De Belgische Bibliografie


Juni 2017


5. ARBEID EN TEWERKSTELLING, FINANCIEN, ECONOMISCHE EN POLITIEKE WETENSCHAPPEN

196
11
11 questions + 1. - Marcinelle : Les Editions du CEP, 2014-. - 20 cm
Dans cette collection:
- "Par ailleurs, le cinéma est une industrie" / Philippe_ Reynaert, Jacques_ Bredael ; préfacier;I Jean-Claude_ Marcourt

197
Actieplan
Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping : verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 29 maart 2017. - Brussel : Rekenhof, 2017. - 85 p. : tab., graf. ; 30 cm. - Gratis
BB B 2017 4.216

198
Arbeidsreglement
Arbeidsreglement voor arbeiders en bedienden. - Brussel : Partena, 2017. - 25 p. : tab. ; 30 cm
In een map
BRO 2017 660

199
Arbeitsordnung
Arbeitsordnung für Arbeiter und Angestellte. - Brüssel : Partena, 2017. - 25 p. : tab. ; 30 cm
In een map
BRO 2017 662

200
Bedayo, Mikel
Creating associations to substitute banks' direct credit : evidence from Belgium / by Mikel Bedayo. - Brussel : Nationale Bank van België, 2016. - 40 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers . Document series / Banque nationale de Belgique = Nationale Bank van België ; 2016/315)
BRO 2017 683

201
Beroepsvereniging
Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen. - 1-. - Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu, 2006-. - 25 cm
Afgekorte titel(s) : BBB. - ISSN 2030-8876
In deze reeks:
- 30: Praktisch btw-handboek / Eddy_ Soenen ; ;I Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen .

202
Beste
De beste manier om geen blauwtje te lopen. - Gent : ACLVB, 2015. - 16 p. : ill. ; 21 cm
BRO 2017 580

203
Bevoegdheden
De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie. - Gent : ACLVB, 2015. - 44 p. : ill. ; 21 cm
BRO 2017 579

204
Beyers, Leen
Kwaliteitsvol waarderderingstraject : basisnormen / Leen Beyers, Tom Cobbaert, David Coppoolse... [et al.] ; eindredactie : Anne-Cathérine Olbrechts. - Brussel : FARO . Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, 2017. - 10 p. ; 30 cm. - Gratis
BRO 2017 652

205
Carlier, Louise
Le cosmopolitisme, de la ville au politique : enquête sur les mobilisations urbaines à Bruxelles / Louise Carlier. - Bruxelles ; Bern ; Berlin [etc.] : PIE-Peter Lang, 2016. - 234 p. ; 22 cm. - (Action publique = Public action ; 14)
Table des matières. - ISBN 978-2-87574-305-3: 38,50 EUR
BB A 2017 3.804

206
Chomsky, Noam
De Chomsky-sessies : Michael Albert interviewt Noam Chomsky over... alles / vertaling : Lode Vanoost. - Brussel : DeWereldMorgen.be ; GetBasic, 2012. - 125 p. ; 21 cm. - ISBN 978-90-8128-633-6
BB A 2017 4.653

207
Compétences
Les compétences du Conseil d'Entreprise, du Comité PPT et de la Délégation syndicale. - Bruxelles : CGSLB, 2015. - 43 p. : ill. ; 21 cm
BRO 2017 578

208
Coomans, Sam
Externe evaluatie van de Vlaamse jongerengarantie in het kader van het Europese jongerengarantieplan : eindrapport / Sam Desiere, Amber van Dessel, Sam Coomans... [et al.] ; projectleiding : Ludo Struyven. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven. Hoger Instituut voor de Arbeid, 2017. - 114 p. : ill. ; 30 cm
Onderzoek in opdracht van Vlaams minister van Werk Ph. Muyters in het kader van het Viona-programma 2015. - ISBN 9789055506262
BB B 2017 4.733

209
CSI
CSI guide. - Bruxelles : Confédération syndicale internationale, 2010-. - Div. form.
Dans cette collection:
- Ne jamais travailler seul

210
CSI
CSI guía. - Bruselas : Confederación Sindical Internacional, 2011-. - Div. form.
Dans cette collection = in deze reeks:
- No trabajar solos

211
De Lange, Esther
De kloof : is Europa nog van ons ? / Esther De Lange, Ivo Belet. - Tielt : Lannoo, 2017. - 236 p. ; 21 cm. - ISBN 978-94-014-4176-6
BB A 2017 3.331-a

212
De Spiegelaere, Stan
Too little, too late ? : evaluating the European Works Councils Recast Directive / Stan De Spiegelaere. - Brussels : European Trade Union Institute, 2016. - 88 p. : ill. ; 30 cm. - (Rapport / Institut syndical européen = Report / European Trade Union Institute ; 138)
BRO 2017 694

213
De Vries, Philippe
De participatiegetuigen : de praktijk aan het woord / Philippe De Vries ; fotografie : Marco Mertens. - Brussel : Politeia, 2016. - 150 p. : ill. ; 21 x 21 cm. - ISBN 978-2-509-02850-1
BB A 2017 4.398

214
de Walque, Gregory
An estimated two country EA-US model with limited exchange rate pass-through / by Gregory de Walque, Philippe Jeanfils, Thomas Lejeune... [et al.]. - Brussel : Nationale Bank van België, 2017. - 90 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers . Document series / Banque nationale de Belgique = Nationale Bank van België ; 2017/317)
BB B 2017 4.301

215
De Wispelaere, Frederic
De omvang en impact van intra-EU detachering op de Belgische economie : met een specifieke focus op de bouwsector / Frederic De Wispelaere & Jozef Pacolet. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven. Hoger Instituut voor de Arbeid, 2017. - 103 p. : ill., tab. ; 30 cm. - ISBN 978-90-5550-622-4
BB B 2017 4.397

216
Defryn, Christof
Models for operational optimisation in a horizontal logistic cooperation : gain sharing, incentives and multi-level objectives / Christof Defryn. - Antwerpen : Universiteit Antwerpen. Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, 2017. - XXV, 201 p. : ill. ; 26 cm
Thesis : Universiteit Antwerpen. Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, 2017. - ISBN 978-90-89941-62-6
BB B 2017 4.682

217
Derwael, Bart
Het NAC is van iedereen / Tekst: Bart Derwael. - Brussel : Politeia, 2014. - 64 p. : ill. ; 25 cm
Omslagtitel : het NAC is van iedereen! : #lef : #bezieling : #samenwerking : #kracht. - ISBN 978-2-509-02086-4
BB A 2017 4.473

218
Duquesne, Marianne
La commune et l'énergie / Marianne Duquesne, Isabelle Callens. - Namur : Union des villes et des communes de Wallonie ; Bruxelles : Politieia, 2015. - 89 p. ; 21 cm. - (Les indispensables des pouvoirs locaux). - ISBN 978-2-509-02336-0
BB A 2017 4.512

219
Employment
Employment regulations for blue-collar and white-collar workers. - Brussels : Partena, 2017. - 25 p. : tab. ; 30 cm
BRO 2017 663

220
Etre
Être nationaliste à l'ère des masses en Europe (1900-1920) / Olivier Dard, Didier Musiedlak et Éric Anceau (dir.). - Bruxelles ; Bern ; Berlin [etc.] : P.I.E. Peter Lang, 2017. - 432 p. ; 22 cm. - (Pour une histoire nouvelle de l'Europe ; 3)
Index. - ISBN 978-2-8076-0306-6: 54 EUR
BB A 2017 3.721

221
Europese
De Europese spagaat : het Europa der vaderlanden òf een hernieuwde Europese Unie / Jan Herman Brinks, Anton Kruft, Sid Lukkassen... [et al.] (red.). - Soesterberg : Aspekt, 2017. - 300 p. ; 24 cm. - ISBN 978-94-6338-196-3
BB A 2017 3.449-a

222
Fiscale
Fiscale wenken. - Diegem : Wolters Kluwer ; Diegem : Ced-Samsom, 1991-. - 21 cm
In deze reeks:
- Afschrijvingen / Carl_ Van Biervliet
- BTW-jaaroverzicht 2016 / Sven_ Reynders

223
Glassner, Vera
The transnationalisation of collective bargaining : approaches of European trade unions / Vera Glassner. - Bruxelles ; Bern ; Berlin [etc.] : P.I.E. Peter Lang, 2014. - 289 p. : tab., graph. ; 22 cm. - (Work & society = Travail & société / directeur de collection : Philippe Pochet ; 78)
References. Annexes. - ISBN 978-2-87574-167-7: 40,50 EUR
BB A 2017 4.010

224
Haeck, Bart
Na de kater : hoe we ons geloof in de Europese Unie verliezen / Bart Haeck. - Antwerpen : Polis, 2017. - 255 p. ; 22 cm. - ISBN 978-94-6310-224-7
BB A 2017 3.549

225
Ik
Ik ben kandidaat op een ACLVB-lijst. - Gent : ACLVB, 2015. - 17 p. : ill. ; 21 cm
Inleidende titel(s) : m/v gezocht : wat is jouw punt ?. - Sociale verkiezingen 2016
BRO 2017 574

226
Inspiratienota
Inspiratienota . Beleidsnota / Etion. - 1-. - Wilrijk : Etion, 2004-. - 30 cm. - ISSN 1780-9525
In deze reeks:
- 95: Psychologish eigenaarschap / Geert_ Janssens ; onder redactie van;I Isabelle_ Verlinden

227
ITUC
ITUC guide. - Brussels : International Trade Union Confederation, 2011-. - Div. form.
Dans cette collection = in deze reeks:
- Never work alone

228
Jacob, Steve
Action publique = Public action / Steve Jacob ; onder redactie van = sous la dir. de Jean-Louis Genard. - 1-. - Bruxelles [etc.] : PIE-Peter Lang, 2007-. - 22 cm. - ISSN 1783-6077
Dans cette collection = in deze reeks:
- 14: Cosmopolitisme, (Le) de la ville au politique / Louise_ Carlier

229
Janssens, Geert
Psychologish eigenaarschap : de kracht van betrokkenheid / auteur : Geert Janssens ; eindredactie : Isabelle Verlinden. - Wilrijk : Etion, 2017. - 8 p. : ill. ; 30 cm. - (Inspiratienota . Beleidsnota / Etion ; 95)
BRO 2017 665

230
Je
Je suis candidat sur la liste CGSLB. - Bruxelles : CGSLB, 2015. - 17 p. : ill. ; 21 cm
Titre(s) introductif(s) : Nous cherchons des candidats : vous êtes de taille !. - Elections sociales 2016
BRO 2017 575

231
Jegers, Marc
Economische analyse van de onderneming / Marc Jegers. - 3de editie. - Brussel : Vubpress, 2017. - 165 p. : graf. ; 24 cm. - ISBN 978-90-5718-612-7
BB A 2017 4.003

232
Koulischer, François
Using bank loans as collateral in Europe : the role of liquidity and funding purposes / by François Koulischer and Patrick Van Roy. - Brussels : National Bank of Belgium, 2016. - 34 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers . Document series / Banque nationale de Belgique = Nationale Bank van België ; 2017/318)
BRO 2017 684

233
Lamote, Karel
Gorilla's op de werkvloer : 22 misverstanden over werken / Karel Lamote. - Leuven : LannooCampus, 2017. - 156 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 978-94-014-4090-5: 19,99 EUR
BB A 2017 4.256

234
Lokale
Lokale en provinciale politiek. - Brugge : Vanden Broele, 2001. - 24 cm
In deze reeks:
- Veranderende lokale besturen voor en door de mensen ?! / Herwig_ Reynaert, Thibaut_ Renson, Michiel_ Herweijer, An_ Heyerick

235
Lokale
Lokale politiek & democratie : 40 stemmen over stad en gemeente / editors : Filip De Rynck & Jan Van Alsenoy. - Brussel : Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten : Politeia, 2017. - 157 p. ; 22 cm. - ISBN 978-2-509-02946-1
BB A 2017 4.253

236
Maddens, Bart
De houding van de belgen tegenover de monarchie : analyse op basis van het postelectorale verkiezingsonderzoek 2014 / Bart Maddens, Jaak Billiet, Koen Abts... [et al.]. - Leuven : Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Sociale Wetenschappen. Sociologisch Onderzoeksinstituut, 2016. - 26 p. : ill., tab. ; 30 cm. - ISBN 978-90-6784-201-3
BRO 2017 687

237
Maes, Ivo
La Belgique et l'Europe dans la tourmente monétaire des années 1970 : entretiens avec Jacques van Ypersele / by Ivo Maes and Sabine Péters. - Brussels : National Bank of Belgium, 2016. - 76 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers . Document series / Banque nationale de Belgique = Nationale Bank van België ; 2016/314)
BB B 2017 4.302

238
Musu, Tony
Cancer risks in the workplace : better regulation, stronger protection / Tony Musu, Laurent Vogel and Henning Wriedt. - Brussels : European Trade Union Institute, 2016. - 80 p. : tab. ; 30 cm. - (Working Paper ; 2016. 5)
BRO 2017 693

239
Ne
Ne jamais travailler seul : syndicats et ONG unissent leurs forces pour combattre le travail forcé et la traite des êtres humains en Europe. - Bruxelles : Confédération syndicale internationale, 2011. - 69 p. : ill. ; 30 cm. - (CSI guide)
BRO 2017 606

240
Never
Never work alone : trade unions and NGOs joining forces to combat forced labour and trafficking in Europe. - Brussels : International Trade Union Confederation, 2011. - 60 p. : ill. ; 30 cm. - (ITUC guide)
BRO 2017 608

241
No
No trabajar solos : sindicatos y ONG unen sus fuerzas para luchar contra el trabajo forzoso y la trata de personas en Europa. - Bruselas : Confederación Sindical Internacional, 2011. - 68 p. : ill. ; 30 cm. - (CSI guía)
BRO 2017 607

242
Occupationnal
Occupationnal accident compensation. - Brussels : Fedris, 2017. - 1 folder ; 10 x 21 cm
BRO 2017 719

243
Op
Op naar een nieuwe job : info en tips voor wie werkloos werd. - Gent : ACLVB, 2015. - 31 p. : ill. ; 21 cm
BRO 2017 581

244
Ornaghi, Carmine
The impact of service and goods offshoring on employment : firm-level evidence / by Carmine Ornaghi, Ilke Van Beveren and Stijn Vanormelingen. - Brussel : Nationale Bank van België, 2017. - 52 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers . Document series / Banque nationale de Belgique = Nationale Bank van België ; 2017/319)
BRO 2017 682

245
Pockets
Pockets lokale besturen . Professionele vaardigheden. - Brussel : Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten ; Brussel : Politeia, 2003-. - 21 cm. - ISSN 1783-0818
In deze reeks:
- Beinvloeden van het proces van kwaliteitsmanagement / Theo_ Wijnen ; met medewerking van;I Heidi_ Declercq, Carlo_ Pecquet, Jos_ Geebelen
- Bemiddeling voor leidinggevenden / Silvia_ Prins
- Gezichten spreken / Theo_ Wijnen ; met medewerking van;I Heidi_ Declercq, Jos_ Geebelen, Paul_ Geypen ; foto's door;I Petra_ Drieskens ; voorwoord door;I Mark_ Suykens
- Lean in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen / Hans_ Crampe ; voorwoord door;I Jan_ Saelens, Theo_ Wijnen
- Projectmatig werken in lokale besturen / Katlijn_ Perneel, Theo_ Wijnen ; voorwoord door;I Mark_ Suykens

246
Question
Question de ne pa être pris pour un bleu. - Bruxelles : CGSLB, 2015. - 16 p. : ill. ; 21 cm
BRO 2017 577

247
Ramp
De ramp Donald J. Trump : de president ontmaskerd / John K. Wilson ; vertaling : Hans E. van Riemsdijk. - Antwerpen : Manteau, 2017. - 206 p. : 22 cm
Oorspronkelijke titel(s) : Trump unveiled : exposing the bigoted billionaire. - ISBN 978-90-223-3389-1
BB A 2017 3.667

248
Ransy, Arnaud
La répression des infractions environnementales en Wallonie / Arnaud Ransy. - Namur : Union des villes et des communes de Wallonie ; Bruxelles : Politieia, 2014. - 61 p. ; 21 cm + erratum sur feuille volante
Erratum conservé dans le classeur "Matériel d'accompagnement BB A 2017". - ISBN 978-2-509-02303-2
BB A 2017 4.513

249
Rapport
Rapport / Institut syndical européen = Report / European Trade Union Institute. - 35-70. - Bruxelles : Institut syndical européen = Brussels : European Trade Union Institute, 1989-2000. - 30 cm
Dans cette collection = in deze reeks:
- 137: Reprotoxins that should be subject to limit values for workers' exposure / Henning_ Wriedt
- 138: Too little, too late ? / Stan_ De Spiegelaere

250
Réglement
Réglement de travail pour ouvriers et employés. - Bruxelles : Partena, 2017. - 24 p. : tab. ; 30 cm
Dans un classeur
BRO 2017 661

251
Reynaert, Herwig
Veranderende lokale besturen voor en door de mensen ?! / H. Reynaert (ed.) ; Thibaut Renson, Michiel Herweijer, An Heyerick... [et al.]. - Brugge : Vanden Broele, 2017. - 135 p. : ill., tab. ; 24 cm. - (Lokale en provinciale politiek). - ISBN 978-90-496-1549-9: 30 EUR
BB A 2017 4.403

252
Reynders, Sven
BTW-jaaroverzicht 2016 : een helder overzicht van het gewijzigde BTW-landschap / Sven Reynders. - Mechelen : Wolters Kluwer, 2017. - 326 p. ; 24 cm. - (Fiscale wenken). - ISBN 978-90-46-59551-0
BB A 2017 3.993

253
Ruysseveldt, Jos
Nieuwe erfbelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit / Jos Ruysseveldt. - Knokke-Heist : Jos Ruysseveldt, 2015. - 453 p. : tab. ; 24 cm. - ISBN 978-94-91999-07-9
BB A 2017 3.524

254
Soenen, Eddy
Praktisch btw-handboek / Eddy Soenen. - Antwerpen ; Apeldoorn : Maklu, 2017. - 182 p. ; 25 cm. - (Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen ; 30)
Trefwoordenlijst. - ISBN 978-90-466-0858-6
BB A 2017 4.081

255
Soenens, Dominique
Lobbyen in de Wetstraat / Dominique Soenens. - Berchem : EPO, 2017. - 247 p. ; 20 cm
Register. - ISBN 978-94-6267-108-9: 19,90 EUR
BB A 2017 4.294

256
SPW
SPW - primes et aides. - Jambes : Service public de Wallonie. Département de la communication, 2016-. - ill. ; 24 cm
Dans cette collection:
- Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche FEAMP 2014-2020

257
Staat
De staat van de cultureel - erfgoedsector in 2014 : samenvattend rapport : cijferboek cultureel erfgoed / Jeroen Walterus, Alexander Vander Stichele ; m.m.v. Dries Vanherwegen ; tekstredactie : Annemie Vanthienen en Birgit Geudens. - Brussel : FARO . Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, 2016. - 77 p. : tab. ; 30 cm. - Gratis
BRO 2017 654

258
Theys, Michel
Jacques-René Rabier : fonctionnaire-militant au service d'une... certaine idée de l'Europe / Michel Theys ; avant-propos : Léonce Bekemans. - Bruxelles ; Bern ; Berlin [etc.] : P.I.E. Peter Lang, 2017. - 185 p. : ill. ; 22 cm. - (Europe des cultures = Europe of Cultures ; 15). - ISBN 978-2-8076-0171-0: 26 EUR
BB A 2017 3.668

259
Transcom
Transcom - info . Chemin de fer / CSC Transport et communications. - Ed. française. - Fevr. 2017-. - Bruxelles : CSC. Transcom, 2017-. - ill. ; 40 cm
Suite après scission de : Transcom info / CSC . Transport et communications. Ed. française. - Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Transcom - info . Spoorwegen. Nederlandse ed.. - Irrégulier
BD 60.580

260
Transcom
Transcom - info . Culture / CSC Transport et communications. - Ed. française. - Fevr. 2017-. - Bruxelles : CSC. Transcom, 2017-. - ill. ; 40 cm
Suite après scission de : Transcom info / CSC . Transport et communications. Ed. française. - Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Transcom - info . Cultuur. Nederlandse ed.. - Irrégulier
BD 60.585

261
Transcom
Transcom - info . Cultuur / ACV Transport en Communicatie. - Nederlandse ed. - Febr. 2017-. - Brussel : ACV. Transcom, 2017-. - ill. ; 40 cm
Voortzetting na splitsing van : Transcom info / ACV . Transport en Communicatie. Nederlandse ed.. - Zie (ook) anderstalige editie(s) : Transcom - info . Culture. Ed. française. - Onregelmatig
BD 60.571

262
Transcom
Transcom - info . Diamant / ACV Transport en Communicatie. - Febr. 2017-. - Brussel : ACV. Transcom, 2017-. - ill. ; 40 cm
Voortzetting na splitsing van : Transcom info / ACV . Transport en Communicatie. Nederlandse ed.. - Onregelmatig
BD 60.572

263
Transcom
Transcom - info . Mobiliteit / ACV Transport en Communicatie. - Nederlandse ed. - Febr. 2017-. - Brussel : ACV. Transcom, 2017-. - ill. ; 40 cm
Zie (ook) anderstalige editie(s) : Transcom - info . Mobilité. Ed. française. - Onregelmatig
BD 60.578

264
Transcom
Transcom - info . Post / ACV Transport en Communicatie. - Nederlandse ed. - Febr. 2017-. - Brussel : ACV. Transcom, 2017-. - ill. ; 40 cm
Voortzetting na splitsing van : Transcom info / ACV . Transport en Communicatie. Nederlandse ed.. - Zie (ook) anderstalige editie(s) : Transcom - info . postes. Ed. française. - Onregelmatig
BD 60.573

265
Transcom
Transcom - info . Spoorwegen / ACV Transport en Communicatie. - Nederlandse ed. - Febr. 2017-. - Brussel : ACV. Transcom, 2017-. - ill. ; 40 cm
Voortzetting na splitsing van : Transcom info / ACV . Transport en Communicatie. Nederlandse ed.. - Zie (ook) anderstalige editie(s) : Transcom - info . Chemin de fer. Ed. française. - Onregelmatig
BD 60.574

266
Transcom
Transcom - info . Telecom / ACV Transport en Communicatie. - Nederlandse ed. - Febr. 2017-. - Brussel : ACV. Transcom, 2017-. - ill. ; 40 cm
Voortzetting na splitsing van : Transcom info / ACV . Transport en Communicatie. Nederlandse ed.. - Zie (ook) anderstalige editie(s) : Transcom - info . Télécom. Ed. française. - Onregelmatig
BD 60.575

267
Transcom
Transcom - info . Transport routier / CSC Transport et communications. - Ed. française. - Fevr. 2017-. - Bruxelles : CSC. Transcom, 2017-. - ill. ; 40 cm
Suite après scission de : Transcom info / CSC . Transport et communications. Ed. française. - Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Transcom - info . Vervoer op de weg. Nederlandse ed.. - Irrégulier
BD 60.582

268
Transcom
Transcom - info . Télécom / CSC Transport et communications. - Ed. française. - Fevr. 2017-. - Bruxelles : CSC. Transcom, 2017-. - ill. ; 40 cm
Suite après scission de : Transcom info / CSC . Transport et communications. Ed. française. - Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Transcom - info . Telecom. Nederlandse ed.. - Irrégulier
BD 60.581

269
Transcom
Transcom - info . Vervoer op de weg / ACV Transport en Communicatie. - Nederlandse ed. - Febr. 2017-. - Brussel : ACV. Transcom, 2017-. - ill. ; 40 cm
Voortzetting na splitsing van : Transcom info / ACV . Transport en Communicatie. Nederlandse ed.. - Zie (ook) anderstalige editie(s) : Transcom - info . Transport routier. Ed. française. - Onregelmatig
BD 60.576

270
Transcom
Transcom - info . Water / ACV Transport en Communicatie. - Nederlandse ed. - Febr. 2017-. - Brussel : ACV. Transcom, 2017-. - ill. ; 40 cm
Voortzetting na splitsing van : Transcom info / ACV . Transport en Communicatie. Nederlandse ed.. - Onregelmatig
BD 60.577

271
Transcom
Transcom - info . postes / CSC Transport et communications. - Ed. française. - Fevr. 2017-. - Bruxelles : CSC. Transcom, 2017-. - ill. ; 40 cm
Suite après scission de : Transcom info / CSC . Transport et communications. Ed. française. - Voir (aussi) édition(s) dans autre(s) langue(s) : Transcom - info . Post. Nederlandse ed.. - Irrégulier
BD 60.579

272
Turen
Turen in de toekomst : inspiratie voor een trendanalyse / redactie : Jacqueline van Leeuwen ; met bijdragen van : Katrijn D'Hamers, Bart De Nil, Alexander Vander Stichele... [et al.] ; eindredactie : Birgit Geudens en Annemie Vanthienen. - Brussel : FARO . Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, 2017. - 30 p. : tab. ; 30 cm. - Gratis
BRO 2017 653

273
Vamos
Vamos vacaturos : educatieve methodiek rond arbeid en migratie voor derde graad secundair onderwijs, klassen maatschappelijke oriëntatie en onthaalklassen anderstalige nieuwkomers : handleiding / tekst en interview : Vanessa Debruyne ; fotografie : Els van Bosbeke ; coördinatie : Dominique Velghe. - Sint-Andries : Provincie West-Vlaanderen, 2017. - 31 p. : ill. ; 30 cm
BRO 2017 758

274
Van Biesebroeck, Johannes
The impact of export promotion on export market entry / by Annette Schminke and Johannnes Van Biesebroeck. - Brussel : Nationale Bank van België, 2016. - 48 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers . Document series / Banque nationale de Belgique = Nationale Bank van België ; 2016/316)
BRO 2017 675

275
Van de Looverbosch, Marc
De wissel van de macht : kroniek van een wetstraatwatcher / Marc Van de Looverbosch. - Tielt : Lannoo, 2015. - 517 p. : ill., tab. ; 24 cm. - ISBN 978-94-014-2293-2
BB A 2015 7.987-a

276
Visages
Les visages de l'État : Liber amicorum Yves Lejeune / sous la coordination de Pierre d'Argent, David Renders et Marc Verdussen. - Bruxelles : Bruylant, 2017. - 886 p. ; 24 cm. - ISBN 978-2-8027-5846-4
BB A 2017 4.426

277
Voix
Voix de la mémoire / coordinateur de la collection : Julien Paulus. - Liège : Les territoires de la mémoire, 2007-
Dans cette collection:
- Mémoires déclinées / sous la dir. de;I Geoffrey_ Grandjean, Gaëlle_ Henrard, Julien_ Paulus

278
Wat
Wat met / Katholieke Universiteit Leuven. - Leuven : LannooCampus ; Leuven. Metaforum : Katholieke Universiteit Leuven, 2013-
Variante titel : Wat met-reeks
In deze reeks:
- Ons voedsel ? / Tessa_ Avermaete, Wannes_ Keulemans ; met medewerking van;I Johan_ Claes, Johan_ De Tavernier, Annemie_ Geeraerd

279
Wie
Wie is er nog van de partij ? / Bram Wauters (red.) ; m.m.v. Nicolas Bouteca, Benjamin de Vet, Carl Devos... [et al.]. - Leuven : Acco, 2017. - 230 p. : ill., tab. ; 25 cm
Omslagtitel : Wie is er nog van de partij ? : crisis en toekomst van partijleden in Vlaanderen. - ISBN 978-94-6344-042-4
BB A 2017 4.290

280
Wijnen, Theo
Beinvloeden van het proces van kwaliteitsmanagement : acht bouwstenen voor een interventieplan : expertise vanuit het leernetwerk voor kwaliteitszorg van de vvsg / Theo Wijnen ; i.s.m. Heidi Declercq, Carlo Pecquet, Jos Geebelen... [et al.]. - Brussel : Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten : Politeia, 2014. - 211 p. : ill., tab. ; 21 cm + CD-ROM. - (Pockets lokale besturen . Professionele vaardigheden)
Andere informatiedrager(s) : Beinvloeden van het proces van kwaliteitsmanagement [Elektronische bron] : act bouwstenen voor een interventieplan expertise vanuit het leernetwerk voor kwaliteitszorg van de vvsg. - ISBN 978-2-509-01940-0
BB A 2017 4.492

281
Work
Work & society = Travail & société / directeur de collection : Philippe Pochet. - 2-. - Maastricht ; Bruxelles : Presses interuniversitaires européennes, 1986-1998 ; ensuite Bruxelles ; Bern [etc.] : PIE-Peter Lang, 1999-. - ill. ; 22 cm
Variante titel = Variante(s) du titre : Work and society = Travail et société. - ISSN 1376-0955
Dans cette collection = in deze reeks:
- 78: Transnationalisation (The) of collective bargaining / Vera_ Glassner

282
Working
Working Paper. - Brussels : European Trade Union Institute, 2009-. - 30 cm
Continues : Discussion papers / ETUI-REHS. - Abbreviated title(s) : WP. - ISSN 1994-4446 .
Dans cette collection = in deze reeks:
- 2016. 5: Cancer risks in the workplace : better regulation, stronger protection / Tony_ Musu, Laurent_ Vogel, Henning_ Wriedt

283
Working
Working papers . Document series / Banque nationale de Belgique = Nationale Bank van België. - 1-. - Bruxelles : Banque nationale de Belgique = Brussel : Nationale Bank van België, 2000-. - 30 cm
Variante titel = Variante(s) du titre : Working paper document / Banque nationale de Belgique = Nationale Bank van België. - Variante titel = Variante(s) du titre : Working paper research / Banque nationale de Belgique = Nationale Bank van België. - ISSN 1375-680X
Dans cette collection = in deze reeks:
- 2016/314: La Belgique et l'Europe dans la tourmente monétaire des années 1970 / Ivo_ Maes, Sabine_ Péters
- 2016/315: Creating associations to substitute banks' direct credit / Mikel_ Bedayo
- 2016/316: Impact (The) of export promotion on export market entry / Johannes_ Van Biesebroeck, Annette_ Schminke
- 2017/318: Using bank loans as collateral in Europe / François_ Koulischer, Patrick_ Van Roy
- 2017/319: Impact (The) of service and goods offshoring on employment / Carmine_ Ornaghi, Ilke_ Van Beveren, Stijn_ Vanormelingen
- 2017/317: Estimated (An) two country EA-US model with limited exchange rate pass-through / Gregory_ de Walque, Philippe_ Jeanfils, Thomas_ Lejeune

284
Wriedt, Henning
Reprotoxins that should be subject to limit values for workers' exposure / Henning Wriedt. - Brussels : European Trade Union Institute, 2016. - 29 p. : ill. ; 30 cm. - (Rapport / Institut syndical européen = Report / European Trade Union Institute ; 137)
BRO 2017 695


Deze pagina wordt onderhouden door de Belgische Bibliografie Laatste wijziging : 08/22/2017