Title
Het wonderlijck leven van de seer heylighe Maghet Catharina van Senen, religieuse der predickheeren orden. Nu onlancks overgheset uyt de Latijnsche in onse Nederlandtsche tale Door Philips Numan van Brussele. Seer stichtichende ende profijtelijck, voor alle de ghene, die begheeren deughdelijck te leven [...] In desen lesten druck met vele schoone figueren verciert
Author(s)
Numan, Philips (c1550-1617). Translator
Imprint
T'Hantwerpen : by Guilliam Lesteens, inde Hoogh-straet, inden gulden Pellicaen, 1638
Publisher
Lesteens, Willem (1590-1661)
Language
Dutch
Country
Belgium
Collation
front., ill. ; 4to
Provenance
Serrure, Constant Philippe 1805-1872 numismate
Arenberg, Louis Engelbert Marie Joseph Augustin 1750-1820 hertog van Marck
Copy (note)
Ex. afkomstig uit de verzameling Arenberg en Serrure. Olim 834
ISBD
See ISBD format
Het wonderlijck leven van de seer heylighe Maghet Catharina van Senen, religieuse der predickheeren orden. Nu onlancks overgheset uyt de Latijnsche in onse Nederlandtsche tale Door Philips Numan van Brussele. Seer stichtichende ende profijtelijck, voor alle de ghene, die begheeren deughdelijck te leven [...] In desen lesten druck met vele schoone figueren verciert. - T'Hantwerpen : by Guilliam Lesteens, inde Hoogh-straet, inden gulden Pellicaen, 1638. - front., ill. ; 4to. - Ex. afkomstig uit de verzameling Arenberg en Serrure. Olim 834.


Report an error or problem
Permalink
Checking of available copies ...

Request item

Checking of available copies ...
Loading enrichments...