La Bibliographie de Belgique


Novembre 2015


15. CHIMIE

339
Lauwaert, Jeroen
Design of cooperative acid-base catalysts for aldol condensations / Jeroen Lauwaert. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2015. - LIII, 139 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Chemische Proceskunde en Technische Chemie, 2015. - Title in another language : Ontwerp van co÷peratieve zuur-base-katalysatoren voor aldolcondensaties. - ISBN 978-90-8578-824-9
BB A 2015 7.543


Cette page est mise à jour par la Bibliographie de Belgique. Dernière modification : 02/18/2016