La Bibliographie de Belgique


Janvier 2016


19. BATIMENT, INDUSTRIE, INFORMATIQUE, METIERS, TECHNOLOGIE

216
Brussels
Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid : Verslag ... - Nederlandse ed. - 2015-. - Brussel : Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid, 2015-. - ill. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Observatoire Bruxellois pour la Prévention et la Sécurité : rapport .... Ed. française. - Jaarlijks. - ISSN 2466-8559
BD 60.092

217
Darba, Araz
Current commutation and control of brushless direct current drives using back electromotive force samples / Araz Darba. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2015. - XX, 228 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Elektrische Energie, Systemen en Automatisering, 2015. - Title in another language : Stroomcommutatie en sturing van borstelloze gelijkstroomaandrijvingen op basis van de bemonsterde elektromotorische kracht van beweging. - ISBN 978-90-8578-835-5
BB A 2015 9.537

218
De Pauw, Ellen
The effect evaluation of traffic safety measures : a before-and-after study approach / Ellen De Pauw. - Hasselt : Universiteit Hasselt, 2015. - 296 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Hasselt. School voor Mobiliteitswetenschappen, 2015
BB A 2015 9.406

219
De Ranter, Peter
Wie niet web is, is gezien : praktijkgids voor retailers in het internettijdperk / Peter De Ranter. - Aartselaar : Prosteps, 2015. - 53 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 978-90-9028-968-7
BB A 2015 9.462

220
Dekoninck, Luc
Spatiotemporal modelling of personal exposure to traffic related particulate matter using noise as a proxy / Luc Dekoninck. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2015. - XXX, 264 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Informatietechnologie, 2015. - Title in another language : Modellering van de persoonlijke blootstelling in ruimte en tijd aan verkeersgerelateerd fijn stof met behulp van geluid als een proxy. - ISBN 978-90-8578-837-9
BB A 2015 9.517

221
Filez, Matthias
Alternative design of Pt-based catalysts : an X-ray spectroscopic view / Matthias Filez. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2015. - XXIV, 242 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Chemische Proceskunde en Technische Chemie, 2015. - Title in another language : Alternatief ontwerp van Pt-gebaseerde katalysatoren : een X-stralenspectroscopische kijk. - ISBN 978-90-8578-828-7
BB A 2015 9.539

222
Heyse, Karel
Improving the gain and reducing the overhead of dynamic circuit specialisation and microreconfiguration / Karel Heyse. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2015. - XXV, 242 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, 2015. - Title in another language : Vergroten van de winst en verkleinen van de kost van dynamische circuitspecialisatie en microherconfiguratie. - ISBN 978-90-8578-854-6
BB A 2015 9.536

223
Knapen, Luk
Refined tools for micro-modeling in transportation research / Luk Knapen. - Hasselt : Universiteit Hasselt, 2015. - XVI, 296 p. : ill. ; 24 cm + erratum
Thesis : Universiteit Hasselt. School voor Mobiliteitswetenschappen, 2015 . - Erratum bewaard in de ringmap "Begeleidend materiaal 2015"
BB A 2015 9.388

224
Massart, Tim
Inspection visuelle pour la gestion du réseau routier . [1] . [2] : Description et encodage des dégradations / auteurs : Tim Massart, Alain Van Buylaere, Carl Van Geem. - Bruxelles : Centre de recherches routières, 2015. - 2 vol. (III, 71 ; 26 p.) : ill., carte, tab. ; 30 cm. - (Méthode de mesure C.R.R. / Centre de recherches routières ; 89). - 21,20 EUR
BB B 2015 9.504/01

225
Massart, Tim
Visuele inspectie voor wegennetbeheer . [1] . [2] : Schadebeelden beschrijving en registratie / auteurs : Tim Massart, Alain Van Buylaere, Carl Van Geem. - Brussel : Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, 2015. - 2 vol. (III, 71 ; 26 p.) : ill., krt., tab. ; 30 cm. - (Meetmethode O.C.W. / Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw ; 89). - 21,20 EUR
BB B 2015 9.501/01

226
Meetmethode
Meetmethode O.C.W. / Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. - MN1-. - Brussel : Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, 198- ?. - ill. ; 28 cm. - ISSN 1376-9316
In deze reeks:
- 89: Visuele inspectie voor wegennetbeheer . [1] : Schadebeelden beschrijving en registratie . [2] / Tim_ Massart, Alain_ Van Buylaere, Carl_ Van Geem
BD 21.491

227
Méthode
Méthode de mesure C.R.R. / Centre de recherches routières. - Bruxelles : Centre de recherches routières, 197- ?. - ill. ; 28 cm. - ISSN 1376-9324
Dans cette collection:
- 89: Inspection visuelle pour la gestion du réseau routier . [1] : Description et encodage des dégradations . [2] / Tim_ Massart, Alain_ Van Buylaere, Carl_ Van Geem
BD 21.490

228
Neven, An
Explaining activity-related travel behaviour in persons with disabilities by means of health condition and contextual factors / An Neven. - Hasselt : Universiteit Hasselt, 2015. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Hasselt. School voor Mobiliteitswetenschappen, 2015
BB A 2015 9.403

229
Nooit
Nooit meer typen : de schrijfmachinecollectie van W.F. Hermans / fotografie : Philippe Debeerst ; met teksten van Christophe Vekeman, Dirk van Weelden, Peter Terrin. - Antwerpen : Luster ; Amsterdam : Podium, 2015. - 172 p. : ill. ; 26 cm. - ISBN 978-90-8229330-2: 29,95 EUR
BB B 2015 9.291

230
Observatoire
Observatoire Bruxellois pour la Prévention et la Sécurité : rapport ... - Ed. française. - 2015-. - Bruxelles : Observatoire Bruxellois pour la Prévention et la Sécurité, 2015-. - ill. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid : Verslag .... Nederlandse ed.. - Annuel. - ISSN 2466-8567
BD 60.093

231
Praktische
Praktische bouwgids voor jouw BEN-woning. - Brussel : Vlaams Energieagentschap, 2015. - 70 p. : ill. ; 15 x 21 cm
BB A 2015 9.295

232
Siècle
Un siècle de vapeur . Vol. 2 / texte et mise en page : Jean-Luc Vanderhaegen ; traductions : Garrit Joos, Lars Laenen, Marc Feyen = Een eeuw stoom . Deel 2 / tekst en lay-out : Jean-Luc Vanderhaegen ; vertaling : Garrit Joos, Lars Laenen, Marc Feyen. - Mons : Patrimoine ferroviaire et tourisme = Toerisme en Spoorpatrimonium : , 2005. - 134 p. : ill. ; 21 x 27 cm. - 28 EUR
BB B 2015 9.566

233
Siècle
Un siècle de vapeur . Vol. 4 / texte et mise en page : Jean-Luc Vanderhaegen ; traductions : Garrit Joos, Kris Quistwater, Marc Feyen = Een eeuw stoom . Deel 4 / tekst en lay-out : Jean-Luc Vanderhaegen ; vertaling : Garrit Joos, Kris Quistwater, Marc Feyen. - Mons : Patrimoine ferroviaire et tourisme = Toerisme en Spoorpatrimonium : , 2011. - 135 p. : ill. ; 21 x 27 cm. - 32 EUR
BB B 2015 9.567

234
Snoeck, Didier
Self-healing and microstructure of cementitious materials with microfibres and superabsorbent polymers / Didier Snoeck. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2015. - XXVI, 334 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Bouwkundige Constructies, 2015. - Title in another language : Zelfheling en microstructuur van cementgebonden materialen met microvezels en superabsorberende polymeren. - ISBN 978-90-8578-845-4
BB A 2015 9.533

235
Trans
Trans actuel : le journal concernant le transport routier belge. - Ed. française. - N° 650 (14 oct.2015)-. - Edegem : Transporama, 2015-. - ill. ; 42 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Trans aktueel : de krant voor de Belgische wegvervoerder. Nederlandse ed.. - Bimensuel. - ISSN 2466-8648
BD 47.056-B

236
Van Beylen, Marieke
Computerboekhouden met WinBooks / Marieke Van Beylen en Filip De Maeseneer. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia Educatief, 2015-. - 4 vol.
Bevat : Documenten. - ISBN 978-94-000-0507-5
ES 2015 628


Cette page est mise à jour par la Bibliographie de Belgique. Dernière modification : 03/07/2016