. - Title in another language : Het effect van pH-gevoelige superabsorberende polymeren voor het zelfdichten en -helen van scheuren in beton. - ISBN 978-90-8578-956-7
BB A 2017 242

279
Mogosanu, Diana-Elena
Biodegradable fluidic microsystems for cell cultures and tissue engineering / Diana-Elena Mogosanu. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, 2016. - Title in another language : Biodegradeerbare microfluïdische systemen voor celculturen en weefselregeneratie. - ISBN 978-90-8578-947-5
BB A 2017 241

280
Montes Restrepo, Victoria
Accurate skull modeling for EEG source imaging / Victoria Montes Restrepo. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - XXVI, 200 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, 2016. - Title in another language : Nauwkeurige schedelmodellering voor EEG-bronanalyse. - ISBN 978-90-8578-955-0
BB A 2017 31

281
Neckebroek, Julie
Error correction, precoding and bitloading algorithms in high-speed access networks / Julie Neckebroek. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - XXII, 241 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking, 2016. - Title in another language : Foutcorrectie, precodering en bitallocatie-algoritmes in hogesnelheidstoegangsnetwerken. - ISBN 978-90-8578-949-9
BB A 2017 372

282
Prasad, Manoj
Electrokinetics of nonpolar dispersions for electrophoretic displays and liquid toner printing / Manoj Prasad. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - XLVI, 166 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, 2016. - Title in another language : Elektrokinetiek van apolaire dispersies voor elektroforetische beeldschermen en printers met vloeibare toner. - ISBN 978-90-8578-963-5
BB A 2017 517

283
Put, Jean
Advanced relighting algorithms for post-production / Jean Put. - Hasselt : Universiteit Hasselt ; Maastricht : Universiteit Maastricht, 2016. - XVI, 121 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Transnationale Universiteit Limburg. Faculteit Wetenschappen, 2016
BB A 2017 65

284
Ramakers, Raf
End-user control over physical user-interfaces : from digital fabrication to real-time adaptability / Raf Ramakers. - Hasselt : Universiteit Hasselt ; Maastricht : Universiteit Maastricht, 2016. - XVI, 187 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Transnationale Universiteit Limburg. Faculteit Wetenschappen, 2016
BB A 2017 81

285
Rossi, Marco
Stochastic full-wave modeling for the variability analysis of textile antennas / Marco doctor in de ingenieurswetenschappen Rossi. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - XXII, 114 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Informatietechnologie, 2016. - ISBN 978-90-8578-962-8
BB A 2017 535

286
Sahhaf, Seyedeh Sahel
Resilient scalable internet routing and embedding algorithms / Seyedeh Sahel Sahhaf. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - XXXIV, 212 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Informatietechnologie, 2016. - Title in another language : Foutbestendige schaalbare internetrouting en plaatsalgoritmen. - ISBN 978-90-8578-948-2
BB A 2017 272

287
Tempels, Barbara
Flood resilience : a co-evolutionary approach : residents, spatial developments and flood risk management in the Dender basin / Barbara Tempels. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Civiele Techniek, 2016. - Title in another language : Veerkracht tegen overstromingen : een co-evolutionaire benadering : bewoners, ruimtelijke ontwikkelingen en overstromingsbeheer in het Denderbekken. - ISBN 978-90-8578-950-5
BB A 2017 360

288
Van den Eynde, Philippe
Aldfaer : een korte handleiding voor de beginner / bewerkt door Philippe Van den Eynde. - Mechelen : Familiekunde Vlaanderen Regio Mechelen, 2016. - 43 p. ; 30 cm. - 7 EUR
BRO 2017 117

289
van der Heijden, Sam
Interlaminar toughening of glass epoxy composites by electrospun nanofibers / Sam van der Heijden. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - XVI, 157 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Textielkunde, 2016. - Title in another language : Interlaminaire vertaaiing van glas-epoxy-composieten met behulp van nanovezels. - ISBN 978-90-8578-958-1
BB A 2017 537

290
Van Hamme, David
Robust ego-localization using monocular visual odometry / David Van Hamme. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - XIX, 152 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking, 2016. - Title in another language : Robuuste egolokalisatie met monoculaire visuele odometrie. - ISBN 978-90-8578-953-6
BB A 2017 281

291
Vangerven, Tim
On the role of molecular weight and homocoupling defects in organic solar cells / Tim Vangerven. - Hasselt : Universiteit Hasselt, 2017. - XII, 153 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Hasselt. Faculteit Wetenschappen, 2017
BB A 2017 169

292
Vansteenkiste, Elias
New FPGA design tools and architectures / Elias Vansteenkiste. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - XXIII, 237 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, 2016. - Title in another language : Nieuwe FPGA-ontwerptools en -architecturen. - ISBN 978-90-8578-960-4
BB A 2017 38

293
Vyncke, Arno
A low power, multi-rate clock-and-data recovery circuit and MAC preprocessor for 40 Gbit/s cascaded bit-interleaving passive optical networks / Arno Vyncke. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2016. - XXXIII, 150 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Informatietechnologie, 2016. - Title in another language : Een klok-en-data-herstelcircuit en MAC-voorverwerkingseenheid aan meerdere snelheden met laag vermogen voor 40 Gbit/s gecascadeerde bit-verwevende passieve optische netwerken. - ISBN 978-90-8578-946-8
BB A 2017 373

294
Willekens, Oliver
New approaches to liquid crystal beam-steering and tunable lensing / Oliver Willekens. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2017. - XXIX, 145 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, 2017. - Title in another language : Nieuwe methoden voor lichtsturing en aanpasbare lenzen met vloeibare kristallen. - ISBN 978-90-8578-968-0
BB A 2017 529

295
Zheng, Kunpeng
Investigation of the formation and evolution of alkali-silica reaction gel in a chemical model system simulating a cementitious environment / Kunpeng Zheng. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2017. - VI, 248 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Bouwkundige Constructies, 2017. - ISBN 978-90-8578-966-6
BB A 2017 585


Cette page est mise à jour par la Bibliographie de Belgique. Dernière modification : 04/25/2017