April 2016

Lijst der rubrieken

1. Algemeen, bibliotheconomie, musea, pers en uitgeverij, wetenschappelijk onderzoek
2. Esoterisme, psychologie, wijsbegeerte
3. Godsdiensten, godgeleerdheid
4. Sociologie, statistiek
5. Arbeid en tewerkstelling, financiën, economische en politieke wetenschappen
6.Openbare gezondheidszorg, overheidsadministratie, recht, sociale voorzorg, verzekeringen
7. Krijgskunde
8. Cultuur, onderwijs, opvoeding
9. Handel
10. Etnografie, folklore, zeden en gewoonten
11. Filologie, taalkunde
12. Exacte wetenschappen, geschiedenis der wetenschappen
13. Wiskunde
14. Natuur- en sterrenkunde
15. Scheikunde
16. Geofysica, geologie, meteorologie
17. Biologie, milieu
18. Geneeskunde en veeartsenijkunde
19. Beroepen, bouwkunde, industrie, informatica, technologie
20. Jacht, landbouw, jacht, veeteelt en visvangst
21. Gastronomie, hotelwezen, huishoudkunde, voeding
22. Ondernemingen, telecommunicatie, transport
23. Architectuur, filatelie, film, fotografie, kunstnijverheid, muziek, numismatiek, podiumkunsten, radio en televisie, schone kunsten, stedenbouw
24. Lichamelijke opvoeding, ontspanning, spel en sport
25. Literatuurgeschiedenis en literatuurkritiek
26. Dichtkunst
27. Toneel
28. Proza
29 Essays, keuze uit werken, varia, volledige werken
30. Aardrijkskunde, streekmonografieën, reizen, toerisme
31. Archeologie, archiefwezen, biografieën, genealogie, geschiedenis
32. Jeugdboeken en kinderboeken
33. Stripverhalen

In de bibliografische beschrijvingen zijn verbindingen geplaatst naar het adres van de uitgever. Indien de verbinding niet mogelijk is kan het adres toch teruggevonden worden in de Lijst van de Belgische uitgevers voor zover het bekend is in de afdeling Belgische Bibliografie. Sinds januari 2005 bevat deze lijst enkel de adressen waarvan voor de eerste maal een werk is vermeld in de Belgische Bibliografie, maar wel alle auteur-uitgevers

Daarenboven zijn nog drie registers aanwezig:

  1. Register van persoonlijke auteurs
  2. Register van corporatieve auteurs
  3. Titelregister


    Deze pagina wordt onderhouden door de Belgische Bibliografie. Laatste wijziging : 5 juli 2016.