Titel
[1679 03 30] By den Coninck. Alsoo het betaemt tot onsen dienste, ende ruste van onse ... ondersaeten te voorcomen de militarisse executie met de welcke Vranckerijck is drygende de gemeynten ... ghecontribueert hebbende, ten sy de selve promptelijck voldoen aen 't gene sy moghen schuldich sijn ...
Auteur(s)
Pays-Bas espagnols
Bibliografisch adres
Tot Brussel : by Ian Theodor Anthoine Velpius, drucker van Syne Majesteyt, inden gulden Arent, 1679
Uitgever
Antoon-Velpius; Jan Theodoor
Materiële beschrijving
1 planodruk ; 42 x 32 cm
Exemplaar (annotatie)
Hs. aantek. op verso
ISBD
Bekijk de ISBD weergave
[1679 03 30] By den Coninck. Alsoo het betaemt tot onsen dienste, ende ruste van onse. ondersaeten te voorcomen de militarisse executie met de welcke Vranckerijck is drygende de gemeynten. ghecontribueert hebbende, ten sy de selve promptelijck voldoen aen 't gene sy moghen schuldich sijn. . - Tot Brussel : by Ian Theodor Anthoine Velpius, drucker van Syne Majesteyt, inden gulden Arent, 1679. - 1 planodruk ; 42 x 32 cm. - Hs. aantek. op verso .


Fout in beschrijving?
Permalink
Beschikbare exemplaren worden gecheckt...

Een document aanvragen

Beschikbare exemplaren worden gecheckt...
Opladen van de verrijkingen...