De Belgische Bibliografie


December 2016


17. BIOLOGIE, MILIEU

387
Al Shukor, Nadin
Impact of phenolic compounds on ACE and CCK signaling to reduce blood pressure and food intake / Nadin Al Shukor. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - 190 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - ISBN 978-90-5989-905-6
BB A 2016 13.296

388
Albrecht, Johan
Het gewicht van vlees : red jezelf, de planeet en de overheidsfinancien / Johan Albrecht. - Kalmthout : Pelckmans Pro, 2016. - 231 p. : tab. ; 23 cm. - ISBN 978-94-6337-012-7: 24,50 EUR
BB A 2016 12.685

389
Atlas
Atlas. - Jambes : Service public de Wallonie. Département de la communication, 2016-. - 30 cm
Dans cette collection:
- Atlas du Karst Wallon : bassins versants du Hoyoux et de la Solières / sous la dir. de;I Georges_ Michel, Georges_ Thys ; ;I Commission Wallonne d'Etude et de Protection des Sites Souterrains .

390
Atlas
Atlas du Karst Wallon : bassins versants du Hoyoux et de la Solières : inventaire des sites karstiques et des rivières souterraines de Wallonie / coordination : Georges Michel et Georges Thys. - Jambes : Service public de Wallonie, 2016. - 380 p. : ill. ; 30 cm. - (Atlas)
Titre(s) de couverture : Atlas du Karst Wallon : ressources naturelles environnement : bassins versants du Hoyoux et de la Solières. - ISBN 978-2-8056-0223-8
BB B 2016 13.076

391
Bigirimana, Vincent de Paul
Characterization of sheath rot pathogens from major rice-growing areas in Rwanda / Vincent de Paul Bigirimana. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XII, 162 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Karakterisatie van pathogenen die "sheath rot" veroorzaken in de belangrijkste rijstgebieden in Rwanda. - ISBN 978-90-5989-904-9
BB A 2016 12.927

392
Bouckaert, Kimberley
The relationships of seasonality in prenatal diet and physical activity and postnatal micronutrient supplementaion with growth in early life / Kimberley Bouckaert. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - 182 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : De verbanden tussen seizoenaliteit in prenatale voeding en fysieke activiteit en postnatale micronutriënten supplementatie met groei in het vroege leven. - ISBN 978-90-5989-920-9
BB A 2016 13.256

393
Ces
Ces arbres, témoins de notre histoire : un patrimoine vulnérable à sauvegarder. - Jambes : Service public de Wallonie. Département du patrimoine, 2016. - 1 folder : ill. ; 15 x 21 cm. - ISBN 978-2-930711-29-4
BRO 2016 2.223

394
De Tavernier, Johan
Het klimaat verandert ook mij : over ecologie, rechtvaaardigheid en vrede / Johan De Tavernier, Nicole de Moor, Alma De Walsche. - Antwerpen : Halewijn ; Antwerpen : Pax Christi Vlaanderen, 2015. - 96 p. ; 21 cm. - ISBN 978-90-8528-364-5: 9,95 EUR
BB A 2016 13.170

395
De Zutter, Nathalie
Interactions between the cereal aphids Sitobion avenae and the mycotoxin-producing fungal pathogen Fusarium graminearum on wheat / Nathalie De Zutter. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XVI, 156 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Interacties tussen de graanluizen Sitobion avenae en de mycotoxine-producerende schimmelpathogeen Fusarium graminearum in tarwe. - ISBN 978-90-5989-916-2
BB A 2016 13.311

396
Febery, Davina
The use of plant protection products in Flanders and risks for humans and the environment / Davina Febery. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XXV, 255 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in Vlaanderen en de risico's voor mens en milieu. - ISBN 978-90-5989-902-5
BB A 2016 13.305

397
Gielen, Heidi
MicroRNAs with macro effects : their role in copper and cadmium-induced responses in Arabidopsis thaliana / Heidi Gielen. - Hasselt : Universiteit Hasselt, 2016. - XXVI, 166 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Hasselt. Faculteit Wetenschappen, 2016
BB A 2016 12.805

398
Gildemyn, Sylvia
Technology and tools for bioelectrochemical production of short- and medium-chain carboxylic acids from CO2 / Sylvia Gildemyn. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XI, 212 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Technologie en technieken voor de bio-elektrochemische productie van korte- en middelange-keten carbonzuren uit CO2. - ISBN 978-90-5989-923-0
BB A 2016 13.313

399
Gnahoua, Jean-Baptiste Gnélié
Characterisation of the interaction between rice and the parasitic nematode Ditylenchus angustus / Jean-Baptiste Gnélié Gnahoua. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Karakterisatie van de interactie tussen rijst en de parasitaire nematode Ditylenchus angustus. - ISBN 978-90-5989-927-8
BB A 2016 13.368

400
Gnahoua, Jean-Baptiste Gnélié
Sustainable intensification of smallholder cassava production on poor ferralsols / Jean-Baptiste Gnélié Gnahoua. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XVI, 161 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Duurzame intensificatie van kleinschalige maniok productie op arme bodems. - ISBN 978-90-5989-903-2
BB A 2016 13.365

401
Hannachi, Sami
Morphological, ecophysiological and biochemical responses to salt stress in eggplant (Solanum melongena L.) / Sami Hannachi. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XVI, 191 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Morfologische, ecofysiologische en biochemische reacties op zoutstress bij aubergine (Solanum melongena L.). - ISBN 978-90-5989-893-6
BB A 2016 13.308

402
Hochmuth, Jennifer
Combined effects of chemical and natural stressors on Daphnia magna in a context of global change : extrapolating from short-term experiments on individuals to long-term effects at the population level / Jennifer Hochmuth. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, 2016. - IX, 275 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Gecombineerde effecten van chemische stoffen en natuurlijke stressfactoren op de watervlo Daphnia magna in een context van globale klimaatverandering : extrapolatie van kortetermijn experimenten op individueel niveau naar langetermijn effecten op populatie niveau. - ISBN 978-90-5989-930-8
BB A 2016 12.835

403
Holemans, Dirk
Vrijheid & zekerheid : naar een sociaalecologische samenleving / Dirk Holemans. - Berchem : EPO, 2016. - 374 p. : ill. ; 23 cm
Noten. - ISBN 978-94-6267-066-2: 24,90 EUR
BB A 2016 13.444

404
Hong, Nguyen Thi Xuan
Phenotypic variation in Vibrio harveyi : virulence factors and immune response in Artemia franciscana / Nguyen Thi Xuan Hong. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, 2016. - X, 163 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Fenotypische variatie in Vibrio harveyi : virulentie factoren en immuunreactie bij Artemia franciscana. - ISBN 978-90-5989-933-9
BB A 2016 12.838

405
Hung, Nguyen Van
The role of poly-B-hydroxybutyrate as protection against Vibrio infections in blue mussel larvae / Nguyen Van Hung. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XIV, 196 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : De rol van poly-B-hydroxybutyraat als bescherming tegen Vibrio infecties bij mossel larven. - ISBN 978-90-5989-926-1
BB A 2016 12.923

406
Huysman, Sofie
Analysis and development of indicators for a sustainable use of natural resources in a life cycle perspective / Sofie Huysman. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XIII, 191 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Analyse en ontwikkeling van indicatoren voor een duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen in een levenscyclusperspectief. - ISBN 978-9-0598988-9-9
BB A 2016 13.086

407
Jorjong, Sasitorn
Milk fatty acids as biomarkers of negative energy balance in early lactating cows / Sasitorn Jorjong. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - 163 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Melkvetzuren als biomerkers voor negatieve energiebalans bij melkkoeien in het begin van de lactatie. - ISBN 978-90-5989-925-4
BB A 2016 12.924

408
Kulwa, Kissa Buponelo Martin
Dietary strategies to improve feeding practices, dietary adequacy and growth of infants and young children in rural Tanzania / Kissa Buponelo Martin Kulwa. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XX, 195 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit, 2016. - Title in another language : Voedingsstrategieën ter verbetering van de voedingspraktijken, nutritionele adequaatheiden groei van zuigelingen en jonge kinderen in landelijk Tanzania
BB A 2016 13.135

409
Lahou, Evy
Microbiological analysis for validation and verification of food safety management / Evy Lahou. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XXXV, 229 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Vakgroep Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit, 2016. - Title in another language : Microbiologische analyse om de beheersing van voedselveiligheid te valideren en te verifiëren. - ISBN 978-90-5989-907-0
BB A 2016 13.139

410
Maes, Synthia
Biometallurgical technologies for the recovery of critical metals from secondary sources / Synthia Maes. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - VI, 220 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Biometallurgische technologieën voor de recuperatie van kritieke metalen uit secundaire stromen. - ISBN 978-90-5989-922-3
BB A 2016 13.361

411
Papier
Papier : mythes en feiten = Papier : mythes et réalités. - Brussel : = Bruxelles : Paper Chain Forum, 2016. - [11], [11] p. : ill. ; 20 x 20 cm
Teksten in omgekeerde richting gedrukt = Textes disposés tête-bêche
BRO 2016 2.155

412
Parmentier, Laurian
The impact of reared bumblebees and domesticated honeybees towards sympatric wild bees / Laurian Parmentier. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XVI, 216, IV p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : De impact van gekweekte hommels en gedomesticeerde honingbijen interagerend met sympatrische wilde bijen. - ISBN 978-90-5989-929-2
BB A 2016 13.278

413
Pkania, Kennedy Chepkurui
Genetic diversity of cotton and bacterial blight (Xanthomonas citri pv. malvacearum) prevalence in Western Kenya / Kennedy Chepkurui Pkania. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XVI, 164 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Genetische diversiteit van katoen en ras specificiteit van Xanthomonas citri pv. malvacearum in West Kenia. - ISBN 978-90-5989-924-7
BB A 2016 12.926

414
Platteland
Platteland in de bloemetjes : laat het dorpsleven bloeien. - Leuven : Belgische Boerenbond, 2016. - 23 p. : ill. ; 15 cm
BRO 2016 2.293

415
Posthumus, Roelke
Schol in de Noordzee : een biografie van de platvis en de Nederlandse visserij / Roelke Posthumus, Adriaan Rijnsdorp. - Amsterdam ; Antwerpen : Atlas Contact, 2016. - 272 p. : ill., tab., cart. ; 21 cm. - ISBN 978-90-450-3123-1: 21,99 EUR
BB A 2016 13.258

416
Rehman, Usman
Next generation bioreactor models for wastewater treatment systems by means of detailed combined modelling of mixing and biokinetics / Usman ur Rehman. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XVIII, 235 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - ISBN 978-90-5989-932-2
BB A 2016 13.345

417
Rezaei, Meisam
Characterization and modeling of water flow in sandy soils for irrigation optimization / Meisam Rezaei. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XV, 238 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Karakterisering en modellering van bodedemwatertransport voor optimalisatie van irrigatie. - ISBN 978-90-5989-918-6
BB A 2016 13.247

418
Scalone, Gustavo Luis Leonardo
Impact of enzymatically generated peptides on the formation of alkylpyrazines in Maillard model systems and baked food products / Gustavo Luis Leonardo Scalone. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XXIII, 203 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit & Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie, 2016. - Title in another language : Impact van enzymatisch gegenereerde peptiden op de vorming van alkylpyrazinen in Maillard modelsystemen en gebakken levensmiddelen. - ISBN 978-9-0598991-2-4
BB A 2016 13.089

419
Schouteten, Joachim J.
Information and context effects on consumers' food experience / Joachim J. Schouteten. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - X, 221 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Invloed van informatie en context tijdens de voedingsbeleving van consumenten. - ISBN 978-9-0598992-1-6
BB A 2016 13.283

420
Setiawan, Nuri Nurlaila
Experimental assessment of tree diversity-ecosystem functioning relationships in young forest plantations / Nuri Nurlaila Setiawan. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : De relaties tussen boomsoortendiversiteit en ecosysteemfunctioneren in jonge plantages onderzocht in het FORBIO-experiment. - ISBN 978-90-5989-900-1
BB A 2016 13.299

421
Shegen, Seblework Mekonen
Human exposure and consumer risk assessment to pesticide use in Ethiopia / Seblework Mekonen Shegen. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XXXII, 184 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Humane blootstelling en consumenten risicoanalyse van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in Ethiopië
BB A 2016 12.928

422
Staelens, Lotte
Labour agency in the cut flower industry in Ethiopia : should I stay or should I go ? / Lotte Staelens. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - ISBN 978-9-0598991-0-0
BB A 2016 13.375

423
Tran Ba, Linh
Soil-improving cropping systems for sustainable rice production in the Vietnamese Mekong Delta / Linh Tran Ba. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XXI, 213 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Bodemverbeterende teelten voor duurzame rijstproductie in de Vietnamese Mekongdelta. - ISBN 978-90-5989-913-1
BB A 2016 13.231

424
Van den Bossche, Joris
Towards high spatial resolution air quality mapping : a methodology to assess street-level exposure based on mobile monitoring / Joris Van den Bossche. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XVIII, 267 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Luchtkwaliteitskaarten met een hoge ruimtelijke resolutie : een methodologie om de blootstelling op straatniveau te beoordelen op basis van mobiele metingen. - ISBN 978-90-5989-919-3
BB A 2016 13.286

425
Van Hoey, Stijn
Development and application of a framework for model structure evaluation in environmental modelling / Stijn Van Hoey. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XVIII, 313 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Opbouw en toepassing van raamwerk voor modelstructuur evaluatie van modellen voor milieutoepassingen. - ISBN 978-90-5989-906-3
BB A 2016 13.230

426
Van Holle, Sofie
Nictaba-like genes from Glycine max are part of the plant stress response / Sofie Van Holle. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XI, 175 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Nictaba-gerelateerde genen van soja maken deel uit van de stressrespons in planten. - ISBN 978-90-5989-917-9
BB A 2016 13.267

427
Vanoppen, Marjolein
Ion-exchange based processes in hybrid water treatment / Marjolein Vanoppen. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - XXIV, 225 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Processen gebaseerd op ion-uitwisseling in hybride waterbehandeling. - ISBN 978-90-5989-895-0
BB A 2016 13.393

428
Walski, Tomasz
Glycosylation in Tribolium castaneum : composition, physiological significance and exploitation for pest control / Tomasz Walski. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - IX, 214 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Glycosylering in Tribolium castaneum : samenstelling, fysiologische betekenis en exploitatie voor ongediertebestrijding. - ISBN 978-90-5989-901-8
BB A 2016 13.390

429
Wang, Wei
Redox status and development of the small intestine in intrauterine growth restricted and normal birth weight piglets / Wei Wang. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - V, 151 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 2016. - Title in another language : Redoxstatus en ontwikkeling van de dunne darm in biggen met intra-uterien groeivertraagde en normaal geboortegewicht. - ISBN 978-90-5989-899-8
BB A 2016 13.394


Deze pagina wordt onderhouden door de Belgische Bibliografie Laatste wijziging : 03/21/2017