La Bibliographie de Belgique


Octobre 2015


18. SCIENCES MEDICALES ET VETERINAIRES

346
Cox, Bianca
Population-based registries to assess environmental health risks and to evaluate public health measures / Bianca Cox. - Diepenbeek : Universiteit Hasselt, 2015. - XX, 189 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Hasselt. Faculteit Wetenschappen, 2015
BB A 2015 6.580

347
EHBO
EHBO Handboek / Het Vlaamse Kruis. - 2014-. - Mechelen : Het Vlaamse Kruis, 2014-. - ill. ; 30 cm
Jaarlijks. - ISSN 2466-6998
BD 60.052

348
Gottlieb, Laurie N.
Les soins infirmiers fondés sur les forces : la santé et la guérison de la personne et de la famille / Laurie N. Gottlieb ; avec la collaboration de Bruce Gottlieb ; traduction Véra Pollak. - Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 2014. - XXX, 457 p. : ill., tab. ; 26 cm
Réf. bibliogr.. - Titre(s) original(aux) : Strenght-Based Nursing care health and healing for person and family. - ISBN 978-2-8041-8310-3: 49 EUR
BB B 2015 7.281

349
Grossesse
Grossesse et naissance. - Bruxelles : Office de la naissance et de l'enfance, 2015. - [20] p. : ill. ; 30 cm. - Gratuit
BRO 2015 1.780

350
Handleiding
Handleiding met uitleg over het aangifteformulier voor bosoppervlakte en steunaanvragen in het kader van Natura 2000 voor eigenaars van bosoppervlakte : campagne ... / SPW. - Nederlandse ed. - 2011-. - Namur : Service Public de Wallonie . Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, 2011-. - ill. ; 30 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Erläuterungen zum Formular der Erklärung von Forstflächen und Beihilfeantrag im Rahmen der Natura 2000 für Waldbesitzer : Wirtschaftsjahr .... Deutsche Ausg.. - Zie (ook) anderstalige editie(s) : Notice explicative du formulaire de déclaration de superficie forestière et de demande d'aides dans le cadre de natura 2000 pour les propriétaires foretiers : campagne .... Ed. française. - Jaarlijks. - ISSN 2466-7560
BD 60.019

351
Hilkens, Petra
Dental stem cells and angiogenesis : new strategies for tissue engineering / Petra Hilkens. - Diepenbeek : Universiteit Hasselt, 2015. - X, 198 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Hasselt. Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, 2015
BB A 2015 6.571

352
Knaepen, Kristel
Human-robot interaction in rehabilitation and assistance of locomotion : a study on the assessment and effects of robotic lower limb assistance on biomechanical and (electro)physiological parameters / Kristel Knaepen. - Brussel : Vubpress, 2015. - XV, 201 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Vrije Universiteit Brussel. Faculty of Physical Education and Physiotherapy. Department of Human Physiology, 2015. - ISBN 978-90-5718-426-0
BB A 2015 6.641

353
Kraske, Eva-Maria
Het zuur-base evenwicht / Eva-Maria Kraske ; Nederlandse vertaling : Yvonne van't Hul-Aalders ; tekeningen : Claudia Lieb. - Aartselaar : Deltas, 2014. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (Raadgever gezondheid)
Oorspronkelijke titel(s) : Säure-Basen-Balance. - Omslagtitel : Het zuur-base evenwicht : breng uw voeding in balans voor meer vitaliteit en een betere gezondheid. - ISBN 978-90-4474070-7
BB A 2015 6.810

354
Lacroix, Christel
Goed gestemd ! : de weg naar een gezonde stem, een mooie uitspraak, een vlotte presentatie / Christel Lacroix. - 5de dr. (1ste herz. dr.). - Tielt : Lannoo, 2015. - 357 p. ; 24 cm + CD
CD bevat oefeningen, ingelezen door ervaren radio- en tv-stemmen. - ISBN 978-94-014-2707-4
BB A 2015 6.566

355
Lenaerts, Chris
De nacht geeft kracht : adviezen voor een deugddoende nachtrust / Chris Lenaerts ; cartoons : Arno Van Mieghem ; illustraties : Wim De Blende. - Antwerpen : Vrijdag, 2013. - 128 p. : ill. ; 21 cm + CD
Bibliografie. - CD met relaxatie-oefening. - ISBN 978-94-6001-221-1: 23,95 EUR
BB A 2015 6.796

356
Notice
Notice explicative du formulaire de déclaration de superficie forestière et de demande d'aides dans le cadre de natura 2000 pour les propriétaires foretiers : campagne ... / SPW. - Ed. française. - 2010-. - Namur : Service Public de Wallonie . Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, 2010-. - ill. ; 30 cm
Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Erläuterungen zum Formular der Erklärung von Forstflächen und Beihilfeantrag im Rahmen der Natura 2000 für Waldbesitzer : Wirtschaftsjahr .... Deutsche Ausg.. - Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Handleiding met uitleg over het aangifteformulier voor bosoppervlakte en steunaanvragen in het kader van Natura 2000 voor eigenaars van bosoppervlakte : campagne .... Nederlandse ed.. - Annuel. - ISSN 2466-7579
BD 60.018

357
Raadgever
Raadgever gezondheid. - Aartselaar : Deltas, 1999-. - Div. form.
In deze reeks:
- Zuur-base (Het) evenwicht / Eva-Maria_ Kraske ; vertaald door;I Yvonne_ van 't Hul-Aalders ; geïllustreerd door;I Claudia_ Lieb

358
Ryken, Jef
Towards real-time detection of cellular cytokine secretion with photonic ring resonators in cellular bioreactors / Jef Ryken. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven, 2015. - XVII, 133 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Katholieke Universiteit Leuven. Arenberg Doctoraatsschool, Groep Wetenschap en Technologie. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2015. - ISBN 978-90-8826-396-5
BB A 2015 7.027

359
ten Haaft, Gonny
Dokter is ziek : als patiënt zie je hoe zorg beter kan / Gonny ten Haaft. - 7de druk. - [Wommelgem ; Amsterdam] : Olympus, 2015. - 254 p. ; 20 cm. - ISBN 978-90-4670494-3: 12,50 EUR
BB A 2015 6.723

360
Toilette
La toilette du bébé. - Bruxelles : Office de la naissance et de l'enfance, 2015. - [4] p. : ill. ; 30 cm. - Gratuit
BRO 2015 1.781

361
Van Droogenbroeck, Stéphanie
Een filosofie van stille kennis in de interne geneeskunde : etnografische studie over onzekerheid, ervaringskennis en evidence-based medicine in het diagnostisch proces / Stéphanie Van Droogenbroeck. - Brussel : Vubpress, 2015. - VI, 526 p. : ill. ; 24 cm
Proefschrift : Vrije Universiteit Brussel. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, 2015. - ISBN 978-90-5718-431-4
BB A 2015 7.066

362
Vivre
Vivre sereinement avec le PTI : ce que vous devez savoir à propos de la maladie et des ses traitements. - Bruxelles : Amgen, 2015. - 24 p. : ill. ; 21 cm
BRO 2015 1.717

363
Westendorp, Rudi G.J
Oud worden in de praktijk : laat de omgeving het werk doen / Rudi Westendorp & David van Bodegom. - Amsterdam ; Antwerpen : Atlas Contact, 2015. - 253 p. : ill. ; 21 cm + poster. - ISBN 978-90-450-2959-7
BB A 2015 7.329

364
Zelfzeker
Zelfzeker leven met ITP : wat u moet weten over deze aandoening en de mogelijke behandelingen... - Brussel : Amgen, 2015. - 24 p. : ill. ; 21 cm
BRO 2015 1.716


Cette page est mise à jour par la Bibliographie de Belgique. Dernière modification : 12/11/2015