La Bibliographie de Belgique


Juin 2017


8. CULTURE, EDUCATION, ENSEIGNEMENT

452
Allemaal
Allemaal VIP, helemaal GO! / Go! communicatiedienst ; woord vooraf : Eddy Baldewijns ; inleiding : Raymonda Verdyck. - Brussel : Politeia, 2016. - 78 p. ; 19 cm
Omslagtitel : Waardenboek GO! : samen leren samenleven. - ISBN 978-2-509-02912-6
BB A 2017 3.986

453
Anthoon, David
Wiskidz / David Anthoon, Anne Carlier, Jan Nelis... [et al.]. - Averbode : Altiora, 2015-2017. - 111 vol. : ill. ; Veelv. afm.. - ISBN 978-90-317-4022-2. - ISBN 978-90-317-4027-7. - ISBN 978-90-317-4049-9. - ISBN 978-90-317-4050-5. - ISBN 978-90-317-4025-3. - ISBN 978-90-317-4020-8. - ISBN 978-90-317-4023-9. - ISBN 978-90-317-4021-5. - ISBN 978-90-317-4028-4. - ISBN 978-90-317-4026-0. - ISBN 978-90-317-0321-0. - ISBN 978-90-317-0324-1. - ISBN 978-90-317-0318-0. - ISBN 978-90-317-0325-8. - ISBN 978-90-317-0326-5. - ISBN 978-90-317-4024-6. - ISBN 978-90-317-4029-1. - ISBN 978-90-317-0327-2. - ISBN 978-90-317-1580-0. - ISBN 978-90-317-1592-3
BB C 2017 4.588

454
Beleid
Beleid voeren in het onderwijs. - Brussel : Politeia, 2017-. - 24 cm
Voortzetting van : Handboek beleidvoerend vermogen
- Beleid voeren in het onderwijs / Jan_ Vanhoof, Peter_ Van Petegem, David_ Hopkins ; onder redactie van;I Luc_ De Man
- Radicale jongeren op school / onder redactie van;I Willy_ Steensels, Frie_ Van Camp ; met medewerking van;I Khalid_ Benhaddou, Arjan_ de Wolf, Johan_ Detraux
- Toekomst (De) van de eindtermen / onder redactie van;I Luc_ De Man, Kris_ Denys ; met medewerking van;I Roger_ Standaert, Marc_ Van Den Brande, Rien_ Rouw

455
Brouwers, Toon
Niets bestaat vóór het spel : Herman Teirlinck en het pedagogisch project van de Studio / Toon Brouwers. - Brussel : UPA ; Antwerpen : KCA, 2017. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Coulissen ; 2). - ISBN 978-90-5718-611-0
BB A 2017 3.865

456
Cahier
Cahier kinderopvang. - Brussel : Politeia : VVSG, 2015-. - Ill. ; 21 cm
In deze reeks:
- Sociale (De) functie van kinderopvang / Lief_ Vandevoort, Lien_ Libin ; voorwoord door;I Rudy_ Coddens

457
Debrouwere, Lotte
Slaap kindje slaap verdomme : een solomama over haar vikingdochter / Lotte Debrouwere ; met illustraties van Ilah. - Tielt : Lannoo, 2017. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 978-94-014-4210-7
BB A 2017 4.169

458
Dialogues
Dialogues et cultures. - 40-. - Sèvres : Fédération internationale des professeurs de français, 1996-. - 24 cm
Dans cette collection:
- 61: Formation (La) initiale des enseignants de français langue étrangère / Fédération internationale des professeurs de français

459
Didactique
Didactique des langues. - Mons : Centre international de phonétique appliquée, 2014-. - 25 cm
Dans cette collection:
- De la linguistique à la didactique / Anne-Marie_ Houdebine, Dan_ Dobre ; sous la dir. de;I Steluta_ Coculescu, Diana_ Costea

460
Doelenboek
Doelenboek voor de lagere school / tekst : Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap. - Bijgewerkt tot februari 2013. - Brussel : Politeia, 2015. - Veelv. pag. : ill. ; 31 cm.
In een map. - ISBN 978-90-5718-274-7
BB B 2017 4.554

461
Drouard Gaboriaud, Isabelle
La pédagogie de l'engendrement : sources et mise en oeuvre à l'école / Isabelle Drouard Gaboriaud ; préface par Christoph Theobald ; postface par Guy Avanzini. - Namur : Lumen Vitae, 2016. - 229 p. ; 23 cm. - (Haubans / directeur : Henri Derroitte ; 9)
Titre(s) de couverture : La pédagogie de l'engendrement. - ISBN 978-2-87324-546-7: 22 EUR
BB A 2017 4.738

462
Enseignement
L' enseignement catholique en Belgique : des identités en évolution 19e-21e siècles / Jan De Maeyer et Paul Wynants, éds. ; traductions : Dirk De Meyer, Martine Paret, Anne-Laure Vignaux. - Antwerpen : Halewijn ; Bruxelles : SeGEC ; Leuven : KADOC ; Brussel : Katholiek onderwijs Vlaanderen ; Averbode : Averbode Educatief, 2016. - 573 p. : ill. ; 29 cm. - ISBN 978-2-87438-642-8
BB B 2017 4.562

463
Exercices
Exercices de fixation des compétences acquises au cours de la 1ère étape. - 1-. - Mons : Cercle d'études du Borinage et des Hauts-Pays, 2017-
Dans cette collection:
- 1: Français - lecture

464
Formation
La formation initiale des enseignants de français langue étrangère / Fédération internationale des professeurs de français. - Louvain-la-Neuve : EME, 2016. - 185 p. : tab.; graf. ; 24 cm. - (Dialogues et cultures ; 61)
Bibliographie. - ISBN 978-2-8066-3588-4: 20 EUR
BB A 2017 4.709

465
Formations
Formations standard / Institut de formation de l'Administration fédérale. - Ed. française. - 2000-2009/10. - Bruxelles : Ministère de la fonction publique. Institut de formation de l'Administration fédérale, 2000-2009/10. - ill. ; 30 cm
Suite de : Programme ... / Institut de formation de l'Administration fédérale. Ed. française. - Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Standaardopleidingen ... / Opleidingsinstituut van de Federale Overheid. - Variante(s) du titre : Formations. - Annuel. - ISSN 1377-8315
BD 51.865

466
Français
Français - lecture : recueil d'histoires & textes a exploiter. - Mons : Cercle d'études du Borinage et des Hauts-Pays, 2017. - 160 p. : ill. ; 30 cm. - (Exercices de fixation des compétences acquises au cours de la 1ère étape ; 1)
BB B 2017 3.618

467
Frans, Renaat
Kwantumfysica : de fysica van het kleine met de grote toepassingen / Renaat Frans, Laura Tamassia, Erica Andreotti... [et al.]. - Diepenbeek : UC Leuven-Limburg, [201?]. - 206 p. : ill. ; 30 cm
Omslagtitel : Quantum spinoff leerstations. - Variante titel : Quatum spinoff : brug tussen het onderzoek in moderne fysica en het ondernemen in nanotechnologie. - ISBN 978-90-8256-840-0
BB B 2017 4.220

468
Govaert, Bart
Taalpunt Nederlands : informatiebrochure voor NT2-leerkrachten / Bart Govaert ; foto's : Sigrid Spinnox. - Antwerpen : Stad Antwerpen, 2016. - 29 p. : ill. ; 30 cm
BRO 2017 698

469
Kinderen
Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs : visie op ondersteuning in de klas / Mariëtte Huizinga, Dorien Graas et Anika Bexkens (red.). - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2017. - 149 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 978-90-441-3506-0
BB A 2017 4.166

470
Leren
Leren van en met elkaar : opleidingsprogramma april - september 2017. - Gent : Kamer van Koophandel. Afdeling Oost-Vlaanderen, 2017. - 19 p. : ill. ; 30 cm
BRO 2017 697

471
Muziekpedagogiek
Muziekpedagogiek in beweging. - Heverlee : Euprint, 2013-. - ill. ; 24 cm
In deze reeks:
- Technologie als medium / onder redactie van;I Luc_ Nijs, Thomas_ De Baets

472
Offre
L' offre d'enseignement à l'Institut Cardinal Mercier / Collège Cardinal Mercier. - Braine-l'Alleud : Collège Cardinal Mercier, 2016. - 30 p. : tab. ; 30 cm. - Gratuit
BRO 2017 777

473
Omgaan
Omgaan met anderstalige nieuwkomers op school : inzetten op de veerkracht van vluchtelingen / tekst : Elisabeth De Vleesschauwer ; in samenwerking met de Pedagogische begeleidingsdienst en de Permanente ondersteuningscel voor de CLB's van het GO! ; woord vooraf : Raymonda Verdyck. - Brussel : Politeia, 2016. - 60 p. ; 21 cm. - ISBN 978-2-509-02889-1
BRO 2017 603

474
Omgaan
Omgaan met pesten op school : een preventieleidraad / Pedagogische diensten GO! ; woord vooraf : Raymonda Verdyck ; met medewerking van Veerle De Bruyne en Peggy Van Derhaeghen. - Brussel ; Politeia ; 2015. - 46 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 978-2-509-02649-1
BRO 2017 754

475
Onderwijsvisitatie
De onderwijsvisitatie : verkorte procedure : Protestantse Godgeleerdheid. - Brussel : Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad, 2017. - 22 p. : tab. ; 30 cm
Andere informatiedrager(s) : URL : www.vluhr.be/kwaliteitszorg
BRO 2017 656

476
Onderwijsvisitatie
Onderwijsvisitatie / Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad. - Brussel : Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad, 2009-. - Var. afm.
Variante titel : Visitatierapporten ; Onderwijsvisitatie . Hervisitatie ; Onderwijsvisitatie . Aanvullende visitatie hervisitatie ; De onderwijsvisitatie ; De onderwijsvisitatie . Verkorte procedure. - Titel in een andere taal : Educational assessment
In deze reeks:
- Wijsbegeerte

477
Organigramme
Organigramme du Collège Cardinal Mercier : annexe 1 / Collège Cardinal Mercier. - Edition du 9 novembre 2016. - Braine-l'Alleud : Collège Cardinal Mercier, 2016. - 12 p. : tab. ; 30 cm. - Gratuit
BRO 2017 778

478
Otte, Patricia
Wegwijzer cultuurbeschouwing : op wandel met een kaart ; Wegwijzer cultuurbeschouwing : onderweg met een kompas / Patricia Otte ; illustraties : Anje Claeys. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2017. - 59, 37 p. : ill. ; 26 cm
Omslagtitel : Logboek : wegwijzer cultuurbeschouwing. - Teksten in omgekeerde richting gedrukt. - ISBN 978-90-441-3512-1
BB B 2017 4.775

479
Radicale
Radicale jongeren op school : (h)erkennen en begeleiden / Willy Steensels en Frie Van Camp (Reds.) ; met bijdragen van Khalid Benhaddou, Arjan de Wolf, Johan Detraux... [et al.]. - Brussel : Politeia, 2017. - 194 p. : ill. ; 24 cm. - (Beleid voeren in het onderwijs). - ISBN 978-2-509-02949-2
BB A 2017 3.970

480
Studiebegeleiding
Studiebegeleiding. - Brussel : Economische Hogeschool Sint-Aloysius, [1991-1992?]. - 14 p. ; 21 cm
Variante titel : Studiegids : studiebegeleiding
BRO 2017 780

481
Tactiques
Tactiques / collection dirigée par Jean-Paul Laurent et Frank Wagner. - 1-. - Namur : Presses universitaires de Namur, 2006-. - 23 cm. - ISSN 2030-4978
Dans cette collection:
- 11: Conversations / Christine_ Bister, Jean-Louis_ linguistique Dumortier

482
Technologie
Technologie als medium / Luc Nijs & Thomas de Baets (red.). - Heverlee : Euprint, 2015. - 96 p. : ill. ; 24 cm. - (Muziekpedagogiek in beweging). - ISBN 978-90-7425-330-7: 20 EUR
BB A 2017 4.433

483
Toekomst
De toekomst van de eindtermen : van onderwijsbeleid tot klaspraktijk / Luc De Man en Kris Denys (Eds.) ; met bijdragen van Roger Standaert, Marc Van den Brande, Rien Rouw... [et al.]. - Brussel : Politeia, 2016. - 156 p. : ill. ; 24 cm. - (Beleid voeren in het onderwijs). - ISBN 978-2-509-02841-9
BB A 2017 3.977

484
Vakantieboek
Vakantieboek 2017 : start je srtripavontuur in Middelkerke / voorwoord : Janna Rommel-Opstaele, Michel Landuyt, Carine De Jonghe. - Middelkerke : Dienst voor Toerisme, 2017. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - 1 EUR
BRO 2017 659

485
Van Aerschot, Eugeen
Theorie rijbewijs B : direct slagen dankzij de audiovisuele methode / Eugeen Van Aerschot, Flor Koninckx. - 8ste druk. - Zottegem : New Traffic Books, 2016. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Inclusief unieke code : 800 oefenvragen, 800 examenvragen, helpforum. - ISBN 978-90-6847-1557: 26,95 EUR
BB A 2017 3.823

486
Van Deun, Paul
Als kleine kinderen groot worden : een handige gids over alcohol, tabak en drugs voor ouders van tieners / Paul Van Deun. - Brussel : VIGEZ, 2017. - 38 p. : ill. ; 21 cm
BRO 2017 773

487
Vandevoort, Lief
De sociale functie van kinderopvang / Lief Vandevoort, Lien Libin ; voorwoord : Rudy Coddens. - Brussel : VVSG : Politeia, 2016. - 152 p. : ill. ; 21 cm. - (Cahier kinderopvang). - ISBN 978-2-509-02892-1
BB A 2017 3.979

488
Vandoninck, Anne-Marie
Survivalkit voor de schoolleider / Anne-Marie Vandoninck. - Kalmthout : Pelckmans Pro, 2017. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliografie. - ISBN 978-94-6337-029-5: 26,50 EUR
BB A 2017 3.571

489
Vanhoof, Jan
Beleid voeren in het onderwijs : een selectie uit 7 jaar Handboek beleidvoerend vermogen / editor : Luc De Man ; Jan Vanhoof, Peter Van Petegem, David Hopkins.... [et al.]. - Brussel : Politeia, 2016. - 337 p. : tab., diag. ; 21 cm. - (Beleid voeren in het onderwijs). - ISBN 978-2-509-02910-2
BB A 2017 3.990

490
Voor
Voor het eerst naar school : wat moet je weten als je kind naar de kleuter- of lagere school gaat in Vlaams-Brabant ? : infogids voor anderstalige ouders. - Leuven : Provincie Vlaams-Brabant, 2017. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - Gratis
BRO 2017 658

491
Wijsbegeerte
Wijsbegeerte. - Brussel : Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad, 2017. - 22 p. ; 30 cm. - (Onderwijsvisitatie)
Andere informatiedrager(s) : URL : www.vluhr.be/kwaliteitszorg
BRO 2017 756


Cette page est mise à jour par la Bibliographie de Belgique. Dernière modification : 08/22/2017