La Bibliographie de Belgique


Janvier 2018


19. BATIMENT, INDUSTRIE, INFORMATIQUE, METIERS, TECHNOLOGIE

425
Branddetectie
Branddetectie : regels voor de installatie en de verificatie van automatische brandmeldininstallaties. - Uitgave september 2013. - Louvain-la-Neuve : ANPI, 2013. - 84 p. : ill. ; 30 cm. - (Technische nota / Nationale Vereniging voor Beveiliging tegen Brand en Binnendringing ; 162)
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Détection incendie : règles d'installation et de vérification des systèmes de détection automatique d'incendie : notice technique 162 - ANPI
BB B 2017 11.598

426
Brochure
Brochure voor de wegbeheerder. - 1-. - Brussel : Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, 2002-. - ill. ; 30 cm
Variante titel : Brochure voor de wegbeheerders
In deze reeks:
- 5: (Woon)Erf (Het) / onder redactie van;I Isabelle_ Janssens ; vertaald door;I Ilse_ Cluytmans ; gecoördineerd door;I Isabelle_ Chalanton

427
Brochure
Brochure à l'attention des gestionnaires de voiries. - 1-. - Bruxelles : Institut belge pour la sécurité routière, 2002-. - ill. ; 30 cm
Dans cette collection:
- 5: Trottoir (Le) traversant / sous la dir. de;I Isabelle_ Janssens

428
Buytaert, Johan
Fabrieksburen : industrie in de Zennevallei / Johan Buytaert, Annelies De Laender, Koen Demarsin... [et al.] ; voorwoord : Marc Snoeck. - Dilbeek : Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei, 2017. - 80 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 978-90-8274-240-4: 10 EUR
BB A 2017 11.555

429
Buytaert, Johan
Fabrieksburen : industrie in de Zennevallei / Johan Buytaert, Annelies De Laender, Koen Demarsin... [et al.] ; voorwoord : Marc Snoeck. - Drietalige versie. - Dilbeek : Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei, 2017. - 80, [16] p. : ill. ; 23 cm
Engelse en Franse samenvatting. - ISBN 978-90-8274-241-1
BB A 2017 11.557

430
Détection
Détection incendie : règles d'installation et de vérification des systèmes de détection automatique d'incendie : notice technique 162 - ANPI. - Louvain-la-Neuve : ANPI, 2013. - 83 p. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Branddetectie : regels voor de installatie en de verificatie van automatische brandmeldininstallaties. Uitgave september 2013
BB B 2017 11.595-a

431
Energy
Energy poverty. - Brussel : Eurelectric, 2017. - 10 p. : ill. ; 30 cm. - (Eurelectric position paper)
BRO 2017 2.081

432
Eurelectric
Eurelectric position paper. - Brussels : Eurelectric, 2010-. - 30 cm. - ISSN 2506-7796
Dans cette collection = in deze reeks:
- Energy poverty

433
Eurelectric
Eurelectric report. - Brussels : Eurelectric, 2009-. - 30 cm. - ISSN 2506-7869
In deze reeks:
- Power statistics and trends
- Towards the energy transition of Europe's Islands

434
Eurelectric
Eurelectric statement. - Brussels : Eurelectric, 2016-. - 30 cm
Dans cette collection = in deze reeks:
- Post-2020 (The) multiannual financial framework

435
Eurelectric
Eurelectric voting recommendations / Eurelectric. - Brussel : Eurelectric, 2017-. - 30 cm
Dans cette collection = in deze reeks:
- Proposal for a directive of the European parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)
- Proposal for a directive of the European parliament and the Council amending directive 2012/27/EU on energy efficiency

436
Field
Field study on bus depots and bus maintenance : similarities between and singularities of different engine technologies and their impact on infrastructure, quality and maintenance. - Bruxelles : International Association of Public Transport, 2013. - 28 p. : ill., tab., graf. ; 30 cm + CD
Also published as : Field study on bus depots and bus maintenance [Elektronische bron = Ressource électronique] : similarities between and singularities of different engine technologies and their impact on infrastructure, quality and maintenance
BRO 2017 2.165

437
Gaz
Gaz & électricité : comment éviter les fuites d'énergie et d'[euros] ?. - Jambes : CPAS Namur. Cellule énergie-Volet préventif, [2017?]. - [108] p. : ill. ; 30 cm
Dans une pochette plastique
BB B 2017 12.112

438
Initiation
Initiation au développement durable et aux énergies renouvelables. - Wavre : Eneco Wind Belgium, [2017]. - 50 p. : ill. ; 21 cm
BB A 2017 11.353

439
Mijn
Mijn oom die had er ook zo één ! : motorfietsen uit een knetterend verleden / Jack Botermans en Wim van Grinsven. - Houten : Terra, 2017. - 96 p. : ill. ; 22 x 22 cm. - ISBN 978-90-8989-754-1
BB A 2017 11.688

440
Oliveira, Luis Miguel
Environmental aspects of lithium-ion energy storage systems using a multi-stage hybrid approach combining the benefits of life cycle assessment and input-output models / Luis Miguel doctor in engineering sciences Oliveira. - Brussel : Vubpress, 2017. - XVIII, 143 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Vrije Universiteit Brussel. Faculteit Ingenieurswetenschappen. Vakgroep Elektrotechniek en Energietechniek, 2017. - ISBN 978 90 5718 626 4
BB A 2017 12.145

441
Post-2020
The post-2020 multiannual financial framework. - Brussel : Eurelectric, 2017. - 4 p. : ill. ; 30 cm. - (Eurelectric statement)
BRO 2017 2.270

442
Power
Power statistics and trends : the five dimensions of the energy union. - Brussel : Eurelectric, 2015. - 22 p. : tab., cart. ; 30 cm. - (Eurelectric report)
BRO 2017 2.083

443
Proposal
Proposal for a directive of the European parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast). - Brussel : Eurelectric, 2017. - 11 p. : ill. ; 30 cm. - (Eurelectric voting recommendations)
BRO 2017 2.266

444
Proposal
Proposal for a directive of the European parliament and the Council amending directive 2012/27/EU on energy efficiency. - Brussel : Eurelectric, 2017. - 4 p. : ill. ; 30 cm. - (Eurelectric voting recommendations)
BRO 2017 2.269

445
Technische
Technische nota / Nationale Vereniging voor Beveiliging tegen Brand en Binnendringing. - Louvain-la-Neuve : Nationale Vereniging voor Beveiliging tegen Brand en Binnendringing, [1975]-. - 30 cm
In deze reeks:
- 162: Branddetectie

446
Towards
Towards the energy transition of Europe's Islands. - Brussel : Eurelectric, 2017. - 23 p. : ill. ; 30 cm. - (Eurelectric report)
BRO 2017 2.082

447
Trottoir
Le trottoir traversant / rédaction : Isabelle Janssens. - Bruxelles : Institut belge pour la sécurité routière, 2013. - 27 p. : ill. ; 30 cm. - (Brochure à l'attention des gestionnaires de voiries ; 5)
BRO 2017 2.221

448
UITP
UITP project "sort" : standardised on-road test cycles. - Brussels : International Association of Public Transport, 2014. - 40 p. : ill., tab., graf. ; 30 cm + CD-ROM
Also published as : UITP project "sort" [Elektronische bron = Ressource électronique] : standardised on-road test cycles
BRO 2017 2.168

449
Vandeputte, Lieve
De Franse band : cursus handboekbinden : een handleiding geschreven vanuit de praktijkervaring / Lieve Vandeputte. - Brugge (St. Kruis) : Lieve Vandeputte, 2017. - 32 p. : ill. ; 30 cm
BB B 2017 11.522

450
Veiligheid
Veiligheid en milieu . Speciale uitgave. - Mechelen : Kluwer, 2012-. - 21 cm
In deze reeks:
- Economische aspecten van veiligheid / Genserik_ Reniers

451
Verspecht, Peter
Luchtvracht toegepast / Peter Verspecht, Johan Guilliams. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - XIX, 260 p. : graf., ill., tab. ; 24 cm. - (Toegepast)
Literatuurlijst. - ISBN 978-94-000-0819-9: 60 EUR
BB A 2017 11.589

452
Wiercx, Bram
Ontdek meer met de ErfgoedApp / Bram Wiercx ; tekstredactie : Birgit Geudens en Annemie Vanthienen. - Brussel : FARO, 2016. - 21 p. : ill. ; 30 cm
Inleidende titel(s) : De ErfgoedApp DIY [Do It Yourself]
BRO 2017 2.274


Cette page est mise à jour par la Bibliographie de Belgique. Dernière modification : 04/06/2018