La Bibliographie de Belgique


Juillet 2017


6. ADMINISTRATION PUBLIQUE, ASSURANCES, DROIT, PROBLEMES ET SERVICES SOCIAUX, SANTE PUBLIQUE

205
A
A : Gemeentemagazine / Gemeente Alken. - Nr. 2 (febr. 2016)-. - Alken : Gemeentebestuur, 2016-. - ill. ; 30 cm
Voortzetting van : Alken info / Gemeentebestuur Alken. - Variante titel : Alken brouwen aan de toekomst. - Maandelijks : 2016-2017 ; Tweemaandelijks : 2017-. - ISSN 2593-1199
BD 26.258

206
Aanneming
Aanneming - Bouwwerken / Gabriël-Luc Ballon, Hans De Decker, Vincent Sagaert (eds.)... [et al.]. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2016. - X, 460 p. ; 25 cm. - (Contractuele clausules). - ISBN 978-94-000-0664-5: 125 EUR
BB A 2017 4.862

207
Aanpak
Aanpak van gewelddadige radicalisering / Maarten De Waele, Hans Moors, Aart Garssen, Jannie Noppe (eds.). - Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu, 2017. - 260 p. : diag., tab. ; 24 cm. - (Cahiers politiestudies = Journal of police studies / Centrum voor Politiestudies ; 42). - ISBN 978-90-4660-863-0
BB A 2017 5.535

208
Ambulante
Ambulante activiteiten : een leidraad voor lokale besturen / fotografie : Michael De Lausnay. - Brussel : Vlaamse Overheid. Agentschap Innoveren & Ondernemen, 2017. - 55 p. : ill. ; 30 cm
Andere informatiedrager(s) : URL : www.vlaanderen.be/nl/publicaties. - Gratis
BRO 2017 907

209
Annotated
Annotated leading cases of international criminal tribunals. - 1-. - Schoten ; Groningen : Intersentia, 1999-. - 24 cm
Dans cette collection = in deze reeks:
- 28: International (The) criminal tribunal for the former Yugoslavia 2005-2006 / edited by;I André_ Klip, Göran_ Sluiter
- 29: International (The) criminal tribunal for the former Yugoslavia 2006 / edited by;I André_ Klip, Göran_ Sluiter

210
Apers, Ann
Wilsautonomie bij de kwalificatie van goederen / Ann Apers ; voorwoord: Vincent Sagaert en Alain Laurent Verbeke. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - XXIV, 663 p. ; 25 cm. - (Property law series / redactie : V. Sagaert, N. Carette, A. Van der Walt... [et al.] ; 5). - ISBN 978-94-000-0779-6: 175 EUR
BB A 2017 4.891

211
Artikel
Artikel & commentaar. - Diegem : Wolters Kluwer, 2011-. - 25 cm
Variante titel : A & C
In deze reeks:
- Balie / Jo_ Stevens, Isabel_ Vandevelde, Johan_ Verbist

212
At
At the interface / Probing the bounderies / series editors ; Robert Fisher and Margaret Sönser Breen. - Amsterdam [etc.] : Rodopi, 2007-
Variant title(s) : ATI/PTB. - ISSN 1570-7113
Dans cette collection = in deze reeks:
- 86: Public apology between ritual and regret / edited by;I Daniël_ Cuypers, Daniel_ Janssen, Jacques_ Haers, Barbara_ Segaert

213
Autocontrole
Autocontrole van de operatoren van de voedselketen - omkadering door het FAVV : verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussels, februari 2017. - Brussel : Rekenhof, 2017. - 68 p. : tab. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Autocontrôle des opérateurs de la chaîne alimentaire : encadrement par l'Afsca : rapport de la Cour des Comptes transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, février 2017
BB B 2017 5.773

214
Autocontrôle
Autocontrôle des opérateurs de la chaîne alimentaire : encadrement par l'Afsca : rapport de la Cour des Comptes transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, février 2017. - Bruxelles : Cour des comptes, 2017. - 69 p. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Autocontrole van de operatoren van de voedselketen - omkadering door het FAVV : verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussels, februari 2017. - Autre(s) support(s) d'information : URL : www.coursdescomptes.be. - Gratuit
BB B 2017 5.774

215
Awaji, Takehisa
Le contrat et l'environnement : étude de droit comparé : colloque franco-japonais, Tokyo, Université Waseda, 25 et 26 mai 2013 ; journée d'étude, Faculté de droit d'Aix-en-Provence, 4 octobre 2013 / sous la direction de Mathilde Hautereau-Boutonnet ; ont contribué à cet ouvrage : Takehisa Awaji, Michele Cespa, Paule Halley... [et al.]. - Bruxelles : Bruylant, 2015. - LXVII, 330 p. : tab. ; 24 cm. - (Droit(s) et développement durable / sous la direction de François Guy Trébulle). - ISBN 978-2-8027-4954-7
BB A 2017 5.789

216
Aydogdu, Roman
Vennootschapsrecht : geannoteerd wetboek van vennootschappen met bijzondere wetgeving met inbegrip van de verenigingen en stichtingen / hoofdredactie : Anne Benoit-Moury, Olivier Caprasse, Bernard Tilleman ; redactie : Roman Aydogdu, Sven Bogaerts, Leen Boonen... [et al.]. - Brugge : Die Keure, 2017. - XXIV, 1619 p. ; 25 cm. - (Geannoteerde wetboeken)
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Droit des sociétés : code des sociétés annoté avec la législation spéciale y compris les associations et les fondations. - ISBN 978-90-486-2930-5
BB A 2017 4.871

217
Barnich, Laurent
Liber amicorum Nadine Watté / sous la coordination de Rafaël Jafferali, Vanessa Marquette et Arnaud Nuyts ; rassemble les contributions de Laurent Barnich, Christine Biquet-Mathieu, Hakim Boularbah... [et al.]. - Bruxelles : Bruylant, 2017. - 598 p. ; 24 cm. - ISBN 978-2-8027-5873-0: 100 EUR
BB A 2017 5.554

218
Beelen, Ina
Een vennootschap op úw maat : praktische leidraad bij uw keuze voor de juiste en/of een bijzondere vennootschapsvorm / Ina Beelen, Caroline Geenen, Liesbeth Vossen. - 3de ed., redactioneel bijgewerkt tot 1 oktober 2016. - Leuven : Indicator, 2016. - 231 p. ; 24 cm. - (Tips & advies . Boeken)
Addendum. - Bijlage bewaard in ringmap "Begeleidend materiaal 2017". - Andere informatiedrager(s) : URL : http://boeken.indicator.be. - ISBN 978-94-6135-483-9: 111 EUR
BB A 2017 5.178

219
Benoit-Moury, Anne
Droit des sociétés : code des sociétés annoté avec la législation spéciale y compris les associations et les fondations / rédaction en chef: Anne Benoit-Moury, Olivier Caprasse, Bernard Tilleman ... [et al.]. - Bruxelles : La charte, 2017. - XXVIII, 1547 p. ; 25 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Vennootschapsrecht : geannoteerd wetboek van vennootschappen met bijzondere wetgeving met inbegrip van de verenigingen en stichtingen. - ISBN 978-2-87403-444-2
BB A 2017 4.876

220
Bernardeau, Ludovic
La récidive en droits de la concurrence / Ludovic Bernardeau ; préface de Nils Wahl. - Bruxelles : Bruylant, 2017. - XVI, 251 p. : tab. ; 24 cm. - (Competition law = Droit de la concurrence)
Index alphabétique. Table des matières. - Autre(s) support(s) d'information : URL : www.stradalex.com. - ISBN 978-2-8027-5404-6
BB A 2017 5.979

221
Bibliotheek
Bibliotheek grondwettelijk recht . Algemene reeks / hoofdredactie : André Alen, Alexander De Becker, Yves Haeck... [et al.]. - Brugge : Die Keure, 2011-. - 25 cm
In deze reeks:
- 5b: Zelfinrichtingsbevoegdheden (De) van de deelstaten / Michiel_ Elst, Jeroen_ Van Nieuwenhove

222
Boele-Woelki, Katharina
European family law series / organising committee : Katharina Boele-Woelki, Frédérique Ferrand, Cristina Gonzalez Beilfuss... [et al.]. - 1-. - Antwerpen ; Oxford ; New York : Intersentia, 2003-. - 24 cm
Abbreviated title(s) : EFL. - Variant title(s) : Droit européen de la famille. - ISSN 1784-5165
Dans cette collection = in deze reeks:
- 32: Legal recognition of same-sex relationships in Europe / edited by;I Katharina_ Boele-Woelki, Angelika_ Fuchs
- 42: Same-sex relationships and beyond / edited by;I Katharina_ Boele-Woelki, Angelika_ Fuchs ; ;I Academy of European Law .

223
Bolle, Jasper
De kilometerheffing / Jasper Bolle. - Heule : Inni publishers, 2017. - 134 p. : ill. ; 24 cm. - (Transportrecht ; 4). - ISBN 978-90-8977-751-5: 35 EUR
BB A 2017 5.574

224
Bouckaert, Boudewijn
Overheidsbeperkingen op vastgoedgebruik : de invloed van overheidsmaatregelen op de waarde van onroerend goed / editors : Robert Palmans, Dirk Lindemans, John Toury ; auteurs : Boudewijn Bouckaert, Steven Lierman, Wim Ottevaere... [et al.] ; voorwoord : John Toury, Dirk Lindemans. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - XV, 147 p. : ill., tab. ; 24 cm. - (CROW). - ISBN 978-94-000-0693-5: 59 EUR
BB A 2017 4.785

225
Braeken, Reine-Marie
Les avantages sociaux : aide sociale et enjeu politique / Reine-Marie docteur en droit Braeken. - Brugge : Vanden Broele, 2016. - 79 p. ; 24 cm
Titre(s) de couverture : Avantages sociaux : aide sociale et enjeu politique. - ISBN 978-90-4961-514-7: 29 EUR
BB A 2017 5.983

226
Brussels
Brussels armoederapport 2016. - Brussel : Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofstad. Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, 2016. - 2 vol. ; 30 cm

227
Buzzi, Evi
Sportcodex 2017 : verzameling van alle wettelijke en reglementaire teksten van toepassing in de Vlaamse Gemeenschap / Evi Buzzi, Cyriel Coomans, Frank Hendrickx ... [et al.] ; ten geleide : Philippe Paquay. - Brugge : Die Keure ; Brussel : Sport Vlaanderen, 2017. - XXXIV, 920 p. : ill., tab. ; 24 cm. - (Codexen). - ISBN 978-90-4862-929-9
BB A 2017 4.873

228
Cahiers
Cahiers politiestudies = Journal of police studies / Centrum voor Politiestudies. - Nr. 0 (2006)-. - Gent : Centrum voor Politiestudies ; Brussel : Politeia, 2006-2009 ; daarna Antwerpen ; Apeldoorn ; Portland : Maklu, 2009-. - div. afm.
Is collectie geworden. - ISSN 1784-5300: jaarab. 85 EUR : per nr. 25 EUR
In deze reeks:
- 42: Aanpak van gewelddadige radicalisering / onder redactie van;I Maarten De_ Waele, Hans_ Moors, Aart_ Garssen, Jannie_ Noppe
BD 55.987

229
Cassese, Sabino
Droit administratif = Administrative law / dirigée par Jean-Bernard Auby ; conseil scientifique : Sabino Cassese, Paul Craig, Jacqueline Dutheil de la Rochère... ]et al.]. - 1-. - Brussel : Bruylant, 2007-. - 374 p. ; 24 cm. - ISSN 2031-4922
Dans cette collection = in deze reeks:
- 24: Preventing corruption and promoting good government and public integrity / uitgegeven door;I Agustí_ Cerrillo-I-Martínez, Juli_ Ponce ; tekst van;I Jean-Bernard_ Auby, Enrico_ Carloni, Maria_ de Benedetto

230
Ceder, Thibault
Le Code du développement territorial (CoDT) : la partie réglementaire expliquée / Thibault Ceder, Bertrand Ippersiel, Arnaud Ransy. - Namur : Union des villes et communes de Wallonie, 2017. - 154 p. : tab. ; 21 x 23 cm. - ISBN 978-2-930923-04-8: 36 EUR
BB A 2017 5.577

231
Chandelle, Frédéric
Assurances et Solvabilité 11 : comprendre et relever les défis d'un cadre prudentiel innovant et perfectible / Frédéric Chandelle. - Bruxelles : Larcier business, 2017. - 205 p. : tab. ; 24 cm. - (Cahiers financiers). - ISBN 978-2-8044-2907-2
BB A 2017 4.831

232
Codes
Les codes Larcier : complément 2017,I / sous la direction juridique de Jean-Jacques Willems ; avec la collaboration de Emmanuel Caprasse, Marc-Albert Jamin, Gustave Steffens... [et al.]. - Édition mise à jour d'après les textes publiés au Moniteur belge jusqu'au 1er février 2017. - Bruxelles : Larcier, 2017. - 7 vol. + 1 vol. tables générales ; 30 cm
1 : Droit civil et judiciaire / sous la direction juridique de Jean-Jacques Willems ; avec la collaboration de Emmanuel Caprasse, Marc-Albert Jamin, Gustave Steffens... [et al.]. - Édition mise à jour d'après les textes publiés au Moniteur belge jusqu'au 1er février 2017. - Bruxelles : Larcier, 2017. - 388 p. ; 30 cm. - ISBN 978-2-8044-9878-8
BB B 2017 4.853/1

233
Codes
Les codes Larcier : complément 2017,I / sous la direction juridique de Jean-Jacques Willems ; avec la collaboration de Emmanuel Caprasse, Marc-Albert Jamin, Gustave Steffens... [et al.]. - Édition mise à jour d'après les textes publiés au Moniteur belge jusqu'au 1er février 2017. - Bruxelles : Larcier, 2017. - 7 vol. + 1 vol. tables générales ; 30 cm
2 : Droit pénal / sous la direction juridique de Jean-Jacques Willems ; avec la collaboration de Emmanuel Caprasse, Marc-Albert Jamin, Gustave Steffens... [et al.]. - Édition mise à jour d'après les textes publiés au Moniteur belge jusqu'au 1er février 2017. - Bruxelles : Larcier, 2017. - 376 p. ; 30 cm. - ISBN 978-2-8044-9879-5
BB B 2017 4.853/2

234
Codes
Les codes Larcier : complément 2017,I / sous la direction juridique de Jean-Jacques Willems ; avec la collaboration de Emmanuel Caprasse, Marc-Albert Jamin, Gustave Steffens... [et al.]. - Édition mise à jour d'après les textes publiés au Moniteur belge jusqu'au 1er février 2017. - Bruxelles : Larcier, 2017. - 7 vol. + 1 vol. tables générales ; 30 cm
3 : Droit commercial, économique et financier / sous la direction juridique de Jean-Jacques Willems ; avec la collaboration de Emmanuel Caprasse, Marc-Albert Jamin, Gustave Steffens... [et al.]. - Édition mise à jour d'après les textes publiés au Moniteur belge jusqu'au 1er février 2017. - Bruxelles : Larcier, 2017. - 640 p. ; 30 cm. - ISBN 978-2-8044-9880-1
BB B 2017 4.853/3

235
Codes
Les codes Larcier : complément 2017,I / sous la direction juridique de Jean-Jacques Willems ; avec la collaboration de Emmanuel Caprasse, Marc-Albert Jamin, Gustave Steffens... [et al.]. - Édition mise à jour d'après les textes publiés au Moniteur belge jusqu'au 1er février 2017. - Bruxelles : Larcier, 2017. - 7 vol. + 1 vol. tables générales ; 30 cm
5 : Droit fiscal / sous la direction juridique de Jean-Jacques Willems ; avec la collaboration de Emmanuel Caprasse, Marc-Albert Jamin, Gustave Steffens... [et al.]. - Édition mise à jour d'après les textes publiés au Moniteur belge jusqu'au 1er février 2017. - Bruxelles : Larcier, 2017. - 300 p. ; 30 cm. - ISBN 978-2-8044-9882-5
BB B 2017 4.853/5

236
Codes
Les codes Larcier : complément 2017,I / sous la direction juridique de Jean-Jacques Willems ; avec la collaboration de Emmanuel Caprasse, Marc-Albert Jamin, Gustave Steffens... [et al.]. - Édition mise à jour d'après les textes publiés au Moniteur belge jusqu'au 1er février 2017. - Bruxelles : Larcier, 2017. - 7 vol. + 1 vol. tables générales ; 30 cm
6 : Droit public et administratif / sous la direction juridique de Jean-Jacques Willems ; avec la collaboration de Emmanuel Caprasse, Marc-Albert Jamin, Gustave Steffens... [et al.]. - Édition mise à jour d'après les textes publiés au Moniteur belge jusqu'au 1er février 2017. - Bruxelles : Larcier, 2017. - 478 p. ; 30 cm. - ISBN 978-2-8044-9884-9
BB B 2017 4.853/6

237
Codes
Les codes Larcier : complément 2017,I / sous la direction juridique de Jean-Jacques Willems ; avec la collaboration de Emmanuel Caprasse, Marc-Albert Jamin, Gustave Steffens... [et al.]. - Édition mise à jour d'après les textes publiés au Moniteur belge jusqu'au 1er février 2017. - Bruxelles : Larcier, 2017. - 7 vol. + 1 vol. tables générales ; 30 cm
7 : Droit de l'environnement / sous la direction juridique de Jean-Jacques Willems ; avec la collaboration de Emmanuel Caprasse, Marc-Albert Jamin, Gustave Steffens... [et al.]. - Édition mise à jour d'après les textes publiés au Moniteur belge jusqu'au 1er février 2017. - Bruxelles : Larcier, 2017. - 478 p. ; 30 cm. - ISBN 978-2-8044-9883-2
BB B 2017 4.853/7

238
Codes
Les codes Larcier : complément 2017,I / sous la direction juridique de Jean-Jacques Willems ; avec la collaboration de Emmanuel Caprasse, Marc-Albert Jamin, Gustave Steffens... [et al.]. - Édition mise à jour d'après les textes publiés au Moniteur belge jusqu'au 1er février 2017. - Bruxelles : Larcier, 2017. - 7 vol. + 1 vol. tables générales ; 30 cm
8 : Les codes Larcier : complément 2017, I . Tables générales / sous la direction juridique de Jean-Jacques Willems ; avec la collaboration de Emmanuel Caprasse, Marc-Albert Jamin, Gustave Steffens... [et al.]. - Édition mise à jour d'après les textes publiés au Moniteur belge jusqu'au 1er février 2017. - Bruxelles : Larcier, 2017. - 822 p. ; 30 cm. - ISBN 978-2-8044-9885-6
BB B 2017 4.853/8

239
Codexen
Codexen. - Brugge : Die Keure, 2013-. - 24 cm
In deze reeks:
- Sportcodex 2017 / Evi_ Buzzi, Cyriel_ Coomans, Frank_ Hendrickx ; voorwoord door;I Philippe_ Paquay

240
Coenen, Alain
Les services publics locaux au coeur de l'effervescence sociétale / Alain Coenen ; préface : Christian Behrendt. - Bruxelles : La charte, 2016
Table des matières. - ISBN 978-2-87403-424-4
BB A 2017 4.945

241
Collection
Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège. - Bruxelles : Larcier, 2002-. - 24 cm. - ISSN 1780-5864
Dans cette collection:
- Principes de contentieux administratif / Michel_ Pâques

242
Collection
Collection droit de la Convention européenne des droits de l'homme . Thèses / dirigée par Frédéric Sudre. - 1-. - Bruxelles : Bruylant, 2010-. - 24 cm
Dans cette collection:
- 8: Procéduralisation (La) des droits substantiels par la Cour européenne des droits de l'homme / Nina_ Le Bonniec ; préfacier;I Frédéric_ Sudre

243
Collection
Collection du Centre des droits de l'homme de l'Université catholique de Louvain / dirigée par Jean-Yves Carlier, Olivier De Schutter et Marc Verdussen. - 1-. - Bruxelles : Bruylant, 2005-. - 24 cm
Dans cette collection:
- 16: Droit au travail et politiques d'activation des personnes sans emploi / Elise_ Dermine ; préfacier;I Olivier_ De Schutter, Pascale_ Vielle

244
Competition
Competition law = Droit de la concurrence. - Bruxelles : Bruylant, 2012-. - 24 cm
Dans cette collection:
- Récidive (La) en droits de la concurrence / Ludovic_ Bernardeau ; préfacier;I Nils_ Wahl

245
Contract
Contract tussen jou en het OCMW. - Antwerpen : OCMW, 2017. - 7 p. : ill. ; 21 cm
BRO 2017 911

246
Contractuele
Contractuele clausules. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2013-. - 25 cm
In deze reeks:
- Aanneming - Bouwwerken / onder redactie van;I Gabriël-Luc_ Ballon, Hans_ De Decker, Vincent_ Sagaert
- Huur / onder redactie van = sous la dir. de;I Gabriël-Luc_ Ballon, Hans_ De Decker, Vincent_ Sagaert
- Koop - Aandelen / onder redactie van = sous la dir. de;I Gabriël-Luc_ Ballon, Hans_ De Decker, Vincent_ Sagaert
- Koop - Gemeen recht / onder redactie van;I Gabriël-Luc_ Ballon, Hans_ De Decker, Vincent_ Sagaert
- Koop - Onroerend goed / onder redactie van = sous la dir. de;I Gabriël-Luc_ Ballon, Hans_ De Decker, Vincent_ Sagaert

247
Coördinatie
Coördinatie van de reglementering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer in het Vlaamse Gewest, coördinatie van ringenbesluit en bijlage / KEV. - Dendermonde : Kweekgroepen Europese Vogels, 2016. - 125 p. : tab. ; 30 cm
Basistekst : 02/09/2016
BB B 2017 4.935

248
CROW
CROW. - Antwerpen ; Oxford : Intersentia, 2006-. - 24 cm
Uitgeschreven titel(s) : Centrum voor recht, onteigening en waardering. - ISSN 2466-8451
In deze reeks:
- Overheidsbeperkingen op vastgoedgebruik / Boudewijn_ Bouckaert, Steven_ Lierman, Wim_ Ottevaere ; onder redactie van;I Robert_ Palmans, Dirk_ Lindemans, John_ Toury

249
d'Angelo, Alessandra
Présumé coupable : l'affaire Wesphael : les assises en question / Alessandra d'Angelo ; coordination éditoriale : Patrick Bartholomé en Wendy Nève ; photo's : Alain Rolland. - Liège : Now Future, 2016. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 978-2-9601804-1-1: 19,90 EUR
BB A 2017 5.908

250
d'Angelo, Alessandra
Vermoeden van schuld : de zaak Wesphael : Assisen onder de loep / Alessandra d'Angelo ; redactie : Patrick Bartholomé en Wendy Nève ; vertaling : Petra Van Caneghem ; foto's : Alain Rolland. - Liège : Now Future, 2016. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Oorspronkelijke titel(s) : Présumé coupable. - ISBN 978-2-9601804-4-2: 19,90 EUR
BB A 2017 5.893

251
Davagle, Michel
Incapacité de travail et inaptitude au travail : droits et obligations de l'emplyeur et du travailleur / Michel Davagle. - Waterloo : Wolters Kluwer, 2017. - LII, 686 p. : tab. ; 24 cm. - (Etudes pratiques de droit social / éditeur responsable : H. Suijkerbuijk ; superviseur de la collection : Charles-Éric Clesse). - ISBN 978-90-465-9461-2
BB A 2017 5.533

252
De Baere, Emilie
De Belgische class action : een grondige commentaar op de Wet van 28 maart 2014 tot invoeging van de rechtsvordering tot collectief herfstel / Emilie De Baere. - Mechelen : Kluwer, 2017. - 176 p. ; 24 cm. - (Recht en praktijk ; 93). - ISBN 978-90-46-59457-5
BB A 2017 5.534

253
De Deyne, Laura
Juridische kenmerken van legitiem markttoezicht in de energiesector : de invloed van de constitutioneel-, bestuurs- en Europeesrechtelijke principes op de onafhankelijkheid en verantwoordingsplicht van energieregulatoren in België / Laura De Deyne. - Hasselt : Universiteit Hasselt ; Maastricht : Universiteit Maastricht, 2017. - XVIII, 905 p. : ill. ; 24 cm
Proefschrift : Transnationale Universiteit Limburg. Faculteit Rechten, 2017
BB A 2017 6.109

254
De Kepper, Miek
Over Bach, cement en de postbode : 50 jaar lokaal cultuurbeleid / Miek De Kepper. - Kalmthout : Pelckmans Pro, 2017. - 379 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN 978-94-6337-014-1
BB A 2017 6.095

255
De Vogelaere, Tim
Testamenten anno 2013 : balanceren op de grenzen van de wilsautonomie : openingsrede naar aanleiding van de plechtige openingszitting van het gerechtelijk jaar 2013-2014 bij de Balie van Kortrijk, uitgesproken op 11 oktober 2013 / Tim De Vogelaere. - Brussel : Larcier, 2013. - 98 p. ; 24 cm. - ISBN 978-2-8044-6677-0
BB A 2017 6.044

256
Deferme, Ann
Recht & ondernemen / Ann Deferme ; afbeeldingen : Eva Frederickx. - Schoten : Universitas Books, [2017]. - 146 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 978-90-3370-135-1
BB A 2017 5.182

257
Delanote, Mark
Invordering inkomstenbelastingen / Mark Delanote. - Mechelen : Kluwer, 2015. - XIV, 241 p. ; 24 cm. - (Fiscaal compendium / redactie : Luc Maes en Herman De Cnijf)
Register. - ISBN 978-90-46-57592-5
BB A 2017 5.930

258
Denys, Luc
Handboek voor de advocaat-stagiair 2016-2017 : vreemdelingenrecht / Luc Denys ; woord vooraf : Dominique Matthys. - De stof is bijgehouden tot 1 november 2016. - Brussel : Orde van Vlaamse Balies, i.s.m. Wolters Kluwer, 2016. - XVIII, 1061 p. ; 24 cm
wordt ook uitgegeven door Inni Publishers als "Overzicht van het vreemdelingenrecht", L. Denys, 2015.. - ISBN 978-90-46-58555-9
BB A 2017 5.671

259
Dermine, Elise
Droit au travail et politiques d'activation des personnes sans emploi : étude critique du rôle du droit international des droits humains / Elise Dermine ; préface d'Olivier De Schutter et Pascale Vielle. - Bruxelles : Bruylant, 2017. - 521 p. ; 24 cm. - (Collection du Centre des droits de l'homme de l'Université catholique de Louvain / dirigée par Jean-Yves Carlier, Olivier De Schutter et Marc Verdussen ; 16). - ISBN 978-2-8027-5764-1
BB A 2017 5.548

260
Détermination
La détermination de la règle de droit : hommage à Sayeman Bula-Bula. - Bruylant, 2017. - 811 p. ; 25 cm. - ISBN 978-2-8027-5394-0
BB A 2017 5.804

261
Digitale
Digitale omwenteling in het recht. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017-. - 24 cm
In deze reeks:
- Innovatie en disruptie in het economisch recht / Matthias E._ Storme ; uitgegeven door;I Frederic_ Helsen

262
Driesse, Thierry
De sociale controle / Thierry Driesse. - Mechelen : Kluwer, 2017. - 155 p. ; 21 cm. - (Tewerkstellen topics ; vol 2017/1). - ISBN 978-90-46-59542-8
BB A 2017 5.528

263
Droit
Le droit des obligations dans la vie de l'entreprise = Het verbintenissenrecht in het leven van de onderneming / Catherine Delforge, Sophie Stijns & Patrick Wéry (eds.) ; Françoise Auvray, Pierre Bazier, Maxime Berlingin... [et al.]. - Brugge : Die Keure = Bruges : La Charte, 2017. - VI, 647 p. ; 24 cm. - (Onderzoeksgroep voor verbintenissenrecht = Groupe de recherche en droit des obligations ; 6). - ISBN 978-90-4862-887-2
BB A 2017 5.817

264
Droit
Droit social / sous la direction de Philippe Gosseries et Claude Wantiez. - Bruxelles : Larcier, 2007-. - 24 cm
Dans cette collection:
- Grands (Les) arrêts de la Cour de cassation en matière de contentieux ONSS . Tome 2 / Marie-Hélène_ Vrielinck ; préfacier;I Philippe_ Gosseries

265
Droit(s)
Droit(s) et développement durable / sous la direction de François Guy Trébulle. - Bruxelles : Bruylant, 2014-. - 24 cm. - ISSN 2466-6874
Dans cette collection:
- Contrat (Le) et l'environnement / Takehisa_ Awaji, Michele_ Cespa, Paule_ Halley ; onder redactie van;I Mathilde_ Hautereau-Boutonnet ; ;I Waseda University . , Aix-Marseille Université .

266
Eechaudt, Vincent
Penitentiair tuchtrecht en internationale detentiestandaarden : naleving in België en Frankrijk / Vincent Eechaudt. - Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu, 2017. - 360 p. : ill. ; 24 cm. - (IRCP-series ; 54). - ISBN 978-90-466-0831-9
BB A 2017 5.966

267
Elst, Michiel
De zelfinrichtingsbevoegdheden van de deelstaten / Michiel Elst, Jeroen Van Nieuwenhove. - Brugge : Die Keure, 2016. - X, 209 p. ; 25 cm. - (Bibliotheek grondwettelijk recht . Algemene reeks / hoofdredactie : André Alen, Alexander De Becker, Yves Haeck... [et al.] ; 5b)
Bibliografie. - Variante titel : De instellingen van gemeenschappen en gewesten. - ISBN 978-90-4862-874-2
BB A 2017 5.262

268
Essentiels
Les essentiels des pouvoirs locaux. - Namur : Union des villes et communes de Wallonie, 2016-. - 21 cm
Dans cette collection:
- Programmation (Une) budgétaire pluriannuelle / Michel_ Cornélis, Arnaud_ Dessoy, Carole_ Louis

269
Etudes
Etudes pratiques de droit social / éditeur responsable : H. Suijkerbuijk ; superviseur de la collection : Charles-Éric Clesse. - 1-. - Diegem : Kluwer éditions juridiques, 1992-1999 ; ensuite Bruxelles : Kluwer, 2000-2005 ; ensuite Waterloo : Kluwer, 2006-. - 24 cm
Dans cette collection:
- Incapacité de travail et inaptitude au travail / Michel_ Davagle

270
Euroclio
Euroclio . Etudes et documents = Studies and documents / edited by Eric Bussière, Michel Dumoulin & Antonio Varsori. - Berne ; New York ; Vienne ; Bruxelles : Peter Lang, 1993-. - 22 cm. - ISSN 0944-2294
Dans cette collection = in deze reeks:
- 99: History (The) of the European monetary union / Carlo_ Degli Abbati, Adriano_ Giovannelli, Maria Eleonora_ Guasconi ; uitgegeven door;I Daniela_ Preda ; ;I University of Genoa .

271
Europese
Europese basisteksten / samengesteld door Tony Joris, Jean Monnet. - 9de, geheel herziene uitgave, volledige bijgewerkt tot 1 januari 2017. - Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu, 2017. - 1014 p. ; 19 cm. - ISBN 978-90-466-0859-3
BB A 2017 5.324

272
Feminist
Feminist perspectives on transitional justice : from international and criminal to alternative forms of justice / edited by Martha Albertson Fineman, Estelle Zinsstag. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2013. - XV, 362 p. ; 25 cm. - (Series on transitional justice / General editors : Stephan Parmentier, Jeremy Sarkin, Elmar Weitekamp ; 13). - ISBN 978-1-78068-142-9: 75 EUR
BB A 2017 5.726

273
Finances
Finances communales . Marchés publics. - Wauthier-Braine : Vanden Broele, 2017-. - 23 cm
Dans cette collection:
- Bonnes pratiques en matière de motivation et de communication de vos décisions / Marie_ Vastmans

274
Fiscaal
Fiscaal compendium / redactie : Luc Maes en Herman De Cnijf. - Mechelen : Kluwer, 2012-. - 24 cm
Variante titel : Reeks Fiscaal Compendium. - Variante titel : FC
In deze reeks:
- Invordering inkomstenbelastingen / Mark_ Delanote

275
Fransis, Roel
Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht / Roel Fransis ; voorwoord door Eric Dirix. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2016. - XXIV, 566 p. ; 25 cm
Commerciële uitgave van het doctoraatsproefschrift verdedigd te Leuven (KU Leuven) op 23 december 2013. De materie werd geactualiseerd tot december 2016. - ISBN 978-94-000-0777-2: 165 EUR
BB A 2017 5.732

276
Geannoteerde
Geannoteerde wetboeken. - Brugge : Die Keure, 2009-. - 25 cm
Variante titel : Blauwe wetboeken
In deze reeks:
- Vennootschapsrecht / Roman_ Aydogdu, Sven_ Bogaerts, Leen_ Boonen ; onder redactie van;I Anne_ prof. Benoit-Moury, Olivier_ Caprasse, Bernard_ Tilleman

277
Gelijkheid
Gelijkheid van werkende vrouwen en mannen : Europees gemeenschapsrecht-Belgisch federaal recht : basisdocumentatie januari 2017 / redactie : Jean Jacqmain ; vertaling : Jan Droessaert. - De bijwerking van dit document kwam tot stand op 31 december 2016. - Brussel : Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, 2017. - 308 p. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Egalité entre travailleurs féminins et masculins : droit communautaire européen - droit belge fédéral : documentation de base : janvier 2017. La mise à jour de ce document a été achevée le 31 décembre 2016
BB B 2017 5.154

278
Genre
Genre et éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) / document coordonné par Claudine Drion et Alicia Novis ; relecture : Poupette Choque, Noémie Kayaert. - Bruxelles : Le monde selon les femmes, 2016. - 11 p. : tab. ; 30 cm. - (Recherche & plaidoyer ; 20)
Autre(s) support(s) d'information : URL : www.mondefemmes.be. - Gratuit
BRO 2017 888

279
Gerechtelijk
Gerechtelijk Wetboek / samengesteld door Stephan Svacina. - 21e herziene uitgave, volledig bijgewerkt tot 1 oktober 2016. - Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu, 2016. - 936 p. ; 20 cm. - (Wetteksten / Maklu)
Trefwoordenregister. - Omslagtitel : GerW. - ISBN 978-90-466-0856-2
BB A 2017 5.332

280
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht / redactie : Tom Balthazar, Filip Dewallens, Thierry Vansweevelt. - 1-. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2011-. - 25 cm
Variante titel : Reeks gezondheidsrecht
In deze reeks:
- 10: Handboek Gezondheidsrecht . Volume I : Zorgverleners : statuut en aansprakelijkheid / onder redactie van;I Thierry_ Vansweevelt, Filip_ Dewallens
- 11: Handboek Gezondheidsrecht . Volume II : Rechten van patiënten : van embryo tot lijk / onder redactie van;I Thierry_ Vansweevelt, Filip_ Dewallens
- 12: Commercialisering van menselijk lichaamsmateriaal / Nick_ van Gelder

281
Groene
Groene reeks . Financiën. - Brugge : Vanden Broele, 2011-. - 23 cm. - ISSN 2295-8363
In deze reeks:
- Btw en overheid / Peter_ Raes

282
Handboek
Handboek Gezondheidsrecht . Volume I : Zorgverleners : statuut en aansprakelijkheid / Thierry Vansweevelt en Filip Dewallens (eds.). - De stof werd bijgehouden tot 31 maart 2014. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2014. - LX, 1686 p. ; 24 cm. - (Gezondheidsrecht / redactie : Tom Balthazar, Filip Dewallens, Thierry Vansweevelt ; 10). - ISBN 978-94-000-0537-2
BB A 2017 5.672/1

283
Handboek
Handboek Gezondheidsrecht . Volume II : Rechten van patiënten : van embryo tot lijk / Thierry Vansweevelt en Filip Dewallens (eds.). - De stof werd bijgehouden tot 31 maart 2014. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2014. - LVIII, 1630 p. ; 24 cm. - (Gezondheidsrecht / redactie : Tom Balthazar, Filip Dewallens, Thierry Vansweevelt ; 11). - ISBN 978-94-000-0561-7: 65 EUR
BB A 2017 5.672/2

284
Hendrickx, Frank
Arbeidsomstandighedenrecht . Deel 2 : Arbeidstijden gebundeld : over misverstanden, onbegrip en de uitleg van de Arbeidstijdenrichtlijn 2003 en andere internationale verplichtingen / J. van Drongelen (red.) ; F. Hendrickx, S.F.H. Jellinghaus, D.J.J. Korver. - Zutphen : Uitgeverij Paris, 2011. - 260 p. ; 24 cm. - ISBN 978-94-90962-10-4
BB A 2017 5.652

285
Hubeau, Bernard
Behoorlijk wonen : een lokale wegwijzer / B. Hubeau, L. Goossens. - 2007. - Brugge : Vanden Broele, 2007. - ill. ; 26 cm
Losbladige ed. met aanvullingen. - ISSN 2031-8766
In deze reeks:
- Platteland en sociale huisvesting, een match? / Jimmy_ Vancalbergh, Dirk_ Sansen
BD 57.141

286
Human
Human rights protection in the european legal order : the interaction between the european and the national courts / edited by Patricia Popelier, Catherine Van de Heyning, Piet Van Nuffel ; with contributions by Anneli Albi, Rainer Arnold, Samantha Besson... [et al.]. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2011. - XIII, 382 p. ; 25 cm. - (Law and cosmopolitan values / editorial board : K. De Feyter, A. Herwig, G. Pavlakos... [et al.] ; 1). - ISBN 978-1-78068-010-1: 89 EUR
BB A 2017 5.825

287
Huur
Huur / Gabriël-Luc Ballon, Hans De Decker, Vincent Sagaert (eds.)... [et al.]. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2016. - X, 802 p. ; 25 cm. - (Contractuele clausules). - ISBN 978-94-000-0663-8: 180 EUR
BB A 2017 5.209

288
Huysmans, Joost
Legitieme verdediging : gebruik en misbruik van de procedurele rechten door de verdediging in strafzaken / Joost Huysmans ; voorwoord door Frans Verbruggen. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - XX, 958 p. ; 25 cm
Aangepaste, geactualiseerde en ingekorte versie van het doctoraal proefschrift verdedigd te Leuven (KU Leuven) op 22 juni 2016. - ISBN 978-94-000-0780-2: 145 EUR
BB A 2017 5.720

289
Indispensables
Les indispensables des pouvoirs locaux. - Bruxelles : Politeia ; Namur : Union des villes et des communes de Wallonie, 2013-. - 21 cm
Dans cette collection:
- Nouvelle (La) législation des sanctions administratives communales / Ambre_ Vassart

290
International
The international criminal tribunal for the former Yugoslavia 2005-2006 / André Klip and Göran Sluiter (eds.). - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2012. - 950 p. : ill. ; 24 cm. - (Annotated leading cases of international criminal tribunals ; 28). - ISBN 978-94-000-0002-5: 185 EUR
BB A 2017 5.441

291
International
The international criminal tribunal for the former Yugoslavia 2006 / André Klip and Göran Sluiter (eds.). - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2012. - 782 p. : ill. ; 24 cm. - (Annotated leading cases of international criminal tribunals ; 29). - ISBN 978-94-000-0069-8: 185 EUR
BB A 2017 5.442

292
International
International Penal and Penitentiary Foundation = Fondation internationale pénale et pénitentiaire. - 41-. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2007-. - 25 cm
Dans cette collection = in deze reeks:
- 46: Women in prison = Femmes en prison / uitgegeven door = édité par;I Piet Hein P.H.M.C._ Van Kempen ; voorwoord door = préfacier;I Kittipong_ Kittayarak ; uitgegeven door = édité par;I Maartje_ Krabbe ; ;I International Penal and Penitentiary Foundation .

293
International
International law / general editor : Jan Wouters. - Antwerpen ; Oxford : Intersentia, 2007-. - 25 cm
Dans cette collection = in deze reeks:
- 14: Cyber warfare / Johann-Christoph_ Woltag

294
IRCP-series
IRCP-series / Institute for International Research on Criminal Policy . Ghent University. - 34-. - Antwerpen ; Apeldoorn ; Portland : Maklu, 2009-. - 24 cm
Variant title(s) : Institute for International Research on Criminal Policy
Dans cette collection = in deze reeks:
- 54: Penitentiair tuchtrecht en internationale detentiestandaarden / Vincent_ Eechaudt

295
Ius
Ius commune Europaeum / editorial board J. Smits, M. Faure, Chr. Joerges... [et al.]. - 22-. - Antwerpen ; Groningen : Intersentia, 1997-. - 24 cm. - ISSN 1781-846X
In deze reeks:
- 131: State aid and public procurement in the European Union / edited by;I Sarah_ Schoenmaekers, Wouter_ Devroe, Niels_ Philipsen
- 135: Cooperative agreements between public authorities / Kris_ Wauters

296
Jacqmain, Jean
Egalité entre travailleurs féminins et masculins : droit communautaire européen - droit belge fédéral : documentation de base : janvier 2017 / rédaction : Jean Jacqmain ; coordination : Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. - La mise à jour de ce document a été achevée le 31 décembre 2016. - Bruxelles : Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, 2016. - 292 p. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Gelijkheid van werkende vrouwen en mannen : Europees gemeenschapsrecht-Belgisch federaal recht : basisdocumentatie januari 2017. De bijwerking van dit document kwam tot stand op 31 december 2016. - Titre dans une autre langue : Gelijkheid van werkende vrouwen en mannen : Europees Gemeenschapsrecht - Belgische federaal recht. - gratuit
BB B 2017 4.893

297
Jurisprudence
La jurisprudence du code judiciaire commentée / directeur scientifique : Georges de Leval. - I-. - Bruxelles : La charte, 2008-. - 25 cm
Titre(s) de couverture : La jurisprudence du code judiciaire commentée : textes, annotations, jurisprudence et commentaires
Dans cette collection:
- IB: Compétence (La) / Georges de_ Leval, David_ Desaive, Patrick_ Gielen

298
Koop
Koop - Aandelen / Gabriël-Luc Ballon, Hans De Decker, Vincent Sagaert (eds.)... [et al.]. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2016. - IX, 436 p. ; 25 cm. - (Contractuele clausules)
Omslagtitel = Titre(s) de couverture : Koop aandelen. - ISBN 978-94-000-0310-1: 175 EUR
BB A 2017 5.207

299
Koop
Koop - Gemeen recht / Gabriël-Luc Ballon, Hans De Decker, Vincent Sagaert (eds.)... [et al.]. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2016. - X, 532 p. ; 25 cm. - (Contractuele clausules). - ISBN 978-94-000-0698-0: 125 EUR
BB A 2017 4.854

300
Koop
Koop - Onroerend goed / Gabriël-Luc Ballon, Hans De Decker, Vincent Sagaert (eds.)... [et al.]. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2016. - X, 807 p. : ill. ; 25 cm. - (Contractuele clausules)
Omslagtitel = Titre(s) de couverture : Koop onroerend goed. - ISBN 978-94-000-0699-7: 195 EUR
BB A 2017 5.202

301
Larcier
Larcier thema wetboeken. - Brussel : Larcier, 1999-. - ISSN 2033-3994
In deze reeks:
- ICT-recht 2017 / Anton_ Vedder, Peggy_ Valcke
- Mededingingsrecht . 1-2 / Anne-Marie_ Van den Bossche

302
Law
Law and cosmopolitan values / editorial board : K. De Feyter, A. Herwig, G. Pavlakos... [et al.]. - 1-. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2011-. - 25 cm
Dans cette collection = in deze reeks:
- 1: Human rights protection in the european legal order / edited by;I Patricia_ Popelier, Catherine_ Van De Heyning, Piet_ Van Nuffel ; with the collaboration of;I Anneli_ Albi, Rainer_ Arnold, Samantha_ Besson

303
Le Bonniec, Nina
La procéduralisation des droits substantiels par la Cour européenne des droits de l'homme : réflexion sur le contrôle juridictionnel du respect des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme / Nina Le Bonniec ; préface de Frédéric Sudre. - Bruylant, 2017. - 681 p. ; 24 cm. - (Collection droit de la Convention européenne des droits de l'homme . Thèses / dirigée par Frédéric Sudre ; 8). - ISBN 978-2-8027-5819-8
BB A 2017 5.552

304
Legal
Legal recognition of same-sex relationships in Europe : national, cross-border and European perspectives / edited by Katharina Boele-Woelki, Angelika Fuchs. - Fully revised 2nd edition. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2012. - XVI, 310 p. : ill. ; 24 cm. - (European family law series / organising committee : Katharina Boele-Woelki, Frédérique Ferrand, Cristina Gonzalez Beilfuss... [et al.] ; 32)
List of authors. - ISBN 978-1-78068-045-3: 70 EUR
BB A 2017 5.185

305
Leval, Georges de
La compétence / coordination: Georges De Leval ; rédaction: Georges De Leval, David Desaive, Patrick Gielen ... [et al.]. - Bruxelles : La charte, 2017. - 464 p. ; 25 cm. - (La jurisprudence du code judiciaire commentée / directeur scientifique : Georges de Leval ; IB). - ISBN 978-2-87403-434-3
BB A 2017 4.874

306
Lokaal
Lokaal management beleid. - Brugge : Vanden Broele, 2011-. - ill. ; 27 cm.. - ISSN 2406-3789
In deze reeks:
- Help ik word geleefd ! / Iris_ Psychologe Willems

307
Loketboek
Loketboek vreemdelingen. - 2012-. - Brugge : Vanden Broele, 2012-. - ill. ; 23 cm. - (Oranjeboek . Vreemdelingen)
Jaarlijks. - ISSN 2593-0141: per nr. 58 EUR
BD 60.559

308
Mengeot, Marie-Anne
Endocrine disruptors : an occupational risk in need of recognition / Marie-Anne Mengeot ; with the collaboration of Tony Musu and Laurent Vogel. - Brussels : ETUI, 2016. - 66 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 978-2-87452-432-5: 10 EUR
BB A 2017 5.453

309
Mengeot, Marie-Anne
Perturbateurs endocriniens : un risque professionnel à (re)connaître / Marie-Anne Mengeot ; avec la collaboration de Tony Musu et Laurent Vogel. - Bruxelles : ETUI, 2016. - 72 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 978-2-87452-426-4: 10 EUR
BB A 2017 5.457

310
Nijs, Paul
Erven & schenken / Paul Nijs, Liesbeth Vossen. - Zesde editie, redactionneel bijgewerkt tot 1 december 2016. - Leuven : Indicator, 2017. - IX, 228 p. ; 24 cm. - (Tips & advies . Boeken). - ISBN 978-94-6135-513-3: 111 EUR
BB A 2017 5.346

311
Noël, Laurence
Inzichten in non take-up van de sociale rechten en in sociale onderbescherming in het Brussels gewest. - Brussel : Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofstad. Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, 2016. - 223 p. ; 30 cm. - (Brussels armoederapport 2016)
BB B 2017 5.217

312
Notariële
Notariële studies. - Leuven ; Den Haag : Acco, 2014. - ill. ; 25 cm
In deze reeks:
- Notarieel vennootschapsrecht / Luc_ Weyts, Hans_ De Wulf, Diederik_ Bruloot ; voorwoord door;I Sarah_ De Geyter

313
Onderzoeksgroep
Onderzoeksgroep voor verbintenissenrecht = Groupe de recherche en droit des obligations / onder redactie van = sous la dir. de Sophie Stijns, Patrick Wéry. - 2-. - Brugge : Die Keure = Bruxelles : La charte, 2007-. - 24 cm
Dans cette collection = in deze reeks:
- 6: Droit (Le) des obligations dans la vie de l'entreprise = Het verbintenissenrecht in het leven van de onderneming / onder redactie van;I Catherine_ Delforge, Sophie_ Stijns, Patrick_ Wéry ; met medewerking van;I Françoise_ Auvray, Pierre_ Bazier, Maxime_ Berlingin

314
Oranjeboek
Oranjeboek . Vreemdelingen. - Brugge : Vanden Broele, 2005-. - ill. ; 23 cm
In deze reeks:
- Loketboek vreemdelingen

315
Pâques, Michel
Principes de contentieux administratif / Michel Pâques. - Bruxelles : Larcier, 2017. - 580 p. ; 24 cm. - (Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège). - ISBN 978-2-8044-9020-1
BB A 2017 5.519

316
Personen-
Personen- en familierecht / P. Senaeve, I. Boone, C. Declerck... [et al.] (eds.). - Academiejaar 2016-2017. - Brugge : Die Keure, 2017. - VII, 133 p. : tab. ; 24 cm. - (Themis : school voor postacademische juridische vorming ; 98). - ISBN 978-90-4862-939-8
BB A 2017 5.403

317
Plaeke, Ronny
Collectieve schuldenregeling : vademecum / Ronny Plaeke. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - IX, 181 p. : tab. ; 24 cm. - ISBN 978-94-000-0788-8: 49 EUR
BB A 2017 4.997

318
Potpourri-wetten
De potpourri-wetten : een eerste evaluatie van de waaiers aan quick wins, reparaties en grondslagen voor organisatorische vernieuwingen / editor: Wim Vanbiervliet. - Gent : Larcier, 2017. - VI, 235 p. : tab. ; 24 cm
Omslagtitel : Permanente vorming van de Vlaamse Conferentie van de Balie te Gent. - ISBN 978-2-8044-9912-9
BB A 2017 4.827

319
Preventing
Preventing corruption and promoting good government and public integrity / editors : Agustí Cerrillo-I-Martínez, Juli Ponce ; texts of : Jean-Bernard Auby, Enrico Carloni, Maria de Benedetto... [et al.]. - Brussel : Bruylant, 2017. - XII, 233 p. : 24 cm. - (Droit administratif = Administrative law / dirigée par Jean-Bernard Auby ; conseil scientifique : Sabino Cassese, Paul Craig, Jacqueline Dutheil de la Rochère... ]et al.] ; 24). - ISBN 978-2-8027-5876-1
BB A 2017 5.545

320
Property
Property law series / redactie : V. Sagaert, N. Carette, A. Van der Walt... [et al.]. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia ; Leuven : KU Leuven institute for property law, 2013-. - 25 cm
Dans cette collection = in deze reeks:
- 5: Wilsautonomie bij de kwalificatie van goederen / Ann_ Apers ; voorwoord door;I Vincent_ Sagaert, Alain-Laurent_ Verbeke

321
Public
Public apology between ritual and regret : symbolic excuses on false pretenses or true reconciliation out of sincere regret? / edited by Daniël Cuypers, Daniel Janssen, Jacques Haers and Barbara Segaert. - Amsterdam ; New York, NY : Rodopi, 2013. - 267 p. ; 22 cm. - (At the interface / Probing the bounderies / series editors ; Robert Fisher and Margaret Sönser Breen ; 86). - ISBN 978-90-420-3695-6
BB A 2017 6.041

322
Public
Public forgiveness in post-conflict contexts : conference organized by the Centre for Ethics, Radboud University and Cordaid, Nijmegen, Radboud University (March 2010) / edited by Bas van Stokkom, Neelke Doorn, Paul van Tongeren. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2012. - XVI, 262 p. ; 25 cm. - (Series on transitional justice / General editors : Stephan Parmentier, Jeremy Sarkin, Elmar Weitekamp ; 10). - ISBN 978-1-78068-044-6: 62 EUR
BB A 2017 5.723

323
Raes, Peter
Btw en overheid / Peter Raes. - Materie bijgewerkt tot 15 november 2016. - Brugge : Vanden Broele, 2016. - 262 p. ; 24 cm. - (Groene reeks . Financiën). - ISBN 978-90-496-1503-1: 119 EUR
BB A 2017 5.988

324
Recht
Recht en praktijk. - 1-. - Deurne : Kluwer Rechtswetenschappen, 1982-2002 ; daarna Mechelen : Kluwer, 2003-. - 25 cm
Variante titel : R&P. - ISSN 0484-0976
In deze reeks:
- 93: Belgische (De) class action / Emilie_ De Baere

325
Rommel, Guy
La vigilance du juge : Montesquieu au-delà de lui-même : essai / Guy Rommel. - Bruxelles : La charte, 2017. - 117 p. ; 24 cm. - ISBN 978-2-87403-436-7
BB A 2017 5.359

326
Rozie, Joëlle
Commissie voor de hervorming van het strafrecht : voorstel van voorontwerp van Boek I van het Strafwetboek / Joëlle Rozie, Damien Vandermeersch ; m.m.v. Jeroen De Herdt, Marie Debauche, Margot Taeymans ; voorwoord : Koen Geens. - Brugge : Die Keure, 2016. - VIII, 179 p. ; 24 cm. - ISBN 978-9-04862-869-8
BB A 2017 4.923

327
Same-sex
Same-sex relationships and beyond : gender matters in the EU : international conference, Hamburg, ERA, 18-19 April 2016 / edited by Katharina Boele-Woelki, Angelika Fuchs. - Fully revised 3rd edition. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2017. - XII, 248 p. : ill., tab. ; 24 cm. - (European family law series / organising committee : Katharina Boele-Woelki, Frédérique Ferrand, Cristina Gonzalez Beilfuss... [et al.] ; 42). - ISBN 978-1-78068-447-5: 59 EUR
BB A 2017 5.963

328
School
School of human rights research series. - Antwerpen ; Groningen : Intersentia, 1999-. - 24 cm. - ISSN 2406-3894
Dans cette collection = in deze reeks:
- 51: Enforced disappearance / Marthe Lot_ Vermeulen

329
Schoups, Inge
Het ABC van digitaal klasseren : hedendaags document- en archiefbeheer in besturen en organisaties / Inge Schoups, Filip Boudrez, Willem Vanneste... [et al.]. - Brussel : Politeia : VVSG ; Antwerpen : Stad Antwerpen, 2014. - 48 p. : ill., tab. ; 21 cm. - ISBN 978-2-509-02010-9
BRO 2017 926

330
Schriftenreihe
Schriftenreihe der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. - 1-. - Eupen : Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft, 2015-. - 21 cm
Dans cette collection = in deze reeks:
- 3: Besonderheiten (Die) des belgischen Bundesstaatsmodells und ihre Auswirkungen auf die Rechtsstellung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

331
Series
Series on transitional justice / General editors : Stephan Parmentier, Jeremy Sarkin, Elmar Weitekamp. - 1-. - Antwerpen ; Oxford : Intersentia, 2007-. - 25 cm
Dans cette collection = in deze reeks:
- 10: Public forgiveness in post-conflict contexts / edited by;I Bas_ van Stokkom, Neelke_ Doorn, Paul_ Van Tongeren ; ;I Radboud Universiteit . , Cordaid .
- 13: Feminist perspectives on transitional justice / edited by;I Martha_ Albertson Fineman, Estelle_ Zinsstag

332
Service
Le service citoyen : quels enjeux, quelles perspectives ? : actes du colloque : Bruxelles, [Maison des Parlementaires], 9 septembre 2015 / organisé par le Groupe PS de la Chambre et le mouvement PAC (Présence et Action Culturelles). - Bruxelles : Chambre des représentants, 2017. - 136 p. ; 21 cm
BB A 2017 4.834

333
Sociale
Sociale praktijkstudies. - 1-. - Deurne : Kluwer Rechtswetenschappen, 1992-. - 25 cm. - ISSN 0770-7002
In deze reeks:
- Vol 2017/: Schadeloossteling / Vanessa_ Verdeyen, Eveline_ Ankaert

334
Sommerijns, Michel
Lichamelijke schade : repertorium van rechtspraak van 2015 tot 2017 / Michel Sommerijns ; in samenwerking met Ilse Sommerijns. - Gent : Larcier, 2017. - 259 p. ; 24 cm + micro SD
Andere informatiedrager(s) : Lichamelijke schade [Elektronische bron] : repertorium van rechtspraak van 2015 tot 2017. - ISBN 978-2-8044-9895-5
BB A 2017 5.517

335
Stevens, Jo
Balie : commentaar boek III ger.w. / Jo Stevens, Isabel Vandevelde, Johan Verbist. - Mechelen : Wolters Kluwer, 2013. - X, 690 p. ; 24 cm. - (Artikel & commentaar)
Variante titel : Balie : commentaar Boek III van het Gerechtelijk Wetboek. - ISBN 978-90-46-55005-2
BB A 2017 6.058

336
Storme, Matthias E.
Innovatie en disruptie in het economisch recht / Matthias E. Storme, Frederic Helsen (eds.). - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - XVIII, 312 p. : ill. ; 24 cm + erratum op los bladje. - (Digitale omwenteling in het recht)
Erratum bewaard in de ringmap "Begeleidend materiaal BB A 2017". - ISBN 978-94-000-0781-9: 85 EUR
BB A 2017 4.885

337
Themis
Themis : school voor postacademische juridische vorming. - 1-. - Brugge : Die Keure, 2000-. - 30 cm
Variante titel : Themis vormingsonderdeel
In deze reeks:
- 98: Personen- en familierecht / onder redactie van;I Patrick_ Senaeve, Ingrid_ Boone, Charlotte_ Declerck

338
Tips
Tips & advies . Boeken. - Leuven : Indicator, 2007-. - ill. ; 30 cm
In deze reeks:
- Belastingbesparende tips voor elke vennootschap / Liesbeth_ Vossen
- Erven & schenken / Paul_ Juriste Nijs, Liesbeth_ Vossen
- Uw bedrijf goed verzekerd / Gerrit_ Van Daele ; voorwoord door;I Bruno_ Bosch
- Vennootschap (Een) op úw maat / Ina_ Beelen, Caroline_ Geenen, Liesbeth_ Vossen

339
Tochilovsky, Vladimir
The law and jurisprudence of the international criminal tribunal and courts : procedure and human rights aspects / Vladimir Tochilovsky. - 2nd edition. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2014. - XXXIII, 1396 p. ; 25 cm
Index. - ISBN 978-1-78068-199-3: 195 EUR
BB A 2017 6.085

340
Transportrecht
Transportrecht. - 1-. - Heule : UGA, 2014 ; ensuite Heule : INNI publishers, 2014-. - 24 cm
Variante titel : Reeks transportrecht
In deze reeks:
- 4: Kilometerheffing (De) / Jasper_ Bolle

341
Van den Bossche, Anne-Marie
Mededingingsrecht : bronnenboek Belgisch en Europees mededingingsrecht . 1-2 / Anne-Marie Van den Bossche. - 5de geheel herziene ed. - Brussel : Larcier, 2017. - 2 vol. [IX, 1281 p.] : tab. ; 24 cm. - (Larcier thema wetboeken). - ISBN 978-2-8044-9766-8
BB A 2017 5.531/1

342
Van Eesbeeck, Paul
La clause bénéficiaire en assurance-vie : l'assurance-vie comme testament alternatif / Paul Van Eesbeeck. - Rotselaar : V & V Publishing, 2017. - 122 p. ; 24 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : De begunstigingsclausule in een levensverzekering : de levensverzekering als alternatief testament. - ISBN 978-94-9199-920-8
BB A 2017 4.829

343
van Gelder, Nick
Commercialisering van menselijk lichaamsmateriaal / Nick van Gelder. - Mortsel : Intersentia, 2015. - XX, 863 p. : ill. ; 25 cm. - (Gezondheidsrecht / redactie : Tom Balthazar, Filip Dewallens, Thierry Vansweevelt ; 12)
Handelseditie van het proefschrift ter verwerving van de graad van docter in de rechten op 9 september 2013 aan de Universiteit Antwerpen. - ISBN 978-94-000-0588-4: 270 EUR
BB A 2017 5.635

344
Vassart, Ambre
La nouvelle législation des sanctions administratives communales / Ambre Vassart. - 3e éd. - Bruxelles : Politeia ; [Namur] : Union des villes et des communes de Wallonie, 2014. - 122 p. ; 21 cm. - (Les indispensables des pouvoirs locaux). - ISBN 978-2-509-02236-3
BB A 2017 5.526

345
Vastmans, Marie
Bonnes pratiques en matière de motivation et de communication de vos décisions / par Marie Vastmans. - Wauthier-Braine : Vanden Broele, 2017. - 101 p. ; 23 cm. - (Finances communales . Marchés publics). - ISBN 978-90-4961-5475: 29 EUR
BB A 2017 6.000

346
Vedder, Anton
ICT-recht 2017 / wetgeving geselecteerd door Anton Vedder en Peggy Valcke. - Alle teksten zijn gecoördineerd tot 1 februari 2017. - Brussel : Larcier, 2017. - I, 388 p. ; 24 cm. - (Larcier thema wetboeken). - ISBN 978-2-8044-9824-5
BB A 2017 5.532

347
Verdeyen, Vanessa
Schadeloossteling / Vanessa Verdeyen, Eveline Ankaert. - Bijwerking: augustus 2016. - Mechelen : Kluwer, 2017. - 382 p. ; 24 cm. - (Sociale praktijkstudies ; vol 2017/)
Omslagtitel : Schadeloossteling bij arbeidsongevallen. - ISBN 978-90-46-59765-1
BB A 2017 5.536

348
Vermeulen, Marthe Lot
Enforced disappearance : determining state responsibility under the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance / Marthe Lot Vermeulen. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2012. - XX, 549 p. ; 24 cm. - (School of human rights research series ; 51)
Bibliography. Index. - ISBN 978-1-78068-065-1
BB A 2017 5.581

349
Vogel, Louis
Traité de droit économique / Louis_ Vogel. - Paris : LawLex ; Bruxelles : Bruylant, 2015-. - 4 vol. ; 24 cm
1 : Droit de la concurrence : droits européen et français / Louis Vogel. - Bruxelles : Bruylant ; Paris : LawLex, 2015. - 1835 p.. - ISBN 978-2-802749-68-4
BB A 2017 4.886

350
Vrielinck, Marie-Hélène
Les grands arrêts de la Cour de cassation en matière de contentieux ONSS : la rémunération, base de calcul des cotisations de sécurité sociale . Tome 2 / Marie-Hélène Vrielinck ; préface de Philippe Gosseries. - Bruxelles : Larcier, 2017. - 191 p. ; 24 cm. - (Droit social / sous la direction de Philippe Gosseries et Claude Wantiez)
Bibliographie. Table des matières. - Autre(s) support(s) d'information : URL : www.stradalex.com. - ISBN 978-2-8044-7591-8
BB A 2017 6.090

351
Wauters, Kris
Cooperative agreements between public authorities : the influence of CJEU case law on national legal systems / Kris Wauters. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2015. - IX, 253 p. ; 24 cm. - (Ius commune Europaeum / editorial board J. Smits, M. Faure, Chr. Joerges... [et al.] ; 135). - ISBN 978-1-78068-312-6: 75 EUR
BB A 2017 5.760

352
Wegwijs
Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed / voorwoord : Bart Tommelein. - Brussel : Vlaamse Overheid. Departement Financiën & Begroting, 2017. - 63 p. : ill. ; 30 cm
BB B 2017 5.625

353
Wetteksten
Wetteksten / Maklu. - Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu, 1977-. - 19 cm
In deze reeks:
- Gerechtelijk Wetboek / ;I Stephan_ Svacina

354
Weyts, Luc
Notarieel vennootschapsrecht / Luc Weyts, Hans De Wulf, Diederik Bruloot... [et al.] ; voorwoord : Hans De Wulf, Diederik Bruloot, Sarah De Geyter. - Leuven ; Den Haag : Acco, 2015. - 375 p. ; 25 cm. - (Notariële studies). - ISBN 978-94-6292-269-3
BB A 2017 5.835

355
Woltag, Johann-Christoph
Cyber warfare : military cross-border computer network operations under international law / Johann-Christoph Woltag. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2014. - XVII, 313 p. ; 25 cm. - (International law / general editor : Jan Wouters ; 14). - ISBN 978-1-78068-226-6: 86 EUR
BB A 2017 5.266

356
Women
Women in prison : the Bangkok rules and beyond = Femmes en prison : les règles de Bangkok et au-delà : IPPF colloquium, Thailand, Bangkok, 2014 = FIPP colloqium, Thaïlande, Bangkok, 2014 / edited by = édité par P.H.P.H.M.C. van Kempen, M.J.M. Krabbe ; foreword = préface de Kittipong Kittayarak. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2017. - XXXIX, 917 p. ; 25 cm. - (International Penal and Penitentiary Foundation = Fondation internationale pénale et pénitentiaire ; 46). - ISBN 978-1-78068-421-5
BB A 2017 4.883


Cette page est mise à jour par la Bibliographie de Belgique. Dernière modification : 10/24/2017