Titel
Neder-landtsche gedenck-clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-landsche provintien, 'tsedert den aenvang der inlandsche beroerten ende troublen, tot den iare 1625. Verciert met verscheydene aerdige figuerlicke platen ende stichtelijcke rimen ende liedeckens, met aenwijsingen, soo uyt de H. Schriftuere, als uyt de boecken van geleerde mannen, tot verklaringe der uytgevallen saecken dienende [...] Door Adrianum Valerium
Auteur(s)
Valerius, Adriaen (1575-1645) - Dutch lawyer and poet. Samensteller
Bibliografisch adres
Tot Haerlem : gedruckt voor d'erfgenamen vanden autheur [...], 1626
Taal
Nederlands
Land
Netherlands
Collatie
[8], 295, [3] p. : ill., mus. ; 4to oblong
Sig. (.)4 A-2N4 2O5
Herkomst
Fétis, François-Joseph 1784-1871
Exemplaar (annotatie)
2 ex. met in elk ervan een annotatie in hs.
Errata ontbreekt in een ex.
Digitale versie
https://uurl.kbr.be/1567468
ISBD
Bekijk de ISBD weergave
Neder-landtsche gedenck-clanck. Kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de seventhien Neder-landsche provintien, 'tsedert den aenvang der inlandsche beroerten ende troublen, tot den iare 1625. Verciert met verscheydene aerdige figuerlicke platen ende stichtelijcke rimen ende liedeckens, met aenwijsingen, soo uyt de H. Schriftuere, als uyt de boecken van geleerde mannen, tot verklaringe der uytgevallen saecken dienende [...] Door Adrianum Valerium. - Tot Haerlem : gedruckt voor d'erfgenamen vanden autheur [...], 1626. - [8], 295, [3] p : ill., mus. ; 4to oblong. - Sig. (.)4 A-2N4 2O5. - 2 ex. met in elk ervan een annotatie in hs. Errata ontbreekt in een ex.


Fout of probleem melden?
Permalink
Beschikbare exemplaren worden gecheckt...

Online raadplegen

Een document aanvragen

Beschikbare exemplaren worden gecheckt...
Opladen van de verrijkingen...