Title
[1679 03 30] By den Coninck. Alsoo het betaemt tot onsen dienste, ende ruste van onse ... ondersaeten te voorcomen de militarisse executie met de welcke Vranckerijck is drygende de gemeynten ... ghecontribueert hebbende, ten sy de selve promptelijck voldoen aen 't gene sy moghen schuldich sijn ...
Author(s)
Pays-Bas espagnols
Imprint
Tot Brussel : by Ian Theodor Anthoine Velpius, drucker van Syne Majesteyt, inden gulden Arent , 1679
Publisher
Antoine-Velpius; Jean-Théodore (fl. 1677-89)
Collation
1 planodruk ; 42 x 32 cm
Copy (note)
Hs. aantek. op verso
ISBD
See ISBD format
[1679 03 30] By den Coninck. Alsoo het betaemt tot onsen dienste, ende ruste van onse. ondersaeten te voorcomen de militarisse executie met de welcke Vranckerijck is drygende de gemeynten. ghecontribueert hebbende, ten sy de selve promptelijck voldoen aen 't gene sy moghen schuldich sijn. . - Tot Brussel : by Ian Theodor Anthoine Velpius, drucker van Syne Majesteyt, inden gulden Arent , 1679. - 1 planodruk ; 42 x 32 cm. - Hs. aantek. op verso .


Found an error?
Checking of available copies ...

Request item

Checking of available copies ...
Loading enrichments...