Titel
Les deux galants rostis : Bouffonnerie ès 1 ake
Pirsoul L.
Auteur(s)
Pirsoul, Léon (1873-1947)
Bibliografisch adres
Liège : Gothier C , 1899
Taal
Land
Belgium
Materiële beschrijving
31 p.
Plaatskenmerk
II 76.314 A 9 / 148
ISBD
Bekijk de ISBD weergave
Les deux galants rostis : Bouffonnerie ès 1 ake / Pirsoul L. - Liège : Gothier C , 1899. - 31 p .


Fout in beschrijving?
Permalink
   
Beschikbare exemplaren worden gecheckt...

Een document aanvragen

Beschikbare exemplaren worden gecheckt...
Opladen van de verrijkingen...