Title
Neder-landtsche gedenck-clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-landsche provintien, 'tsedert den aenvang der inlandsche beroerten ende troublen, tot den iare 1625. Verciert met verscheydene aerdige figuerlicke platen ende stichtelijcke rimen ende liedeckens, met aenwijsingen, soo uyt de H. Schriftuere, als uyt de boecken van geleerde mannen, tot verklaringe der uytgevallen saecken dienende [...] Door Adrianum Valerium
Author(s)
Valerius, Adriaen (1575-1645) - Dutch lawyer and poet. Compiler
Imprint
Tot Haerlem : gedruckt voor d'erfgenamen vanden autheur [...], 1626
Language
Dutch
Country
Netherlands
Collation
[8], 295, [3] p. : ill., mus. ; 4to oblong
Sig. (.)4 A-2N4 2O5
Provenance
Fétis, François-Joseph 1784-1871
Copy (note)
2 ex. met in elk ervan een annotatie in hs.
Errata ontbreekt in een ex.
Digitised version
https://uurl.kbr.be/1567468
ISBD
See ISBD format
Neder-landtsche gedenck-clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-landsche provintien, 'tsedert den aenvang der inlandsche beroerten ende troublen, tot den iare 1625. Verciert met verscheydene aerdige figuerlicke platen ende stichtelijcke rimen ende liedeckens, met aenwijsingen, soo uyt de H. Schriftuere, als uyt de boecken van geleerde mannen, tot verklaringe der uytgevallen saecken dienende [...] Door Adrianum Valerium. - Tot Haerlem : gedruckt voor d'erfgenamen vanden autheur [...], 1626. - [8], 295, [3] p : ill., mus. ; 4to oblong. - Sig. (.)4 A-2N4 2O5. - 2 ex. met in elk ervan een annotatie in hs. Errata ontbreekt in een ex.


Report an error or problem
Permalink
Checking of available copies ...

Consult online

Request item

Checking of available copies ...
Loading enrichments...