De Belgische Bibliografie


Februari 2016


13. WISKUNDE

398
Van Bockstal, Karel
Numerical techniques and partial differential equations in superconductivity and thermoelasticity / Karel Van Bockstal. - Gent : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, 2015. - XIX, 305 p. : ill. ; 24 cm
Thesis : Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Vakgroep Wiskundige Analyse, 2015. - Title in another language : Numerieke technieken voor partiŽle differentiaalvergelijkingen in supergeleiding en thermo-elasticiteit. - ISBN 978-90-8578-867-6
BB A 2016 472


Deze pagina wordt onderhouden door de Belgische Bibliografie Laatste wijziging : 04/14/2016