Titel
Courrier de l'Escaut : journal politique, commercial et littéraire
ISSN
2506-7885
Bibliografisch adres
Tournai, 1829-2010
Materiële beschrijving
Volgende titel
Voortgezet als :
L'Avenir
Bezit
J.B. 449:
1846-30 juil. 1871; 28 mai 1873-20 août 1914; 1919-31 mars 1927; 1932-12 juin 1941; 4 sept. 1944-mai 2010.
Note/Nota: Lacunes: mai-juin 1967; mars-mai 1970; juin 1994; août 1995
DIGIT 449:
1846-1914; 1919-1941; 1944-1950.
ISBD
Bekijk de ISBD weergave
Courrier de l'Escaut : journal politique, commercial et littéraire. - Tournai, 1829-2010. - f° .


Fout in beschrijving?
Beschikbare exemplaren worden gecheckt...

Een document aanvragen

Beschikbare exemplaren worden gecheckt...
Opladen van de verrijkingen...

Lezersrecensie