La Bibliographie de Belgique


Mars 2018


17. BIOLOGIE

556
Ameye, Maarten
Uncovering the priming potential of the green leaf volatile Z-3-Hexenyl acetate : towards a new disease control tool / Maarten Ameye. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - XII, 216 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Title in another language : Ontrafelen van het priming potentieel van de green leaf volatile Z-3-hexenyl acetate : op weg naar een nieuw ziektebestrijdingsmiddel. - Cover title(s) : Uncovering the priming potential of the GLV Z-3-Hexenyl acetate : towards a new disease control tool. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-94-6357-011-4
BB A 2018 2.173

557
Berardo, Alberto
Proteolysis and protein oxidation in dry fermented sausages / Alberto Berardo. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - 190 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-9-4635701-9-0
BB A 2018 2.018

558
Berton, Jan
Synthesis and reactivity study of allenylphosphonates and aminoallenylphosphonates / Jan Berton. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - VIII, 220 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Title in another language : Synthese en reactiviteitsstudie van allenylfosfonaten en aminoallenylfosfonaten. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-94-6357-033-6
BB A 2018 1.846

559
Byloos, Bo
The interaction of bacteria with volcanic rocks on Earth and in Space / Bo Byloos. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - IV, 244 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen & Studiecentrum voor Kernenergie, 2017. - Title in another language : De interacties van bacteriën met vulkanisch gesteente op Aarde en in de ruimte. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-94-6357-024-4
BB A 2018 1.841

560
Cagnetta, Cristina
Innovative strategies to maximize carbon and energy recovery from domestic wastewater / Cristina Cagnetta. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - XXVIII, 212 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Title in another language : Innovatieve strategieën voor maximale terugwinning van koolstof en energie uit huishoudelijk afvalwater. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-9-4635702-6-8
BB A 2018 1.958

561
Cleppe, Jacques
De Meetjeslandse bossen / auteurs : Jacques Cleppe en Marc Schoonackers ; natuurfotograaf : Ludo Goossens ; grafische vormgever : Steven De Dapper. - Eeklo : De Zetterij Vof, 2017. - 224 p. : ill. ; 24 x 28 cm + kaart
In dit boek bevond zich een gratis wandel- en fietskaart van de Meetjeslandse bossen. Bewaard in ringmap : "Begeleidend materiaal 2018 B". - ISBN 9789082280326: 30 EUR
BB B 2018 1.925

562
Dillen, Mathias
Local neighbourhood tree species composition effects in young forest stands : impact of stress, species identity and multitrophic interactions / by Mathias Dillen. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - 153 p. : ill. ; 24 cm + stellingen
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen & Rijksuniversiteit Groningen, 2017. - Title in another language : Effecten van naburige boomsoortensamenstelling in jonge bosopstanden : impact van stress, soortidentiteit en multitrofe interacties. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-9-4635702-3-7
BB A 2018 2.110

563
Diricks, Margo
Unlocking nature's glycosylation potential : characterization and engineering of novel sucrose/trehalose synthases / Margo Diricks. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - 257 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-94-6357-018-3
BB A 2018 1.923

564
Dolfen, Jeroen
New strategies for the construction of heterocyclic systems through ring transformation of aziridines and azetidines / Jeroen Dolfen. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - VI, 218 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Title in another language : Nieuwe strategieën voor de constructie van heterocyclische systemen door middel van ringtransformaties van aziridinen en azitidinen. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-94-6357-038-1
BB A 2018 2.170

565
Eggermont, Lore
Nictaba lectin homologs from Arabidopsis thaliana and their putative role in plant stress responses / Lore Eggermont. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - XIII, 204 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Title in another language : De vermoedelijke rol van Nictaba lectine homologen van Arabidopsis thaliana in de reactie op plantenstress. - Nederlandse samenvatting. - ISBN 978-94-6357-022-0
BB A 2018 1.924

566
Eggermont, Mieke
Toolbox development to study host-pathogen interactions in the blue mussel Mytilus edulis / Mieke Eggermont. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-9-4635702-1-3
BB A 2018 2.076

567
Eurie Forio, Marie Anne
Statistical analysis of stream invertebrate traits in relation to river conditions / Marie Anne Eurie Forio. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - IX, 234 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Title in another language : Statistische analyze van aquatische macro-invertebratenkarakteristieken in relatie tot riviercondities. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-9-4635701-2-1
BB A 2018 1.858

568
Fresneau, Nolwenn
To beg or not to beg : evolutionary ecological perspectives on bird family life = evolutionaire perspectieven op het familieleven van vogels / Nolwenn Fresneau. - Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2017. - 150 p. : ill. ; 26 cm
Proefschrift = Thèse : Universiteit Antwerpen. Faculteit Wetenschappen. Departement Biologie, 2017. - ISBN 9789057285523
BB B 2018 2.207

569
Geys, Joris Frans
Jura - echinodermata / J. F. Geys. - Malle : Vlagast vzw, 2018. - 193 p. : ill. ; 21 cm. - (De geschiedenis van het leven : een overzicht van de historische paleontologie ; 8g)
Met alfabetisch register. - ISBN 978-90-825171-1-8: 16 EUR
BB A 2018 2.980

570
Guides
Guides méthodologiques . Environnement. - Namur : SPW Editions, 2012-. - 21 cm. - ISSN 0772-4438
Dans cette collection:
- Wood'kit

571
Hagen
Hagen, heggen en houtkanten : een praktische gids / redactie : RLGC ; foto's en illustraties : Geert de Sutter, Jeff Delonge, Georges Jansoone... [et al.]. - 5de, gecorrigeerde druk. - Leuven : Provincie Vlaams-Brabant, 2017. - 39 p. : ill. ; 21 cm
BRO 2018 394

572
Hoogstam
Hoogstam boomgaarden : een praktische gids / redactie : RLGC en RLD ; foto's en illustraties : Stefan Smets, Filip Bolleire, Marc Artois... [et al.]. - 5de, gecorrigeerde druk. - Leuven : Provincie Vlaams-Brabant, 2017. - 39 p. : ill. ; 21 cm
BRO 2018 395

573
Jambon, Inge
Exploring microbial communities on a chlorendic acid polluted site and their potential use in bio-and phytoremediation / Inge Jambon. - Hasselt : Universiteit Hasselt, 2017. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Hasselt. Faculteit Wetenschappen, 2017 . - Samenvatting in het Nederlands
BB A 2018 2.729

574
Laranja, Joseph Leopoldo Q.
Amorphous Poly-beta-hydroxybutyrate (PHB) - accumulating bacillus spp. as biocontrol agents in crustacean culture / Joseph Leopoldo Q. Laranja, JR. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - XX, 262 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Title in another language : Amorfe Poly-beta-hydroxybuteraat (PHB)-geaccumuleerde Bacillus spp. als biologisch controlemiddel in crustaceën. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-9-4635704-0-4
BB A 2018 1.836

575
LINA
LINA : Limburg natuurlijk / Provincie Limburg. Directie Ruimte. Dienst Milieu en Natuur. - Jrg. 20, nr. 1 (2017/18)-. - Hasselt : Provincie Limburg, 2017-. - ill. ; 23 cm
Voortzetting van : Milieu & natuur / Provincie Limburg. - Driemaandelijks. - ISSN 2593-5518
BD 57.365

576
Liu, Bing
Cold sensitivity and response of male meiotic cytokinesis in Arabidopsis thaliana : genetic factors and signaling pathways / Bing Liu. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-9-4635701-4-5
BB A 2018 2.017

577
Macaeva, Ellina
Radiation biomarkers : novel insights from transcriptional studies / Ellina Macaeva. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - XXXII, 225 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen & Studiecentrum voor Kernenergie, 2017. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-94-6357-013-8
BB A 2018 1.922

578
Mensaert, Klaas
Virus detection in methylation-enriched DNA sequencing data / Klaas Mensaert. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - XIII, 153 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Title in another language : Virus detectie in methylatie gepurificeerde DNA-sequencing data. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-94-6357-015-2
BB A 2018 1.970

579
Minder
Minder afval magazine : editie tuinafval / verantwoordelijke uitgever : Kathleen Overmeer ; redacteur : Wieland De Hoon ; fotografie : Ans Brys ; coördinatie en ontwerp : The Oval Office. - Antwerpen : Stad Antwerpen, 2017. - 14 p. : ill. ; 26 cm
BRO 2018 408

580
Obando Chaves, Mónica
Impact of lipid and protein co-oxidation on digestibility of dairy proteins / Mónica Obando Chaves. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - VI, 148 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Title in another language : Impact van lipide en eiwit co-oxidatie op verteerbaarheid van zuivel eiwitten. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-9-4635702-9-9
BB A 2018 1.854

581
Peters, Martijn
Functional PPV-based conjugated polymer nanoparticles as a versatile bioimaging probe / Martijn Peters. - Hasselt : Universiteit Hasselt, 2017. - XX, 206 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Hasselt. Faculteit Wetenschappen, 2017 . - Samenvatting in het Nederlands
BB A 2018 2.740

582
Praktische
Praktische consumentengidsen . Gezondheid & welzijn / Verbruikersunie Test-Aankoop. - Brussel : Verbruikersunie Test-Aankoop, 2013-. - ill. ; 24 cm
Variante titel : Praktische gidsen voor de consument . Gezondheid & welzijn
In deze reeks:
- 100 oefeningen om lichaam en geest te ontspannen / uitgegeven door;I Kristel_ Blommaert ; met medewerking van;I Dario_ Buono ; ;I Association des consommateurs Test-achats .
- Train uw geheugen / Stijn_ Van Herpe, Claire_ Allard ; tekst van;I Jorge_ Batllori ; ;I Verbruikersunie Test-Aankoop .

583
Rysman, Tine
Protein oxidation in meat products : effects of apple phenolics during storage and digestion / Tine Rysman. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - VIII, 200 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Title in another language : Eiwitoxidatie in vleesproducten : effecten van appelfenolen tijdens bewaring en vertering. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-9-4635703-0-5
BB A 2018 2.167

584
Saenen, Nelly Denise Ivan
Air pollution and (neuro)development : from placenta to childhood / Nelly Saenen. - Hasselt : Universiteit Hasselt, 2017. - XX, 188 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Hasselt. Faculteit Wetenschappen, 2017 . - Samenvatting in het Nederlands
BB A 2018 2.743

585
Sterken, Peter
Arboriculture / Peter Sterken. - Blankenberge : Peter Sterken, 2017. - 29 p. ; 30 cm
BRO 2018 322

586
Stevia
Stevia, more than Sweet Science! : proceedings of the 10th Stevia Symposium, Polo Didattico Piagge, University of Pisa, 13 - 15 September 2017 / Jan M.C. Geuns ; organised by EUSTAS. - Heverlee : Euprint, 2017. - 108 p. : diag., graph. ; 24 cm. - ISBN 978-90-74253-338: 30 EUR
BB A 2018 2.944

587
Van Damme, Sylvie
Vademecum duurzaam ontwerpen van groene ruimten / Sylvie Van Damme, Pieter Foré, Els Huigens... [et al.]. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2017. - 475 p. : ill. ; 31 cm. - ISBN 978-90-441-3561-9
BB B 2018 2.787

588
Van De Vijver, Ellen
Proximal soil sensing in the context of urban (re)development : an evaluation of multi-receiver electromagnetic induction and stepped-frequency ground penetrating radar at landfills and industrial sites / Ellen Van De Vijver. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - XXIII, 258 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Title in another language : De toepassing van proximale bodemsensoren in de context van stedelijke (her)ontwikkeling : een evaluatie van meerspoelige elektromagnetische inductie en stapfrequentie grondradar op stortplaatsen en industriële sites. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-94-6357-025-1
BB A 2018 2.072

589
Verhasselt, Sigrid
Development of novel blebbistatin derivatives in the quest for improved non-muscle myosin II inhibitors / Sigrid Verhasselt. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - X, 209 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Title in another language : Ontwikkeling van nieuwe blebbistatinederivaten in de zoektocht naar verbeterde inhibitoren van niet-musculair myosine II. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-94-6357-017-6
BB A 2018 1.927

590
Wang, Haidong
Virus infection and host antiviral defense, a story betwen Israeli acute paralysis virus (IAPV) and bumblebees (Bombus terrestris) / Haidong Wang. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - IX, 190 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-9-4635702-0-6
BB A 2018 1.851

591
Willeghems, Gwen
Incorporating market effects in decision-support models for environmental policies / Gwen Willeghems. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - XII, 225 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Title in another language : Markteffecten invoegen in beslissingsondersteunende modellen voor milieubeleid. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-94-6357-010-7
BB A 2018 2.041

592
Zhang, Liang
Light quality effects on anatomy and physiology of ornamentals differing in their photosynthetic pathways / Liang Zhang. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - X, 198 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2017. - Title in another language : Invloed van lichtkwaliteit op de anatomie en fysiologie van sierplanten met een verschillende fotosynthetische pathway. - Samenvatting in het Nederlands. - ISBN 978-9-4635704-1-1
BB A 2018 2.038


Cette page est mise à jour par la Bibliographie de Belgique. Dernière modification : 05/31/2018