La Bibliographie de Belgique


Mars 2018


6. ADMINISTRATION PUBLIQUE, ASSURANCES, DROIT, PROBLEMES ET SERVICES SOCIAUX, SANTE PUBLIQUE

316
Aansprakelijkheids-
Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht / Ludo Cornelis, Geert Jocqué, Marc Kruithof... [et al.] (editors). - 1-. - Mortsel : Intersentia, 2014-
Afgekorte titel(s) : ICAV. - Variante titel : Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
In deze reeks:
- 5: Bewijs en onrechtmatige daad / Wannes_ Vandenbussche ; voorwoord door;I Ilse_ Samoy, Benoît_ Allemeersch

317
Accueil
Accueil des demandeurs d'asile : rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants : Bruxelles, octobre 2017 / Cour des comptes. - Bruxelles : Cour des comptes, 2017. - 73 p. : graph., tab. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Opvang van asielzoekers : verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers : Brussel, oktober 2017. - Autre(s) support(s) d'information : URL : www.courdescomptes.be. - gratuit
BB B 2018 2.388

318
Acta
Acta Falconis. - 1-. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2013-. - 18 cm
In deze reeks:
- 16: Familierecht en familierechtspraak / Patrick_ Senaeve
- 17: Straffen, slaven en standbeelden / Tom_ Daems

319
Administratieve
Administratieve rechtsbibliotheek . Bijzondere reeks / onder redactie van Jean Dujardin, Ingrid Opdebeek, Marnix Van Damme, Johan Vande Lanotte. - Brugge : Die Keure, 1993-. - 24 cm. - ISSN 2295-8428
In deze reeks:
- Flexibiliteit of paradoxale rigiditeit? / Inger_ De Wilde

320
Annuaire
Annuaire des clubs et associations ... / Commune de Flémalle. Echevinat de la jeunesse, de la culture, des sports, des bibliothèques et des affaires patriotiques. - N° 9 (2012)-. - Flémalle : Administration communale, 2017-. - ill. ; 21 cm
Annuel. - ISSN 2593-3809
BD 60.762

321
Appermont, Niels
De trust : een juridisch kader voor de (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen / Niels Appermont ; redactie : Ann Rasschaert. - Mechelen : Wolters Kluwer, 2017. - XXIX, 1286 p. ; 25 cm. - (Fiscale praktijkstudies)
Bibliografie. Trefwoordenregister. - ISBN 978-90-46-50589-2
BB A 2018 2.576

322
Arai-Takahashi, Yutaka
Theory and practice of the European convention on human rights / edited by Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn... [et al.] ; authors : Yutaka Arai, Sjoerd Bakker, Tom Barkhuysen... [et al.]. - 5th edition. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2018. - XVII, 1230 p. ; 24 cm
Table of cases. Index. - ISBN 978-1-78068-494-9: 175 EUR
BB A 2018 2.884

323
Arbeidsrecht
Arbeidsrecht . Deel 1 / Frank Hendrickx, Chris Engels (eds.) ; Sarah De Groof, Jurgen Goyvaerts, Kelly Reyniers... [et al.]. - Tweede volledig bijgewerkte editie. - Brugge : Die Keure, 2017. - XVIII, 385 p. ; 25 cm. - ISBN 978 90 4863 146 9
BB A 2018 1.669

324
Autovrije
Autovrije zondag : programma / Stadsmarketing en Communicatie. - 2017-. - Aalst : Stad Aalst, 2017-. - ill. ; 24 cm
Jaarlijks. - ISSN 2593-3787: gratis
BD 60.766

325
Autre
Une autre mode est possible. - Wavre : Oxfam-magasins du monde, 2017. - dépliant : ill. ; 21 cm
BRO 2018 472

326
Barbaix, Renate
Familiaal vermogensrecht in essentie / Renate Barbaix. - derde editie. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - XVIII, 420 p. ; 24 cm. - (In essentie). - ISBN 978-94-000-0879-3: 69 EUR
BB A 2018 1.757

327
Barbaix, Renate
Het nieuwe erfrecht 2017 : aangepast aan de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake / Renate Barbaix. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - XIV, 373 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 978-94-000-0884-7: 89 EUR
BB A 2018 2.027

328
Bevernaegie, Séverine
La loi du 31 juillet 2017 réformant le droit des successions et des libéralités : première analyse / Séverine Bevernaegie. - Waterloo : Wolters Kluwer, 2017. - VI, 572 p. : tab. ; 21 cm. - (Lois actuelles). - ISBN 978-90-465-8450-7
BB A 2018 2.058

329
Bibliotheek
Bibliotheek grondwettelijk recht . Algemene reeks . De staatshervorming. - 4-. - Brugge : Die Keure, 2017-. - 25 cm
In deze reeks:
- 4: Transversale (De) bevoegdheden in het federale België / onder redactie van;I Bruno_ Seutin, Geert_ van Haegendoren

330
Bibliotheek
Bibliotheek grondwettelijk recht . Studies / hoofdredactie : A. Alen, M. Van Damme, Johan Vande Lanotte... [et al.]. - Brugge : Die Keure = Bruxelles : La charte, 2010-. - 24 cm
Dans cette collection = in deze reeks:
- Brusselse (De) instellingen anno 2017 = Les institutions bruxelloises en 2017 / met medewerking van = avec la collaboration de;I Tom_ De Pelsmaeker, Mathias_ El Berhoumi ; onder redactie van = sous la dir. de;I Emmanuel_ Vandenbossche ; met medewerking van = avec la collaboration de;I Frédéric_ Gosselin
- De Brusselse instellingen anno 2017 = Les institutions bruxelloises en 2017 : sources de nouvelles évolutions institutionnelles / uitgegeven door = édité par;I Emmanuel_ Vandenbossche ; met medewerking van = avec la collaboration de;I Tom_ De Pelsmaeker, Mathias_ El Berhoumi, Frédéric_ Gosselin

331
Bibliotheek
Bibliotheek omgevingsrecht / redactie: G. Debersaques, F. De Preter, A.M. Draye... [et al.]. - Brugge : Die Keure, 2016-. - 25 cm
In deze reeks:
- Met inzicht ruimtelijk plannen en vergunnen / onder redactie van;I Bernard_ Hubeau, Guy_ Vloebergh

332
Boele-Woelki, Katharina
European family law series / organising committee : Katharina Boele-Woelki, Frédérique Ferrand, Cristina Gonzalez Beilfuss... [et al.]. - 1-. - Antwerpen ; Oxford ; New York : Intersentia, 2003-. - 24 cm
Abbreviated title(s) : EFL. - Variant title(s) : Droit européen de la famille. - ISSN 1784-5165
Dans cette collection = in deze reeks:
- 44: Future (The) of registered partnerships / edited by;I Jens M._ Scherpe, Andy_ Hayward ; foreword by;I William_ Longrigg

333
Boîte
Boîte à outils des CPAS / Union des villes et communes de Wallonie . Fédération des CPAS. - Namur : Union des villes et communes de Wallonie. Fédération des CPAS, 2017-. - 21 cm
Dans cette collection:
- Disposition (La) au travail et le PIIS / Judith_ Duchêne, Sandrine_ Xhauflaire ; ;I Union des villes et communes de Wallonie . Fédération des CPAS

334
Bouw-
Bouw- en vastgoedcahiers / onder de redactie van Christine Heeb, Geert De Neef, Jurgen De Staercke... [et al.]. - Brussel : Larcier, 2016. - 24 cm
In deze reeks:
- Onroerende eigendom in drie dimensies / Michiel_ D'herde

335
Cahiers
Les cahiers de l'Atelier des droits sociaux. - 2-. - Bruxelles : L'Atelier des droits sociaux, 2015-. - 30 cm
Dans cette collection:
- 9: Régionalisation (La) des baux de résidence principale en région de Bruxelles-capitale / Catherine_ Culot

336
Cahiers
Cahiers Antwerpen Brussel Gent / onder de redactie van Björn Bullynck, Ludo Carens, Nico Snelders... [et al.]. - 2003/1-. - Gent : Larcier, 2003-. - ill. ; 24 cm
Afgekorte titel(s) : CABG. - ISSN 1781-7692
In deze reeks:
- 2017: Feitelijke (De) vereniging / Katrin_ Meerts ; voorwoord door;I Björn_ Bullynck
- 2017: Verstek en verzet in strafzaken / Bart_ De Smet

337
Cahiers
Cahiers politiestudies = Journal of police studies / Centrum voor Politiestudies. - Nr. 0 (2006)-. - Gent : Centrum voor Politiestudies ; Brussel : Politeia, 2006-2009 ; daarna Antwerpen ; Apeldoorn ; Portland : Maklu, 2009-. - div. afm.
Is collectie geworden. - ISSN 1784-5300: jaarab. 85 EUR : per nr. 25 EUR
In deze reeks:
- 44: Vervloeiiing interne en externe veiligheid / onder redactie van;I Timo_ Kansil, Willy_ Bruggeman, Jan_ Terpstra
BD 55.987

338
Callebaut, Jennifer
Koop-verkoop van onroerende goederen / Jennifer Callebaut, Bernard Dubois, Matthias Laevens... [et al.]. - Brussel : Larcier, 2017. - IV, 833 p. ; 24 cm. - (Duiding / Larcier)
Andere informatiedrager(s) : www.stradalex.com. - ISBN 978-2-8044-8081-3
BB A 2018 2.625

339
Caproni, Marga
Praktische gids privacy in uw onderneming / Marga Caproni, Stéphanie De Smedt ; verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk. - Mechelen : Wolters Kluwer, 2017. - XVIII, 297 p. : tab. ; 24 cm. - ISBN 978-90-46-58434-7
BB A 2018 2.818

340
CBR-cahiers
CBR-cahiers / Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia. - 24 cm
In deze reeks:
- Prejudiciële vragen praktisch / Frank_ Judo, Tim_ Souverijns
- Verjaring (De) van de strafvordering uitgeklaard / Joachim_ Meese

341
Chandelle, Frédéric
Verzekeringen en solvency II : de uitdagingen van een innovatief en perfectibel kader beter begrijpen en aannemen / Frédéric Chandelle ; voorwoord : Karel Van Hulle ; voorwoord franstalige editie : Dominik Smoniewski, Bruno Colmant. - Brussel : Larcier, 2017. - 217 p. : tab., graf. ; 24 cm. - (Financiële cahiers financiers / sous la direction de Bruno Colmant et Sophie Manigart)
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Assurances et Solvabilité II : comprendre et relever les défis d'un cadre prudentiel innovant et perfectible. - Andere informatiedrager(s) : URL : www.stradalex.com. - ISBN 978-2-87596-117-4: [75 EUR]
BB A 2018 1.810

342
Child
Child benefit newsletter / MyFamily. - English ed. - [Oct. 2017]-. - Antwerpen : MyFamily, [2017]-. - ill. ; 42 cm
See (also) edition(s) in other language(s) : Journal des allocations familiales. Ed. française. - See (also) edition(s) in other language(s) : Kinderbijslagkrant. Nederlandse ed.. - Variant title(s) : MyFamily Child benefit newsletter. - Quarterly. - ISSN 2593-5968
BD 56.869

343
Commercieel
Commercieel beleid & ondernemersrecht : ondernemershandboek : voor zelfstandigen en KMO's / samenstelling en begeleiding : Michiel Verhamme, Eugeen Dieltiëns, Johnny Claes ; eindredactie : Hilde Van Damme, Els Van Rompay. - Brussel : Instituut voor Economische Promotie, 2017. - 350 p. : tab., graf. ; 30 cm. - ISBN 978-90-5718-640-0
BB B 2018 2.563

344
Conings, Charlotte
Klassiek en digitaal speuren naar strafrechtelijk bewijs / Charlotte Conings. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - XXIV, 861 p. : graph. ; 25 cm
Bibliografie. - ISBN 978-94-000-0814-4: 130 EUR
BB A 2018 1.587

345
D'herde, Michiel
Onroerende eigendom in drie dimensies : erfdienstbaarheden en horizontale splitsing van eigendom / Michiel D'herde. - Brussel : Larcier, 2018. - 204 p. ; 24 cm. - (Bouw- en vastgoedcahiers / onder de redactie van Christine Heeb, Geert De Neef, Jurgen De Staercke... [et al.])
Andere informatiedrager(s) : URL : www.stradalex.com. - ISBN 978-2-8079-0299-2
BB A 2018 2.898

346
De
De Brusselse instellingen anno 2017 : bron van nieuwe institutionele ontwikkelingen = Les institutions bruxelloises en 2017 : sources de nouvelles évolutions institutionnelles / Emmanuel Vandenbossche (ed.) ; [m.m.v.] Tom De Pelsmaeker, Mathias El Berhoumi, Frédéric Gosselin... [et al.]. - Brugge : Die Keure ; Bruges : La Charte, 2017. - IX, 290 p. ; 24 cm. - (Bibliotheek grondwettelijk recht . Studies / hoofdredactie : A. Alen, M. Van Damme, Johan Vande Lanotte... [et al.]). - ISBN 978 90 4863 041 7
BB A 2018 2.777

347
De Bruyn, Claude
Feu vert pour le permis pratique / Claude De Bruyn et Cédric, son fils. - 3e Ed. - Wommelgem : De Boeck, 2017. - 94 p. : ill. ; 18 cm
Titre(s) de couverture : Feu vert pour le permis pratique : je réussis l'examen pratique. - Livre relié avec une spirale. - Autre(s) support(s) d'information : Site internet URL : www.feuvert.be. - ISBN 978-2-8041-9627-1: 16 EUR
BB A 2018 2.132

348
de Corte, Rogier
Privaatrecht in hoofdlijnen / Rogier de Corte, Bertel De Groote, Diederik Bruloot . Volume 1 : Inleiding tot het recht . Volume 2 : Overzicht van het privaatrecht. - 13de herz. ed. (stof bijgewerkt tot 1 augustus 2017). - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - 2 vol. (XXXI, 434, XXXII, 538 p.) : ill., tab. ; 24 cm. - ISBN 978-94-000-0837-3 (Volume 1) . - ISBN 978-94-000-0838-0 (Volume 2) : 95 EUR
BB A 2018 1.592/01

349
De Smet, Bart
Verstek en verzet in strafzaken / Bart De Smet. - 3de herziene editie, stof bijgehouden tot 15 november 2017. - 138 p. ; 24 cm. - (Cahiers Antwerpen Brussel Gent / onder de redactie van Björn Bullynck, Ludo Carens, Nico Snelders... [et al.] ; 2017). - ISBN 978-2-8079-0276-3: 60 EUR
BB A 2018 2.827

350
De Wilde, Inger
Flexibiliteit of paradoxale rigiditeit? : de wijzigbaarheid van de arbeidsvoorwaarden van de overheidscontractant / Inger De Wilde. - Brugge : Die Keure, 2017. - XVII, 405 p. : tab., graf. ; 24 cm. - (Administratieve rechtsbibliotheek . Bijzondere reeks / onder redactie van Jean Dujardin, Ingrid Opdebeek, Marnix Van Damme, Johan Vande Lanotte). - ISBN 978 90 4863 180 3: 75 EUR
BB A 2018 2.638

351
Deferme, Ann
Autoverzekeringen / Ann Deferme. - 2015-. - [Schoten] : Universitas, 2015-. - ill. ; 24 cm
Jaarlijks. - ISSN 2593-4279: per nr. 28 EUR
BD 60.594

352
Deferme, Ann
Verzekeringswetgeving : beroepskennis / Ann Deferme. - 2015-. - [Schoten] : Universitas, 2015-. - ill. ; 24 cm
Omslagtitel : Verzekeringswetgeving / Ann Deferme. - Jaarlijks. - ISSN 2593-4260: per nr. 35 EUR
BD 60.805

353
Deferme, Ann
Verzekeringswetgeving : basis / Ann Deferme. - 2016-. - [Schoten] : Universitas, 2016-. - ill. ; 24 cm
Jaarlijks. - ISSN 2593-4252: per nr. 30 EUR
BD 60.806

354
Demoustier, Christian
Dictionnaire des familles de Nimy et Maisières : relevées dans les régistres paroissiaux et d'état civil entre 1597 et 1916 . tome 1 : de A à Laventure . tome 2 : de Lavoine à Z et index / Christian Demoustier. - Marcinelle : Association généalogique du Hainaut belge, 2017. - 2 vol. ; 30 cm + CD-ROM. - (Association généalogique du Hainaut belge)
index. - Autre(s) support(s) d'information : Familles souches de Nimy et Maisières [Ressource électronique] : Nimy et Maisières : dictionnaire des familles 1597-1916. - 60 EUR
BB B 2018 2.501/01

355
Dequesne, Annette
Dictionnaire des familles de Ghlin : relevées dans les régistres paroissiaux et d'état civil entre 1706 et 1916 . tome 1 : de A à Henne . tome 2 : de Hennebert à Z et Index / Annette Dequesne. - Marcinelle : Association généalogique du Hainaut belge, 2017. - 2 vol. ; 30 cm
index. - 70 EUR
BB B 2018 2.506/01

356
Derrière
Derrière l'étiquette : fiche d'animation n°11 / oxfam. - Wavre : Oxfam-magasins du monde, 2017. - 6 p. : ill. ; 30 cm
BRO 2018 470

357
Des
Des envies individuelles au changement collectif...par les chemins de traverse : une recherche-action sur l'éducation permanente / avec la collaboration de Hafida Bachir, Isabelle Desobry, Anne-Françoise Santy...[et al.]. - Bruxelles : Vie féminine, 2001. - 29 p. : ill. ; 23 cm. - 3 EUR
BRO 2018 331

358
Devenir
Devenir Belge : procédures d'acquisition de la nationalité / éditeur responsable : François De Smedt. - Bruxelles : Myria, Centre fédéral migration, 2016. - 20 p. : ill., tab. ; 21 cm
BRO 2018 358

359
Devlamynck, Tina
Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding : hoe voorafgaand aan en volgend op een (echt)scheiding aan ieders vermogen de plaats geven die het toekomt? / Marleen Heymans (Ed.) ; Tina Devlamynck, Helena Boecquaert, Hannah Van der Schueren... [et al.] ; m.m.v. Robbe Van de Wiele. - Brussel : Larcier, 2018. - IV, 129 p. : ill., tab. ; 24 cm. - (Echtelijke moeilijkheden &)
: URL : www.stradalex.com. - ISBN 978-2-8044-9871-9: [65] EUR
BB A 2018 2.266

360
Dirix, Eric
In het vennootschapsbelang : Liber amicorum Herman Braeckmans / Eric Dirix, Robby Houben, Eddy Wymeersch. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - 587 p. : portr. ; 25 cm. - ISBN 978-94-000-0855-7: 170 EUR
BB A 2018 1.708

361
Discriminatie
Discriminatie & dienstencheques gaan niet samen / teksten en coördinatie : Vorm DC ; illustraties : Nathalie Demeyere ; tekeningen : Steve Van Bael. - Brussel : Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques, 2016. - 31 p. : ill. ; 24 cm + bijlage
Bijlage bewaard in ringmap 'Begeleidend materiaal 2018'
BRO 2018 369

362
Dorpsatelier
Dorpsatelier : zet je dorp aan het denken. - Leuven : Boerenbond & Landelijke Gilden, 2017. - 10 p. : ill. ; 19 cm
Andere informatiedrager(s) : URL : www.dorpsatelier.be
BRO 2018 478

363
Dresen, Coen
Jeugdzorg met een plus : wat we wel en nog niet weten over de meest intensieve vorm van jeugdhulp / Coen Dresen, Lieke van Domburgh, Annemiek Harder... [et al.]. - Apeldoorn ; Antwerpen : Garant, 2017. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - ISBN 978-90-441-3574-9
BB A 2018 2.481

364
Droit
Droit de l'Union européenne . Colloques / dirigée par Fabrice Picod. - 1-. - Bruxelles : Bruylant, 2005-. - 24 cm
Variante(s) du titre : Collection Droit de l'Union européenne . Colloques. - ISSN 1782-7841
Dans cette collection:
- 39: Démocratie (La) dans l'Union européenne / sous la dir. de;I Catherine_ Haguenau, Christian_ Mestre ; préfacier;I Marc_ Blanquet

365
Droit
Droit de l'Union européenne . Grands écrits / dirigée par Fabrice Picod = European Union law . Major writings / directed by Fabrice Picod. - 1-. - Bruxelles : = Brussels : Bruylant, 2005-. - 24 cm
Variante(s) du titre : Collection Droit de l'Union européenne . Grands écrits = Collection European Union law . Major writings. - ISSN 2295-9270. - ISSN 1782-7841
Dans cette collection:
- 11: Judicial enforcement and implementation of European Union law / Ami_ Barav ; foreword by;I Allan_ Rosas

366
Droit
Droit international / sous la direction de Mathias Forteau, Jean-Marc Thouvenin, Philippe Vincent. - Bruxelles : Larcier, 2008-. - 24 cm. - ISSN 2030-9740
Dans cette collection:
- Droit international des échanges / Habib_ Gherari

367
Duchêne, Judith
La disposition au travail et le PIIS / Judith Duchêne, Sandrine Xhauflaire. - Namur : Union des Villes et Communes de Wallonie, 2017. - 144 p. : tab. ; 21 cm + poster. - (Boîte à outils des CPAS)
Titre(s) de couverture : Insertion socioprofessionnelle. - Poster conservé dans la farde "Matériel d'accompagnement BB A 2018". - ISBN 978-2-930923-16-1: 30 EUR
BB A 2018 1.626

368
Duiding
Duiding / Larcier. - Brussel : Larcier, 2014-. - 24 cm
Voortzetting van : Wet en duiding / Larcier
In deze reeks:
- Koop-verkoop van onroerende goederen / Jennifer_ Callebaut, Bernard_ Dubois, Matthias_ Laevens

369
Dujardin, Jean
Praktisch handboek voor gemeenterecht / J. Dujardin, W. Somers, L. Van Summeren ; met de medewerking van : I. Carlens, S. Desmet, K. Vanwinckelen. - update bij de 11e editie. - Brugge : Die Keure, 2017. - XXII, 222 p. ; 24 cm. - ISBN 978 90 4863 137 7: 31 EUR
BB A 2018 2.374

370
Echtelijke
Echtelijke moeilijkheden &. - Gent : Larcier, 2017-. - 24 cm
In deze reeks:
- Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding / Tina_ Devlamynck, Helena_ Boecquaert, Hannah_ Van der Schueren ; onder redactie van;I Marleen_ Heymans ; met medewerking van;I Robbe_ Van de Wiele

371
Entreprise
Entreprise et droit social. - Waterloo : Kluwer, 2006-. - 21 cm
Variante(s) du titre : Entreprise & droit social
Dans cette collection:
- 2017/4: Régime (Le) fiscal et social des voitures de société / Bruno_ Pairon, Didier_ Berckmans

372
Europe
Europe for notaries, notaries for Europe : training 2015-2017 = L'europe pour les notaires, les notaires pour l'europe : formation 2015-2017. - Bruxelles : Conseil des notariats de l'Union Européenne, 2017. - 195 p. : tab. ; 24 cm
Andere informatiedrager(s) = Autre support(s) d'information : - URL : http://www.notaries-of-europe.eu/files/training-new/CNUE_Ansicht.pdf
BB A 2018 2.590

373
Faché, Pierre
10 jaar innovatiesubsidie : provincie Vlaams-Brabant investeert in de kennisregio / Smart Hub Vlaams-Brabant, realisatie : Pierre Faché ; voorwoord : Marc Florquin ; fotografie : Lander Loeckx. - Leuven : Provincie Vlaams-Brabant, 2017. - 39 p. : ill. ; 21 x 24 cm
Variante titel : Tien jaar innovatiesubsidie
BRO 2018 378

374
Familiegeluk
Familiegeluk vs. bedrijfszekerheid : beheer van familiaal patrimonium in land- & tuinbouw / samenstelling : Charlotte Cobaert ; redactie : Charlotte Cobbaert, Caroline Tack, Jacky Swennen... [et al.] ; eindredactie : Bea Van Beckhoven. - Leuven : Boerenbond & Landelijke Gilden, 2017. - 64 p. : ill. ; 30 cm
BRO 2018 466

375
Femmes
Femmes, Paix et Conflits. - Bruxelles : Arno Editions. - 22 cm
Dans cette collection:
- Question (La) du genre et les droits de la femme dans la région des grands lacs africains / Jean-Jacques_ Purusi Sadiki, Monique_ Kapuwa Kande ; préfacier;I Paule_ Bouvier

376
Fiscaal
Fiscaal compendium / redactie : Luc Maes en Herman De Cnijf. - Mechelen : Kluwer, 2012-. - 24 cm
Variante titel : Reeks Fiscaal Compendium. - Variante titel : FC
In deze reeks:
- Fiscale procedure inkomstenbelastingen / Joke_ Vanden branden, Jo_ Roseleth

377
Fiscale
Fiscale praktijkstudies. - 1-. - Deurne : Kluwer Rechtswetenschappen, 1985-2001 ; daarna Mechelen : Ced-Samsom, 2002-2003 ; daarna Mechelen : Kluwer, 2003-. - 22 cm
Variante titel : Fiscale studies
In deze reeks:
- Artikel 49 WIB 1992 ont(k)leed / Svjatoslav_ Gnedasj ; voorwoord door;I Caroline_ Vanderkerken ; onder redactie van;I Ann_ Rasschaert
- Trust (De) / Niels_ Appermont ; onder redactie van;I Ann_ Rasschaert

378
François, Peter
Besturen van prioritaire voertuigen / Peter François, Bart Van Thienen. - Heule : Inni publishers, 2017. - 65 p. : ill. ; 15 cm. - (Verkeer op zak). - ISBN 978-90-8977-835-2: 15 EUR
BB A 2018 2.244

379
François, Peter
De verkeerscontrole / Peter François, Bart Van Thienen. - 5de uitg. - Heule : Inni publishers, 2017. - 91 p. : ill. ; 15 cm. - (Verkeer op zak). - ISBN 978-90-8977-772-0: 17,50 EUR
BB A 2018 2.243

380
Fuller, Lon Luvois
La moralité du droit / Lon Luvois Fuller ; traduit par Jérémie Van Meerbeeck, avec la collaboration de Sara Correa Roa. - Bruxelles : Presses de l'Université Saint-Louis, 2017. - 270 p. ; 23 cm. - (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis ; 147). - ISBN 978-2-8028-0227-3: 20 EUR
BB A 2018 2.051

381
Future
The future of registered partnerships : family recognition beyond marriage? / edited by Jens M. Scherpe, Andy Hayward ; foreword : William Longrigg. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2017. - XVIII, 591 p. : tab. ; 24 cm. - (European family law series / organising committee : Katharina Boele-Woelki, Frédérique Ferrand, Cristina Gonzalez Beilfuss... [et al.] ; 44)
Index. - ISBN 978-1-78068-429-1: 98 EUR
BB A 2018 2.983

382
Gandaius
Gandaius. - Mechelen : Kluwer, 2006-. - 24 cm
Variante titel : Gandaius Handboeken
In deze reeks:
- Toezicht op detentie, achtergronden en evoluties in België en Nederland / Tom_ Vander Beken

383
Gherari, Habib
Droit international des échanges / Habib Ghérari. - Bruxelles : Bruylant, 2017. - 455 p. ; 24 cm. - (Droit international / sous la direction de Mathias Forteau, Jean-Marc Thouvenin, Philippe Vincent)
Bibliographie sélective. Index alphabétique. Index de la jurisprudence. - ISBN 978-2-8027-5938-6
BB A 2018 2.120

384
Globaal
Globaal Veiligheids- en Preventieplan. - Bruxelles : Bruxelles prévention & sécurité, 2017. - 63 p. : ill., tab. ; 21 x 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Global Security and Prevention Plan. - Zie (ook) anderstalige editie(s) : Plan Global de Sécurité et de Prévention. - Bijlage. - Gratis
BB B 2018 1.777

385
Global
Global Security and Prevention Plan. - Bruxelles : Bruxelles prévention & sécurité, 2017. - 63 p. : ill., tab. ; 21 x 30 cm
See (also) edition(s) in other language(s) : Globaal Veiligheids- en Preventieplan. - See (also) edition(s) in other language(s) : Plan Global de Sécurité et de Prévention. - Annexes. - Gratis
BB B 2018 1.780

386
Guide
Guide social permanent [CD-ROM] : multimédia. - 1 (2001)-. - Bruxelles : Kluwer, 2001-. - CD-ROM ; 13 x 14 cm
Fusion de : Code dr oit de la sécurité sociale [CD-ROM] : guide social permanent & Code droit du travail [CD-ROM] : guide social permanent & Droit judiciaire et pénal social [CD-ROM]. - 10 x par an
PEP 8

387
Hanoulle, Katrien
Internering en toerekeningsvatbaarheid / Katrien Hanoulle. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2018. - XXIII, 569 p. ; 25 cm
Bibliografie. - ISBN 978-94-000-0885-4: 125 EUR
BB A 2018 2.734

388
Heylen, Dirk
Socialezekerheidsrecht toegepast / Dirk Heylen, Leen Putman, Koenraad Timmerman... [et al.]. - 5de editie. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - XXII, 357 p. : ill. ; 24 cm. - (Toegepast). - ISBN 978-94-000-0831-1: 45 EUR
BB A 2018 2.447

389
Heyrman, Peter
De sociale zekerheid van zelfstandigen in België 1937-2017 : solidariteit en verantwoordelijkheid / Peter Heyrman, Joris Colla, Noortje Lambrichts ; vertaling : Anne-Laure Vignaux et Christian Ceux. - Leuven : KADOC ; [Bruxelles] : Zenito, 2017. - 311 p. : ill., graph. ; 27 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : La sécurité sociale des indépendants en Belgique 1937-2017 : solidarité et responsabilité. - Bibliografie. Personenindex. - ISBN 9789078192343
BB B 2018 1.965

390
Heyrman, Peter
La sécurité sociale des indépendants en Belgique 1937-2017 : solidarité et responsabilité / Peter Heyrman, Joris Colla, Noortje Lambrichts ; traduction : Anne-Laure Vignaux et Christian Ceux. - Leuven : KADOC ; [Bruxelles] : Zenito, 2017. - 311 p. : ill., graph. ; 27 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : De sociale zekerheid van zelfstandigen in België 1937-2017 : solidariteit en verantwoordelijkheid. - Titre(s) original(aux) : De sociale zekerheid van zelfstandigen in België 1937-2017 : solidariteit en verantwoordelijkheid. - Bibliographie. Index des personnes. - ISBN 9789078192350
BB B 2018 1.962

391
Hoebers, Ronald
Een veilig Limburg, een blijvende uitdaging / tekst en eindredactie : Ronald Hoebers, Michel Carlier, Caroline Lambrechts... [et al.] ; fotografie : Robin Reynders. - Hasselt : Provincie Limburg, 2017. - 46 p. : ill. ; 25 cm
BB A 2018 2.470

392
Horeca
Horeca Vlaanderen : beroepsvereniging van en voor cafés : lobby, netwerken, informatie en ledenvoordelen. - Brussel : Horeca Vlaanderen, [2017]. - [10] p. : ill. ; 15 x 21 cm
BRO 2018 430

393
Horlin, Liliane
Dictionnaire des familles de Boussu : relevées dans les régistres paroissiaux et d'état civil entre 1618 et 1916 . tome 1 : de A à Delepierre . tome 2 : de Delépine à Hostelard . tome 3 : de Hostelart à Rivière . tome 4 : de Robbe à Z et index / Liliane Horlin, Christian Demoustier. - Marcinelle : Association généalogique du Hainaut belge, 2017. - 4 vol. ; 30 cm + cdrom. - (Association généalogique du Hainaut belge)
index. - Autre(s) support(s) d'information : Familles souches de Boussu [Ressource électronique] : Boussu - dictionnaire des familles 1618-1916. - 125 EUR
BB B 2018 2.510/02

394
Hulp
Hulp bij rampen : inleiding tot humanitaire hulpverlening. - Mechelen : Rode Kruis-Vlaanderen, 2013. - 29 p. : ill. ; 23 cm
BRO 2018 435

395
Huys
Het Huys. - Jrg. 1, nr. 1 (jan./febr. 2018)- = Ann. 1, n° 1 (janv./févr. 2018)-. - Brussel : = Bruxelles : Het Huys, 2018-. - ill. ; 15 x 21 cm
Voortzetting van = Suite de : De hoorn / Vlaamse Verenigingen van Ukkel. - Tweemaandelijks = Bimestriel. - ISSN 2593-4880
BD 25.513

396
In
In essentie. - Mortsel : Intersentia Educatief, 2011-. - 24 cm
In deze reeks:
- Familiaal vermogensrecht in essentie / Renate_ Barbaix

397
Informations
Informations sur le VIH/SIDA / mise en page: Akim Hida. - Bruxelles : Fédération francophone des sourds de Belgique, 2015. - 35 p. : ill. ; 21 cm
BRO 2018 346

398
Insolventie
Insolventie : de notaris maakt de rekening : VLN-Congres 9 december 2017 / VLN. - Mechelen : Wolters Kluwer, 2017. - VII, 116 p. ; 24 cm. - ISBN 978-94-03-00100-5
BB A 2018 2.773

399
Instituut
Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, K.U.Leuven. - 1-. - Leuven ; Amersfoort : Acco, 1977-. - Variabele afmetingen
De reeks wordt uitgegeven door verschillende uitgevers o.a. Kluwer, Intersentia, Bruylant, Maklu...
In deze reeks:
- 88: Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017 / onder redactie van;I Patrick_ Senaeve, Gerd_ dr rechten, docent UGent Verschelden ; met medewerking van;I Geert_ advocaat Decock, Tom_ Wijnant
BD 31.091

400
Journal
Journal des allocations familiales / MyFamily. - Ed. française. - [oct. 2017]-. - Antwerpen : MyFamily, [2017]-. - ill. ; 42 cm
Suite de : Xerius journal des allocations familiales. Ed. française. - Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Child benefit newsletter. English ed.. - Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Kinderbijslagkrant. Nederlandse ed.. - Variante(s) du titre : MyFamily : journal des allocations familiales / MyFamily. - Trimestriel. - ISSN 2593-595X
BD 45.814

401
Judo, Frank
Prejudiciële vragen praktisch / Frank Judo, Tim Souverijns. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - VII, 77 p. ; 24 cm. - (CBR-cahiers / Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten). - ISBN 978-94-000-0899-1: 38 EUR
BB A 2018 2.384

402
Jus
Jus Gentium : droit international des droits de l'homme / directeur Ludovic Hennebel. - Bruxelles : Bruylant, 2013-. - 24 cm
Variante(s) du titre : Collection Jus Gentium. - ISSN 2031-5007
Dans cette collection:
- Fiction (La) juridique et le juge / Bérénice K._ Schramm

403
Kinderbijslagkrant
Kinderbijslagkrant / MyFamily. - Nederlandse ed. - [okt. 2017]-. - Antwerpen : MyFamily, [2017]-. - ill. ; 42 cm
Voortzetting van : Xerius kinderbijslagkrant. . - Zie (ook) anderstalige editie(s) : Child benefit newsletter. English ed.. - Zie (ook) anderstalige editie(s) : Journal des allocations familiales. Ed. française. - Variante titel : MyFamily kinderbijslagkrant. - Driemaandelijks. - ISSN 2593-5941
BD 45.813

404
Koninckx, Flor
Autorijden van A tot Z : theorie / Flor Koninckx. - Asse : New Traffic Books, 2017. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Inclusief code voor online oefeningen en examenvragen. - ISBN 978-90-6847-157-1: 19,95 EUR
BB A 2018 2.406

405
L'été
L'été futé des enfants et des adolescents / Commune de Flémalle. - Juillet/Août 2012-. - Flémalle : Administration communale, 2017-. - ill. ; 21 cm
Annuel. - ISSN 2593-3817
BD 60.761

406
Lage-emissiezone
Lage-emissiezone (LEZ) Antwerpen : hoe schoner de lucht, hoe gezonder de stad : mag uw auto de stad in?. - Redactioneel afgesloten op 30/10/2017. - Antwerpen : Stad Antwerpen, 2017. - 15 p. : ill. ; 21 cm
BRO 2018 425

407
Lage-emissiezone
Lage-emissiezone Antwerpen = Zone de basses émissions Anvers = Umweltzone Antwerpen = Low emission zone Antwerp. - Antwerpen : Stad Antwerpen, 2017. - [7] p. : ill. ; 21 cm
BRO 2018 424

408
Landpacht
Landpacht : actualia & topics / Nicolas Carette (ed.). - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - 148 p. ; 24 cm. - ISBN 978-94-000-0875-5: 59 EUR
BB A 2018 2.159

409
Leuvense
Leuvense notariële geschriften / editors Alain Verbeke, Luc Weyts. - 1-. - Leuven : Universitaire Pers Leuven, 2001-. - 24 cm
Afgekorte titel(s) = Titre(s) abrégé(s) : LNG
Dans cette collection = in deze reeks:
- 19: Notariële actualiteit 2016-2017 / uitgegeven door;I Frank_ Buyssens, Alain-Laurent_ Verbeke

410
Lexing
Lexing - New technologies & Law = Lexing - Technologies avancées & Droit. - Brussel : Larcier, 2016-. - 24 cm
Dans cette collection = in deze reeks:
- Règlement européen sur la protection des données / sous la dir. de;I Alain_ Bensoussan ; avec la collaboration de;I Céline_ Avignon, Virginie_ Bensoussan-Brulé, Frédéric_ Forster ; préfacier;I Isabelle_ Falque-Pierrotin

411
Lisein, Selma
La flexibilité dans la durée du temps de travail : pour une meilleure organisation entre vie privée et vie professionnelle ? / Selma Lisein. - Bruxelles : L'Atelier des droits sociaux, 2017. - 28 p. ; 21 cm. - 4 EUR
BRO 2018 372

412
Lois
Lois actuelles. - Diegem : Kluwer éditions juridiques, 1994-1999 ; ensuite Bruxelles : Kluwer, 2000-2005 : ensuite Waterloo : Kluwer, 2006-. - 20 cm
Variante(s) du titre : L A
Dans cette collection:
- Loi (La) du 31 juillet 2017 réformant le droit des successions et des libéralités / Séverine_ Bevernaegie

413
Maes, Bruno
Gerechtelijk privaatrecht / Bruno Maes, Patricia Vanlersberghe, Nic Clijmans... [et al.]. - 9de editie. - Brugge : Die Keure, 2017. - XXVI, 457 p. : ill. ; 24 cm
Omslagtitel : Gerechtelijk privaatrecht : ... na de hervormingen van Potpourri I tot V. - ISBN 978-90-4863-198-8: [89] EUR
BB A 2018 2.443

414
Meerts, Katrin
De feitelijke vereniging : nuttig instrument of nieuwe kleren van de keizer? / Katrin Meerts ; voorwoord : Björn Bullynck. - Brussel : Larcier, 2017. - 72 p. ; 24 cm. - (Cahiers Antwerpen Brussel Gent / onder de redactie van Björn Bullynck, Ludo Carens, Nico Snelders... [et al.] ; 2017)
Bibliografie. - ISBN 978-2-8079-0275-6
BB A 2018 1.918

415
Meese, Joachim
De verjaring van de strafvordering uitgeklaard / Joachim Meese. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - VII, 87 p. ; 25 cm. - (CBR-cahiers / Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten). - ISBN 978-94-000-0892-2: 38 EUR
BB A 2018 1.705

416
Met
Met inzicht ruimtelijk plannen en vergunnen / Bernard Hubeau, Guy Vloebergh (eds.). - Brugge : Die Keure, 2016. - 444 p. : ill. ; 25 cm. - (Bibliotheek omgevingsrecht / redactie: G. Debersaques, F. De Preter, A.M. Draye... [et al.]). - ISBN 978-90-4862-853-7
BB A 2018 1.590

417
Meynendonckx, Els
Internationale handel en BTW / Marc Govers, Els Meynendonckx, Peter Raes. - 4de editie. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - XXX, 632 p. : tab. ; 24 cm. - (Fiscale topics). - ISBN 978-94-000-0893-9: 85 EUR
BB A 2018 1.763

418
Milieuwetboek
Milieuwetboek. - Mechelen : Kluwer, 2012-. - 21 cm
In deze reeks:
- Omgevingsvergunning ... / Leopold_ Smout, Jan_ Heyman

419
Nolf, Jan
La force de la justice : plaidoyer pour une Justice plus juste / Jan Nolf ; traduction de Caroline Coppens. - Liège : Now Future, 2017. - 302 p. ; 23 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : De kracht van rechtvaardigheid. - Titre(s) original(aux) : De kracht van rechtvaardigheid. - ISBN 978-2-930940-03-8 papier : 20 EUR
BB A 2018 1.619

420
Nos
Nos projets de créativité féministe . 1 / éditrice responsable : Anne Boulvin ; mise en page: Lisa Boxus. - Bruxelles : Vie féminine, 2014. - 106 p. : ill. ; 21 cm
Publié dans le cadre du projet "Un monde couleurs femmes". - 9 EUR (membres), 14 EUR (non-membres)
BB A 2018 2.009

421
Notariële
Notariële actualiteit 2016-2017 / Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke (eds.). - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - 158 p. ; 25 cm. - (Leuvense notariële geschriften / editors Alain Verbeke, Luc Weyts ; 19)
Omslagtitel : Notariële actualiteit 2016-2017 : familie, vastgoed, fiscaliteit, rechtspersoon. - ISBN 978-94-000-0810-6: 70 EUR
BB A 2018 1.671

422
Ondernemershandboek
Ondernemershandboek voor zelfstandigen en KMO's. - Brussel : Instituut voor Economische Promotie voor de KMO, 2016-. - Ill. ; 30 cm
In deze reeks:
- Boekhouden & financieel beleid / Marc_ Bonte, Eugeen_ Dieltiëns, Harry_ Geyskens ; onder redactie van;I Hilde_ Van Damme, Els_ Van Rompay, Hendrik_ Mertens

423
Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen troef / redactie : Nelson Group ; voorwoord : Jan Briers, Alexander Vercamer, Geert Versnick... [et al.]. - Gent : Provincie Oost-Vlaanderen, 2017. - [32] p. : ill. ; 18 x 24 cm
BRO 2018 436

424
Op
Op de hoogte : stadsmagazine van Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle, Tielt / Stad Tielt. - Nr.35 (febr. 2014)-. - Tielt : Stadsbestuur, 2014-. - ill. ; 30 cm
Maandelijks, niet in aug.. - ISSN 2593-4805
BD 43.528

425
Opvang
Opvang van asielzoekers : verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers : Brussel, oktober 2017 / Rekenhof. - Brussel : Rekenhof, 2017. - 71 p. : tab., graf. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Accueil des demandeurs d'asile : rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants : Bruxelles, octobre 2017. - Andere informatiedrager(s) : URL : www.rekenhof.be
BB B 2018 2.402

426
Pairon, Bruno
Le régime fiscal et social des voitures de société / Bruno Pairon, Didier Berckmans. - Waterloo : Wolters Kluwer, 2017. - 111 p. : tab. ; 21 cm. - (Entreprise et droit social ; 2017/4). - ISBN 978-90-46-57428-7
BB A 2018 2.582

427
Peters, Niek
The fundamentals of international commercial arbitration / Niek Peters. - Maklu : Antwerpen ; Apeldoorn, 2017. - 278 p. : tab. ; 24 cm. - ISBN 978-90-4660-911-8
BB A 2018 2.599

428
Plan
Plan Global de Sécurité et de Prévention. - Bruxelles : Bruxelles prévention & sécurité, 2017. - 63 p. : ill., tab. ; 21 x 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Globaal Veiligheids- en Preventieplan. - Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Global Security and Prevention Plan. - Annexes. - Gratuit
BB B 2018 1.776

429
Poppe, Guy
Verslaggeving in de vennootschap / Guy Poppe. - Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu, 2017. - 328 p. ; 25 cm. - (Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen ; 35). - ISBN 978-90-466-0913-2
BB A 2018 2.615

430
Pour
Pour l'égalité, contre la discrimination : comment pouvons-nous vous aider? / Unia, Interfederaal Gelijkekansencentrum. - Bruxelles : Unia, Centre interfédéral pour l'égalité des chances, 2017. - dépliant : ill. ; 21 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Voor gelijke kansen, tegen discriminatie : hoe kunnen we je helpen?
BRO 2018 406

431
Purusi Sadiki, Jean-Jacques
La question du genre et les droits de la femme dans la région des grands lacs africains : dynamique, bilan et perspectives depuis 1960 / Jean-Jacques Purusi Sadiki, Monique Kapuwa Kande ; préface : Paule Bouvier. - Bruxelles : Arno Editions, 2016. - 155 p. : tab. ; 22 cm. - (Femmes, Paix et Conflits)
Bibliographie générale. - ISBN 978-2-343-00039-8: 21 EUR
BB A 2018 1.711

432
Rechtskroniek
Rechtskroniek voor het notariaat . Deel 31 : academiejaar 2017-2018 - november 2017 / J. Bael (ed.). - Brugge : Die Keure ; Gent : Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid. Instituut Notarieel Recht, 2017. - 299 p. : ill. ; 24 cm
Bevat : Inleiding tot de nieuwe Erfwet 2017 : een overzicht van de krachtlijnen van deze wet ; De inbreng en de inkorting in het nieuwe erfrecht ; Nieuwe regels voor de verdeling van de nalatenschap ; Het verbod van bedingen betreffende toekomstige nalatenschappen in het nieuwe erfrecht. - ISBN 978 90 4863 208 4
BB A 2018 2.614

433
Reekmans, Peter
De Vlaamse ziekte : het web van de intercommunales / Peter Reekmans. - 2de druk. - Deurne : Doorbraak, 2017. - 205 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 978 9492639 04 2
BB A 2018 1.940

434
Reeks
Reeks bouw- en vastgoedcahiers / onder de redactie van : Christine Heeb, Geert De Neef, Jurgen De Staercke... [et al.]. - Brussel : Larcier. - 24 cm
In deze reeks:
- Woninghuur / Diederik_ Vermeir

435
Règlement
Règlement européen sur la protection des données : textes, commentaires et orientations pratiques / Alain Bensoussan ; avec la participation de Céline Avignon, Virginie Bensoussan-Brulé, Frédéric Forster... [et al.] ; préface d'Isabelle Falque-Pierrotin. - 2e éd. - Bruxelles : Bruylant, 2018. - XII, 759 p. : tab. ; 24 cm. - (Lexing - New technologies & Law = Lexing - Technologies avancées & Droit). - ISBN 978-2-8027-5967-6: 125 EUR
BB A 2018 2.057

436
Regulating
Regulating risk through private law / edited by Matthew Dyson. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, 2018. - XXXI, 531 p. ; 25 cm
Index. - ISBN 978-1-78068-479-6: 95 EUR
BB A 2018 2.824

437
Samenloop
Samenloop van strafrechtelijke, privaatrechtelijke en bestuurlijke sancties / Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Aloïs Van Oevelen (eds.). - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - X, 150 p. ; 24 cm. - ISBN 978-94-000-0901-1: 55 EUR
BB A 2018 2.393

438
School
School of human rights research series. - Antwerpen ; Groningen : Intersentia, 1999-. - 24 cm. - ISSN 2406-3894
Dans cette collection = in deze reeks:
- 82: Situation selection regime at the international criminal court / Mohammad Hadi_ Zakerhossein

439
Schramm, Bérénice K.
La fiction juridique et le juge : contribution à une autre herméneutique de la Cour internationale de justice / Bérénice K. Schramm. - Bruxelles : Bruylant, 2018. - XXXI, 393 p. ; 24 cm. - (Jus Gentium : droit international des droits de l'homme / directeur Ludovic Hennebel)
Bibliographie sélective. Index. - ISBN 978-2-8027-5197-7
BB A 2018 2.039

440
Schriftenreihe
Schriftenreihe der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. - 1-. - Eupen : Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft, 2015-. - 21 cm
Dans cette collection = in deze reeks:
- 4: Gesundheitspräventions- und Gesundheitsförderungspolitik in der Deutschsprachigen Gemeinschaft heute und morgen

441
Senaeve, Patrick
Compendium van het personen- en familierecht / Patrick Senaeve en Charlotte Declerck. - 16de, herwerkte uitgave. - Leuven ; Den Haag : Acco, 2017. - 713 p. ; 25 cm. - (Studie JURI). - ISBN 978-94-6344-265-7: 60 EUR
BB A 2018 1.930

442
Senaeve, Patrick
Familierecht en familierechtspraak : een credo / Patrick Senaeve. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - V, 44 p. ; 18 cm. - (Acta Falconis ; 16). - ISBN 978-94-000-0898-4: 15 EUR
BB A 2018 2.245

443
Sociale
Sociale praktijkstudies. - 1-. - Deurne : Kluwer Rechtswetenschappen, 1992-. - 25 cm. - ISSN 0770-7002
In deze reeks:
- 2017/4: Aanduiding van de toepasselijke wetgeving bij internationale tewerkstelling van werknemers in Europa / Tony_ Van De Calseyde

444
Statuut
Statuut plaatselijke en provinciale besturen [Elektronische bron = Ressource électronique] : handleiding. - 1 (1999)-. - Diegem : Ced-Samsom, 1999-. - CD-ROM ; 12 x 14 cm
4 x per jaar. - 9535 BEF
PEP 93

445
Stinckens, Kathleen
Verkeer op punt : alcoholprocedure / Kathleen politierechter te Leuven Stinckens, Bart Van Thienen. - 4de ed. - Heule : Inni publishers, 2017. - XI, 182 p. ; 24 cm. - ISBN 978-90-8977-818-5: 29 EUR
BB A 2018 2.466

446
Straffen
Straffen : een penologisch perspectief / Kristel Beyens, Sonja Snacken (eds.). - Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu, 2017. - 738 p. : tab. ; 24 cm. - ISBN 978-90-466-0900-2
BB A 2018 2.804

447
Studie
Studie JURI. - Leuven ; Den Haag : Acco, 2010-. - 24 cm
In deze reeks:
- Compendium van het personen- en familierecht / Patrick_ Senaeve, Charlotte_ Declerck

448
Tack, Tina
Uw vennootschap en de fiscus / Tina Tack, Pieter Gillemon, Bart Peeters... [et al.]. - 5de editie. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - XXVII, 584 p. : tab., graf. ; 24 cm. - (Fiscale topics). - ISBN 978-94-000-0830-4: 69 EUR
BB A 2018 2.476

449
Thoonen, Eveline
Death in state custody : obligations to prevent premature death of detainees and to investigate deaths of detainees pursuant to the European Convention on human rights / Eveline Thoonen. - Apeldoorn ; Antwerpen : Maklu, 2017. - 462 p. : tab. ; 24 cm
Bibliography. Case law. - ISBN 978-90-466-0904-0
BB A 2018 2.812

450
Thorbecke-colleges
Thorbecke-colleges. - Leiden : Brill ; Leiden : Universitaire Pers Leiden, 1975- ; Gent : Story-Scientia, 1976- ; Mechelen : Kluwer. - 24 cm
Variante titel : Thorbeckecolleges. - ISSN 0169-8176
In deze reeks:
- 42: Toezicht op detentie, achtergronden en evoluties in België en Nederland / Tom_ Vander Beken

451
Transversale
De transversale bevoegdheden in het federale België / Bruno Seutin, Geert van Haegendoren (eds.). - Brugge : Die Keure, 2017. - XXV, 505 p. ; 25 cm. - (Bibliotheek grondwettelijk recht . Algemene reeks . De staatshervorming ; 4). - ISBN 978-90-4863-055-4
BB A 2018 1.829

452
uit Beijerse, Jolande
Jeugdstrafrecht : beginselen, wetgeving en praktijk / Jolande uit Beijerse. - 3de uitg. - Apeldoorn ; Antwerpen : Maklu, 2017. - 307 p. ; 24 cm. - ISBN 978-90-466-0909-5
BB A 2018 2.483

453
Van Aerschot, Eugeen
Rijbewijs B : handboek voor de rijbegeleider / Eugeen Van Aerschot, Fred Meijlaers ; voorwoord : Federdrive. - Asse : New Traffic Books, 2017. - 72 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 9789068471601: 12 EUR
BB A 2018 2.401

454
Van Camp, Eddy
Insolventie van ondernemingen : wet van 11 augustus 2017 / Eddy Van Camp, Ilse Mertens. - Mechelen : Wolters Kluwer, 2017. - IX, 276 p. ; 21 cm
Inleidende titel(s) : Nieuwe wetgeving. - ISBN 978-90-46-59254-0: [84,50] EUR
BB A 2018 1.928

455
Van De Calseyde, Tony
Aanduiding van de toepasselijke wetgeving bij internationale tewerkstelling van werknemers in Europa : tussen vrij verkeer en sociale concurrentie / Tony Van de Calseyde. - Bijwerking : september 2017. - Mechelen : Wolters Kluwer, 2017. - VIII, 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Sociale praktijkstudies ; 2017/4). - ISBN 978-90-4659-919-8
BB A 2018 2.160

456
Van den Wyngaert, Chris
Strafrecht & strafprocesrecht in hoofdlijnen . Boek 2 . Stafprocesrecht / Chris Van den Wyngaert, Philip Traest. - 10e, herziene uitgave. - Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu, 2017. - XXXII, 1406 p. ; 24 cm. - ISBN 978-90-466-0884-5
BB A 2018 2.935

457
Van den Wyngaert, Chris
Strafrecht & strafprocesrecht in hoofdlijnen / Chris Van den Wyngaert, Steven Vandromme. - Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu, 2017-
1 : Strafrecht & strafprocesrecht in hoofdlijnen . Boek I : Strafrecht / Chris Van den Wyngaert, Steven Vandromme. - 10de herziene uitgave. - Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu, 2017. - XXXV, 580 p. ; 24 cm. - ISBN 978-90-466-0883-8
BB A 2018 2.621

458
Van Landschoot, Anne
Détenus, ex-détenus... : le droit au chômage favorise-t-il la réinsertion sociale ? / Anne Van Landschoot. - Bruxelles : L'Atelier des droits sociaux, 2017. - 20 p. ; 21 cm. - 3 EUR
BRO 2018 371

459
Vanden branden, Joke
Fiscale procedure inkomstenbelastingen / Joke Vanden branden, Jo Roseleth. - Mechelen : Wolters Kluwer, 2017. - Veelv. pag. ; 24 cm. - (Fiscaal compendium / redactie : Luc Maes en Herman De Cnijf)
Trefwoordenregister. - ISBN 978-90-46-58941-0
BB A 2018 2.375

460
Vandenbussche, Wannes
Bewijs en onrechtmatige daad / Wannes Vandenbussche ; voorwoord : Ilse Samoy en Benoît Allemeersch. - Onderzoek afgesloten op 1 juli 2017. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - XXIX, 800 p. ; 25 cm. - (Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht / Ludo Cornelis, Geert Jocqué, Marc Kruithof... [et al.] (editors) ; 5)
Bibliografie. Trefwoordenregister. - ISBN 978-94-000-0877-9: 190 EUR
BB A 2018 2.389

461
Vander Beken, Tom
Toezicht op detentie, achtergronden en evoluties in België en Nederland : voordracht gehouden aan de Universiteit te Leiden Faculteit Rechtsgeleerdheid op 21 april 2017 / Tom Vander Beken. - Mechelen : Wolters Kluwer, 2017. - 47 p. ; 24 cm. - (Gandaius) (Thorbecke-colleges ; 42). - ISBN 978-90-46-59540-4
BB A 2018 1.960

462
Vandormael, Danny
Private en bijzondere veiligheid : praktijkgerichte toelichting bij de wet / Danny Vandormael, Tom De Bruyne & Sandie Verleije. - Kalmthout : Pelckmans Pro, 2018. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 978-94-6337-124-7
BB A 2018 2.415

463
Vanhees, Hendrik
Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom / Hendrik Vanhees. - 9de editie, bijgewerkt tot 1 november 2017. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2018. - X, 1004 p. ; 19 cm. - ISBN 978-94-000-0904-2: 45 EUR
BB A 2018 2.736

464
Vanhees, Hendrik
Handboek intellectuele rechten / Hendrik Vanhees. - 2de editie. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2018. - XXII, 624 p. ; 24 cm. - *ISBN 978-94-000-903-5: 40 EUR
BB A 2018 2.978

465
Verantwoord
Verantwoord aansprakelijkheidsrecht : liber amicorum Aloïs Van Oevelen / Nicolas Carette, Britt Weyts (eds.). - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - XXXI, 672 p. ; 25 cm. - ISBN 978-94-000-0856-4: 170 EUR
BB A 2018 2.157

466
Verheyden, Roel
Geweld door politie bij interventie en detentie : preventie en sanctionering getoetst aan artikel 3 EVRM / Roel Verheyden ; Dirk Van Daele, Herman Balthazar, Nathalie Roegiers... [et al.] (eds.). - Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu, 2017. - 143 p. ; 24 cm
Inleidende titel(s) : CPS scriptieprijs 2017. - ISBN 9789046609019
BB A 2018 2.623

467
Verkeer
Verkeer op zak. - Heule : Inni publishers, 2017-. - ill. ; 15 cm
In deze reeks:
- Besturen van prioritaire voertuigen / Peter_ François, Bart_ Van Thienen
- Verkeerscontrole (De) / Peter_ François, Bart_ Van Thienen

468
Vermeir, Diederik
Woninghuur : medehuur, huurschade en de bevoegdheidsverdeling / Diederik Vermeir. - Brussel : Larcier, 2018. - 83 p. ; 24 cm. - (Reeks bouw- en vastgoedcahiers / onder de redactie van : Christine Heeb, Geert De Neef, Jurgen De Staercke... [et al.])
Andere informatiedrager(s) : URL : www.stradalex.com. - ISBN 978-2-8079-0308-1
BB A 2018 2.891

469
Verplaetse, Jan
Beginselen van samenleven : handboek ethiek en rechtsfilosofie / Jan Verplaetse, Charles Delmotte. - 2de, herz. uitg. - Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu, 2017. - 269 p. ; 24 cm. - ISBN 978-90-466-0888-3
BB A 2018 2.531

470
Vervloeiiing
Vervloeiiing interne en externe veiligheid / Timo Kansil, Willy Bruggeman, Jan Terpstra... [et al.] (eds.). - Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu, 2017. - 232 p. ; 24 cm. - (Cahiers politiestudies = Journal of police studies / Centrum voor Politiestudies ; 44). - ISBN 978-90-466-0892-0
BB A 2018 2.793

471
Vivre
Vivre à Daverdisse : Daverdisse - Gembes - Haut-Fays - Porcheresse / Administration communale. - Juillet 2013-. - Daverdisse : Administration communale, 2013-. - ill. ; 30 cm
Variante(s) du titre : Bulletin communal trimestriel. - Trimestriel. - ISSN 2593-483X
BD 60.834

472
Vlaams
Het Vlaams logiesdecreet in één opslag / [voorwoord] Peter De Wilde. - Brussel : Toerisme Vlaanderen, 2017. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Andere informatiedrager(s) : URL : www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet
BRO 2018 437

473
Voor
Voor gelijke kansen, tegen discriminatie : hoe kunnen we je helpen?. - Brussel : Unia, Interfederaal Gelijkekansencentrum, 2017. - Dépliant : ill. ; 21 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Pour l'égalité, contre la discrimination : comment pouvons-nous vous aider?
BRO 2018 409

474
Waimes
Waimes, ma nature : bulletin communal Waimes. - Décembre 2017-. - Waimes : Administration communale, 2017-. - ill. ; 30 cm
Suite de : Waimes, ma commune : bulletin communal / Administration Communal Waimes. - Semestriel. - ISSN 2593-4872
BD 58.158

475
Wetgeving
Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017 : adoptie, pleegzorg, EOT, familieprocesrecht / Patrick Senaeve, Gerd Verschelden (eds.) ; met bijdragen van : Geert Decock, Patrick Senaeve, Tom Wijnant... [et al.]. - Antwerpen ; Cambridge : Intersentia, 2017. - XXI,319 p. ; 24 cm. - (Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, K.U.Leuven ; 88). - ISBN 978-94-000-0881-6: 90 EUR
BB A 2018 1.710


Cette page est mise à jour par la Bibliographie de Belgique. Dernière modification : 05/31/2018