Titel
Het wonderlijck leven van de seer heylighe Maghet Catharina van Senen, religieuse der predickheeren orden. Nu onlancks overgheset uyt de Latijnsche in onse Nederlandtsche tale Door Philips Numan van Brussele. Seer stichtichende ende profijtelijck, voor alle de ghene, die begheeren deughdelijck te leven [...] In desen lesten druck met vele schoone figueren verciert
Auteur(s)
Numan, Philips (c1550-1617). Vertaler
Bibliografisch adres
T'Hantwerpen : by Guilliam Lesteens, inde Hoogh-straet, inden gulden Pellicaen , 1638
Uitgever
Lesteens, Willem (1590-1661)
Materiële beschrijving
front., ill. ; 4to
Herkomst
Serrure, Constant Philippe (1805-1872)
Arenberg, Louis Engelbert Marie Joseph Augustin (1750-1820) - hertog van Marck
Exemplaar (annotatie)
Ex. afkomstig uit de verzameling Arenberg en Serrure. Olim 834
ISBD
Bekijk de ISBD weergave
Het wonderlijck leven van de seer heylighe Maghet Catharina van Senen, religieuse der predickheeren orden. Nu onlancks overgheset uyt de Latijnsche in onse Nederlandtsche tale Door Philips Numan van Brussele. Seer stichtichende ende profijtelijck, voor alle de ghene, die begheeren deughdelijck te leven [...] In desen lesten druck met vele schoone figueren verciert . - T'Hantwerpen : by Guilliam Lesteens, inde Hoogh-straet, inden gulden Pellicaen , 1638. - front., ill. ; 4to. - Ex. afkomstig uit de verzameling Arenberg en Serrure. Olim 834 .


Fout in beschrijving?
Permalink
Beschikbare exemplaren worden gecheckt...

Een document aanvragen

Beschikbare exemplaren worden gecheckt...
Opladen van de verrijkingen...