Titre
Neder-landtsche gedenck-clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-landsche provintien, 'tsedert den aenvang der inlandsche beroerten ende troublen, tot den iare 1625. Verciert met verscheydene aerdige figuerlicke platen ende stichtelijcke rimen ende liedeckens, met aenwijsingen, soo uyt de H. Schriftuere, als uyt de boecken van geleerde mannen, tot verklaringe der uytgevallen saecken dienende [...] Door Adrianum Valerium
Auteur(s)
Valerius, Adriaen (1575-1645) - Dutch lawyer and poet. Compilateur
Adresse bibliogr.
Tot Haerlem : gedruckt voor d'erfgenamen vanden autheur [...], 1626
Langue
néerlandais
Pays
Netherlands
Collation
[8], 295, [3] p. : ill., mus. ; 4to oblong
Sig. (.)4 A-2N4 2O5
Provenance
Fétis, François-Joseph 1784-1871
Exemplaire (note)
2 ex. met in elk ervan een annotatie in hs.
Errata ontbreekt in een ex.
Langue
néerlandais
Version numérisée
https://uurl.kbr.be/1567468
ISBD
Voir l'affichage ISBD
Neder-landtsche gedenck-clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-landsche provintien, 'tsedert den aenvang der inlandsche beroerten ende troublen, tot den iare 1625. Verciert met verscheydene aerdige figuerlicke platen ende stichtelijcke rimen ende liedeckens, met aenwijsingen, soo uyt de H. Schriftuere, als uyt de boecken van geleerde mannen, tot verklaringe der uytgevallen saecken dienende [...] Door Adrianum Valerium. - Tot Haerlem : gedruckt voor d'erfgenamen vanden autheur [...], 1626. - [8], 295, [3] p : ill., mus. ; 4to oblong. - Sig. (.)4 A-2N4 2O5. - 2 ex. met in elk ervan een annotatie in hs. Errata ontbreekt in een ex.


Une erreur ou problème à signaler?
Permalien
Vérification des exemplaires disponibles ...

Consulter en ligne

Se procurer le document

Vérification des exemplaires disponibles ...
Chargement des enrichissements...