De Belgische Bibliografie


April 2016


17. BIOLOGIE, MILIEU

342
Ambtshalve
Ambtshalve sanering van bodemverontreinigingen met gechloreerde solventen (VOCL's). - Mechelen : OVAM, 2015. - N. gepag. : ill. ; 21 cm
BRO 2016 659

343
Arnemann, Jonas André
Molecular tools to identify and study invasive pests in Brazil / Jonas André Arnemann. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2015. - 170 p. : ill. ; 21 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen & Federal University of Santa Maria, 2015. - Title in another language : Het gebruik van moleculaire tools voor de identificatie van nieuwe invasieve plaagorganismen in Brazilië. - Title in another language : Uso de ferramentas moleculares para identificar e estudar pragas invasivas no Brasil. - ISBN 978-90-5989-841-7
BB A 2016 2.506

344
Bertels, Ellen
Nano-engineered polymer-steel hybrids : chemical and physical compatibilization / Ellen Bertels. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven, 2015. - XXVIII, 266 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Katholieke Universiteit Leuven. Arenberg Doctoraatsschool, Groep Wetenschap en Technologie. Faculteit Wetenschappen, 2015. - ISBN 978-90-8649-794-2
BB A 2016 3.131

345
Bodemaantasting
Bodemaantasting. - Jambes : Service public de Wallonie. Département de la communication, 2015. - 60 p. : ill. ; 21 x 30 cm. - (Methodologische handleiding . Milieu)
BRO 2016 534

346
Bodendegradation
Bodendegradation. - Jambes : Service public de Wallonie. Département de la communication, 2015. - 60 p. : ill. ; 21 x 30 cm. - (Methodologische Leitfäden . Umwelt)
BRO 2016 536

347
Dégradation
Dégradation des sols. - Jambes : Service public de Wallonie. Département de la communication, 2015. - 59 p. : ill. ; 21 x 30 cm. - (Guides méthodologiques . Environnement)
BRO 2016 535

348
Demeke, Mekonnen Mezemir
Engineering efficient D-xylose fermentation capacity in industrial Saccharomyces cerevisiae for advanced bioethanol production / Mekonnen Mezemir Demeke. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven, 2013. - XI, 161 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Katholieke Universiteit Leuven. Arenberg Doctoraatsschool, Groep Wetenschap en Technologie. Faculteit Wetenschappen, 2013
BB A 2016 3.060

349
Doctoraatsproefschrift
Doctoraatsproefschrift / Katholieke Universiteit Leuven . Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. - 861-. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2009-. - ill. ; 24 cm. - ISSN 2466-5657
Dans cette collection = in deze reeks:
- 1163: Wheat (Triticum aestivum L.) flour functionality in sugar and fat rich food products / Bénédicte_ Van Steertegem
- 1193: Long-term effects of prenatal protein undernutrition by albumen removal in the chicken / Els_ Willems
- 1194: Quest (The) for osmotic stress markers in Musa / Anne-Catherine_ Vanhove

350
Egle, Brecht
Design and synthesis of alpha-helix minimalist peptidomimetics / Brecht Egle. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven, 2014. - XIV, 254 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Katholieke Universiteit Leuven. Arenberg Doctoraatsschool, Groep Wetenschap en Technologie. Faculteit Wetenschappen, 2014. - ISBN 978-90-8649-767-6
BB A 2016 3.127

351
Geraert, Etienne
The Pratylenchidae of the world : identification of the Family Pratylenchidae (Nematoda: Tylenchida) / by Etienne Geraert. - Gent : Academia Press, 2013. - 430 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN 978-90-382-2268-4
BB A 2016 2.275

352
Guides
Guides méthodologiques . Environnement. - Namur : SPW Editions, 2012-. - 21 cm. - ISSN 0772-4438
Dans cette collection:
- Dégradation des sols

353
Kookt
Kookt u met overschot ? : inspiratiegids voor een afvalarme horecazaak zonder voedselverlies. - Mechelen : OVAM, 2015. - 23 p. : ill. ; 15 x 21 cm
BRO 2016 661

354
Landuyt, Dries
Bayesian belief networks in ecosystem service modelling / Dries Landuyt. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2015. - XV, 198 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2015. - Title in another language : Bayesian belief networks voor het modelleren van ecosysteemdiensten. - ISBN 978-90-5989-843-1
BB A 2016 2.369

355
Maak
Maak van jouw bedrijf een klimaatbedrijf / met medewerking van Sigrid Sypré, Gunter De Ryck, Wouter Florizoone... [et al.] voorwoord : Tie Roefs ; foto's en illustraties : Provincie Vlaams-Brabant, Lander Loeckx. - Leuven : Provincie Vlaams-Brabant, 2015. - 31 p. : ill. ; 21 cm
BRO 2016 663

356
Methodological
Methodological guides . Environment. - Namur : SPW Editions, 2015-. - 21 cm
Dans cette collection = in deze reeks:
- Soil degradation

357
Methodologische
Methodologische Leitfäden . Umwelt. - Namur : SPW Editions, 2015-. - 21 cm
Dans cette collection = in deze reeks:
- Bodendegradation

358
Methodologische
Methodologische handleiding . Milieu. - Namur : SPW Editions, 2015-. - 21 cm
In deze reeks:
- Bodemaantasting

359
Pinceel, Tom
Dormancy, dispersal and evolution temporary waters / Tom Pinceel. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven, 2014. - VII, 197 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Katholieke Universiteit Leuven. Arenberg Doctoraatsschool, Groep Wetenschap en Technologie. Faculteit Wetenschappen, 2014. - ISBN 978-90-8649-786-7
BB A 2016 3.092

360
Raes, Leander
Analysis of incentive contracts for sustainable ecosystem management in the buffer zone of Podocarpus National Park, Ecuador / Leander Raes. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2015. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen & Humboldt University of Berlin. Faculty of Life Sciences, 2015. - Title in another language : Analyse van contracten voor het duurzaam beheer van ecosystemen in de bufferzone van Nationaal Park Podocarpus, Ecuador. - Title in another language : Analyse von Anreizverträgen für die nachhaltige Bewirtschaftung von Ökosystemen in der Pufferzone des Podocarpus-Nationalpark, Ecuador. - ISBN 978-90-5989-855-4
BB A 2016 2.359

361
Semina, Elena
Synthesis of new cyclic and acyclic biologically relevant amino acid derivatives / Elena Semina. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2015. - VI, 196 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2015. - Title in another language : Synthese van nieuwe cyclische en acyclische biologisch relevante aminozuurderivaten. - ISBN 978-90-5989-856-1
BB A 2016 2.385

362
Soil
Soil degradation. - Jambes : Service public de Wallonie. Département de la communication, 2015. - 60 p. : ill. ; 21 x 30 cm. - (Methodological guides . Environment)
Het dubbele exemplaar is omgekeerd ingebonden
BRO 2016 537

363
Van Overbeke, Philippe
Development of a reference method for ventilation rate measurements in a naturally ventilated test facility / Philippe Van Overbeke. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2015. - XX, 135 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2015. - Title in another language : Ontwikkeling van een referentiemethode voor ventilatiedebietsmetingen in een natuurlijk geventileerde testconstructie. - ISBN 978-90-5989-846-2
BB A 2016 2.383

364
Van Steertegem, Bénédicte
Wheat (Triticum aestivum L.) flour functionality in sugar and fat rich food products / Bénédicte Van Steertegem. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven, 2014. - XX, 130 p. : ill. ; 24 cm. - (Doctoraatsproefschrift ; 1163)
Thesis : Katholieke Universiteit Leuven. Arenberg Doctoraatsschool, Groep Wetenschap en Technologie. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2014. - ISBN 978-90-8826-342-2
BB A 2016 2.968

365
Vandamme, Sara
Seascape genetics in support of sustainable fisheries management of flatfish / Sara Vandamme. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven, 2014. - 276 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Katholieke Universiteit Leuven. Arenberg Doctoraatsschool, Groep Wetenschap en Technologie. Faculteit Wetenschappen, 2014. - Title in another language : Genetica van mariene lanschappen ter ondersteuning van een duurzaam visserijbeheer van platvissen. - ISBN 978-90-8649-693-8
BB A 2016 3.052

366
Vanhove, Anne-Catherine
The quest for osmotic stress markers in Musa : from protein to gene and back in a non-model crop / Anne-Catherine Vanhove. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven, 2014. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (Doctoraatsproefschrift ; 1194)
Thesis : Katholieke Universiteit Leuven. Arenberg Doctoraatsschool, Groep Wetenschap en Technologie. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2014
BB A 2016 2.951

367
Vannecke, Thomas
Modelling of microbial populations in biofilm reactors for nitrogen removal from wastewater / Thomas Vannecke. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2015. - XXIX, 213 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2015. - Title in another language : Modelleren van microbiële populaties in biofilmreactoren voor stikstofverwijdering uit afvalwater. - ISBN 978-90-5989-842-4
BB A 2016 2.365

368
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant klimaatneutraal : ook een verhaal van de burger : vijftien klimaatpioniers springen voor het klimaat. - Leuven : Provincie Vlaams-Brabant, 2015. - N. gepag. : ill. ; 21 x 21 cm
BRO 2016 588

369
Wang, Ou
Consumer attitudes towards European food versus traditional Chinese food in selected urban settings in China / Ou Wang. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2015. - XV, 178 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2015. - Title in another language : Houding van consumenten ten aanzien van Europese voeding versus traditionele Chinese voeding in geselecteerde stedelijke omgevingen in China. - ISBN 978-90-5989-854-7
BB A 2016 2.393

370
Willems, Els
Long-term effects of prenatal protein undernutrition by albumen removal in the chicken / Els Willems. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven, 2014. - XVII, 220, XIX p. : ill. ; 24 cm. - (Doctoraatsproefschrift ; 1193)
Thesis : Katholieke Universiteit Leuven. Arenberg Doctoraatsschool, Groep Wetenschap en Technologie. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2014. - ISBN 978-90-8826-365-1
BB A 2016 2.987


Deze pagina wordt onderhouden door de Belgische Bibliografie Laatste wijziging : 07/05/2016