Titre
[1679 03 30] By den Coninck. Alsoo het betaemt tot onsen dienste, ende ruste van onse ... ondersaeten te voorcomen de militarisse executie met de welcke Vranckerijck is drygende de gemeynten ... ghecontribueert hebbende, ten sy de selve promptelijck voldoen aen 't gene sy moghen schuldich sijn ...
Auteur(s)
Pays-Bas espagnols
Adresse bibliogr.
Tot Brussel : by Ian Theodor Anthoine Velpius, drucker van Syne Majesteyt, inden gulden Arent , 1679
Editeur
Antoine-Velpius; Jean-Théodore (fl. 1677-89)
Collation
1 planodruk ; 42 x 32 cm
Exemplaire (note)
Hs. aantek. op verso
ISBD
Voir l'affichage ISBD
[1679 03 30] By den Coninck. Alsoo het betaemt tot onsen dienste, ende ruste van onse. ondersaeten te voorcomen de militarisse executie met de welcke Vranckerijck is drygende de gemeynten. ghecontribueert hebbende, ten sy de selve promptelijck voldoen aen 't gene sy moghen schuldich sijn. . - Tot Brussel : by Ian Theodor Anthoine Velpius, drucker van Syne Majesteyt, inden gulden Arent , 1679. - 1 planodruk ; 42 x 32 cm. - Hs. aantek. op verso .

v
Une erreur à signaler?
Vérification des exemplaires disponibles ...

Se procurer le document

Vérification des exemplaires disponibles ...
Chargement des enrichissements...