Titel
[1679 04 18] By den Coninck. Onderricht sijnde dat onse ordonnancie vanden 6. deser maent raeckende den twintichste penninck te lichten op de ghemeynte ... die aen Vranckrijck schuldich sijn ghebleven ... ghenomen wort teghen den sin ... by de officieren ende wethouderen vande voorsz. ghemeynten ... tot laste der welcke ... men pretendeert op te setten meer ...
Auteur(s)
Pays-Bas espagnols
Bibliografisch adres
Tot Brussel : by Iean Theodor Anthoine Velpius, drucker van sijne Majesteyt , 1679
Uitgever
Antoon-Velpius; Jan Theodoor
Materiële beschrijving
1 planodruk ; 38 x 30 cm
ISBD
Bekijk de ISBD weergave
[1679 04 18] By den Coninck. Onderricht sijnde dat onse ordonnancie vanden 6. deser maent raeckende den twintichste penninck te lichten op de ghemeynte. die aen Vranckrijck schuldich sijn ghebleven. ghenomen wort teghen den sin. by de officieren ende wethouderen vande voorsz. ghemeynten. tot laste der welcke. men pretendeert op te setten meer. . - Tot Brussel : by Iean Theodor Anthoine Velpius, drucker van sijne Majesteyt , 1679. - 1 planodruk ; 38 x 30 cm.


Fout in beschrijving?
Beschikbare exemplaren worden gecheckt...

Een document aanvragen

Beschikbare exemplaren worden gecheckt...
Opladen van de verrijkingen...